Uusi palvelu vanhain- ja hoitokodeille - Ikäihmisten lääkityksen epäkohdat kuntoon lääkehoidon kokonaisarvioinnilla

Yliopiston Apteekki on suunnitellut erityisesti kunnallisia vanhainkoteja ja yksityisiä hoitokoteja varten uuden lääkehoidon kokonaisarviointia koskevan palvelun. Sen avulla pyritään yhdessä hoitavan lääkärin kanssa järkeistämään potilaiden lääkehoitoa ja vähentämään lääkehaittoja.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa on kyse perusteellisesta ja syvällisestä potilaan lääkehoitoon pureutuvasta palvelusta. Tavoitteena on lisätä potilaan hyvinvointia ja elämänlaatua, parantaa lääketurvallisuutta sekä alentaa lääkekustannuksia. Lääkehoidon kokonaisarviointi soveltuu hyvin iäkkäälle potilaalle, jolla on runsas lääkitys ja korkeat lääkekustannukset. Lisäksi ongelmat lääkehoidon toteutumisessa ja ylipäänsä hoitoon sitoutumisessa sekä epäilyt lääkityksen haittavaikutuksista ovat hyviä syitä arvioinnin toteuttamiselle.

Eri maissa tehdyistä tutkimuksista käy ilmi, että lääkehoitoon liittyvät ongelmat ovat merkittävä syy sairaalahoitoon hakeutumiseen.

– Iso osa näistä ongelmista voitaisiin ehkäistä lääkehoidon kokonaisarvioinnin avulla. Yliopiston Apteekki on päättänyt alkaa tarjota tällaista palvelua erikoispätevyyden suorittaneiden ammattilaisten toteuttamana. Palvelun moniammatillinen luonne edellyttää myös lääkärin aktiivista osallistumista. Lääkäri viime kädessä päättää lääkitysmuutoksista, toteaa proviisori, koulutuspäällikkö Irmeli Lehtovaara Yliopiston Apteekista.

Sosiaali- ja terveysministeriön näkemyksen mukaan lääkehoidon kokonaisarviointi ja moniammatillinen yhteistyö ovat keskeisimpinä keinoja turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa.

Perusteellinen selvitys lääkehoidosta

Arvioinnin tekemisessä tukena ovat ajan tasalla oleva lääkeaineiden yhteisvaikutusten tietokanta sekä uusimmat hoitosuositukset.

Yliopiston Apteekin tarjoamassa palvelussa lääkehoidon kokonaisarviointiin valitaan potilas, jolla saattaa olla lääkityksessä epäkohtia. Potilas allekirjoittaa sopimuksen lääkehoidon kokonaisarvioinnin tekemisestä. Tämän jälkeen proviisori tutustuu potilaan lääkitykseen, sairauskertomukseen, laboratorioarvoihin ym. taustatietoihin sekä mahdollisesti haastattelee hoitohenkilökuntaa.

Proviisori haastattelee potilaan ja tekee kertyneiden tietojen pohjalta raportin hoitavalle lääkärille. Raporttiin sisältyvät myös ehdotukset mahdollisista lääkitysmuutoksista perusteineen. Lääkitys tarkistetaan voimassaolevien hoitosuosituksien näkökulmasta.
Proviisori, lääkäri sekä mahdollisesti hoitaja keskustelevat ehdotettujen muutoksien toteuttamisesta käytännössä. Noin neljän kuukauden kuluttua arvioinnista proviisori tekee seurantahaastattelun sekä -raportin.

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Proviisori Irmeli Lehtovaara, Yliopiston Apteekin koulutuspäällikkö, Lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys, puh. 09-54204506
Yliopiston Apteekilla on 17 apteekkia eri puolilla Suomea. Yliopiston Apteekista toimitetaan vuodessa noin 4,6 miljoonaa reseptiä. Yliopiston Apteekki tukee toimintansa kautta tutkimus- ja opetustoimintaa sekä on lisäksi maamme suurin farmaseuttisen henkilöstön työllistäjä. Yliopiston Apteekin henkilöstömäärä on noin 940. Yliopiston Apteekin liikevaihto oli 255,5 miljoonaa euroa vuonna 2007. Yliopiston Apteekilla on toimintaa myös Virossa ja Venäjällä. Lisätietoja www.yliopistonapteekki.fi

Yrityksestä

Yliopiston Apteekki on vuonna 1755 perustettu, Helsingin yliopiston omistama apteekki. Yliopiston Apteekki toimii 12 paikkakunnalla Suomessa. Olemme Suomen suurin farmaseuttisen henkilöstön työllistäjä. Palveluksessamme oli vuonna 2008 noin 950 henkilöä. Tuemme toimintamme kautta opetusta ja tutkimustoimintaa. Merkittävä osa farmasian opiskelijoista suorittaa opintoihinsa liittyvän käytännön harjoittelujakson Yliopiston Apteekissa. Lisäksi osallistumme farmasian opetustyöhön.

Liitteet & linkit