Syrjäseutujen apteekit kannattaviksi – Yliopiston Apteekki haluaa kehittää syrjäseutujen lääkejakelua

Yliopiston Apteekki haluaa testata käytännössä kehittämäänsä lääkehuoltomallia pienten, usein kannattamattomien sivuapteekkien hoitamisesta. Se on anonut Lääkelaitokselta lupaa hoitaa Porin liepeillä sijaitsevaa Alhaisten sivuapteekkia.

Lääkelaitos on lähettänyt apteekkareille kyselyn näiden halukkuudesta hoitaa Porin lähistöllä sijaitsevaa Alhaisten sivuapteekkia. Yliopiston Apteekki on ilmaissut Lääkelaitokselle kiinnostuksensa sivuapteekin hoitamiseen.

Yliopiston Apteekki näkee Alhaisten sivuapteekin hoitamisessa mahdollisuuden tutkia, kuinka syrjäseutujen lääkehuolto olisi hoidettavissa nykyistä sivuapteekkimallia kehittämällä. Yliopiston Apteekki ei hae Lääkelaitokselta nykyisten sivuapteekkiensa sijainnin muuttamista, vaan haluaisi hoitaa Alhaisten sivuapteekkia erillisenä lääkejakelun kehittämishankkeena. Yliopiston Apteekilla on 17 apteekkia eri puolilla Suomea ja se on Suomen suurin apteekki noin kymmenen prosentin markkinaosuudellaan.

– Toivomme Lääkelaitoksen soveltavan lääkelakia tässä tapauksessa samalla tavalla kuin Pohjanmaalla toteutettavassa lääkkeiden sähköisen kaupan kokeilussa. Molemmat hankkeet edistävät mahdollisuuksia turvata syrjäseutujen lääkehuolto tulevaisuudessa. Toinen mahdollisuus on esittää lääkelakia muutettavaksi siten, että tällainen kehittämishanke tulee mahdolliseksi, sanoo Yliopiston Apteekin apteekkari Jari Kokkonen.

Yliopiston Apteekilla on kokemusta syrjäseudun apteekin hoitamisesta Virosta. Vaikka Viron olosuhteet poikkeavat Suomesta, kokemuksia voi hyödyntää.

Lisätietoja:

Apteekkari Jari Kokkonen
Matkapuhelin 040 527 4476
tai sähköposti jari.kokkonen@yliopistonapteekki.fi

Yrityksestä

Yliopiston Apteekki on vuonna 1755 perustettu, Helsingin yliopiston omistama apteekki. Yliopiston Apteekki toimii 12 paikkakunnalla Suomessa. Olemme Suomen suurin farmaseuttisen henkilöstön työllistäjä. Palveluksessamme oli vuonna 2008 noin 950 henkilöä. Tuemme toimintamme kautta opetusta ja tutkimustoimintaa. Merkittävä osa farmasian opiskelijoista suorittaa opintoihinsa liittyvän käytännön harjoittelujakson Yliopiston Apteekissa. Lisäksi osallistumme farmasian opetustyöhön.

Liitteet & linkit