Yliopiston Apteekki ei hyväksy Farmasialiiton tapaa toimia

Yliopiston Apteekki ei hyväksy Suomen Farmasialiiton tapaa toimia, eikä sen asettamia tavoitteita. Farmasialiiton lakkovaroituksen mukaan lakko tulee koskemaan myös Yliopiston Apteekkia, joka on Suomen suurin farmaseuttisen henkilöstön työllistäjä.

Suomen Farmasialiitto on asettanut tavoitteekseen ikälisien ja tulosperusteisen palkkauksen poistamisen. Liitto tavoittelee palkanmaksun perustumista osaamiseen. ”Osaaminen on tärkeää, mutta emme tee mitään ihmisellä, joka osaa paljon, mutta ei käytä osaamistaan asiakkaiden hyväksi tai jonka työ on tehotonta. Tavoite palkkatason kasvattamiseen on hyväksyttävä, mutta sen on perustuttava tuottavuuden parantumiseen apteekkisektorilla”, Yliopiston Apteekin apteekkari Jari Kokkonen sanoo.

Yliopiston Apteekki paheksuu tapaa, jolla Farmasialiitto toimii: sitä, ettei liitto käynyt neuvotteluja loppuun, ja että lakko kohdistuu Yliopiston Apteekkiin, joka on jatkuvasti kehittänyt omaa toimintaansa yhdessä työntekijöiden kanssa. Yliopiston Apteekki on palkittu mm. hyvästä asiakaspalvelusta, hyvästä tulospalkkiojärjestelmästä sekä useita kertoja kuulunut kärkijoukkoon valittaessa Suomen parhaita työpaikkoja.

Yliopiston Apteekissa on käytössä tulospalkkiojärjestelmä sekä henkilökohtainen kannustelisä. Hyvää palkkaa halutaan maksaa osaaville ja ystävällisille asiakaspalvelijoille, joiden työskentelytavat ovat tehokkaita.

Yliopiston Apteekki kouluttaa aktiivisesti henkilökuntaansa. Farmaseuttiselle henkilökunnalle on tarjolla Akatemiapäivät sekä asiantuntijafarmaseuttikoulutusta. Esimiesten johtamistaitoja kehitetään jatkuvasti. Osa teknisestä henkilökunnasta suorittaa parhaillaan merkonomin tutkintoa.

Farmasialiitto vaatii lisää täydennyskoulutusta, mutta on silti ajoittanut lakon alkamaan farmasian alan täydennyskoulutustapahtuman, Farmasian Päivien, liepeille. Lakonuhka lisää apteekeissa asiakasmääriä, joten Yliopiston Apteekki joutuu perumaan henkilöstönsä osallistumisen Farmasian Päiville.

”Reseptilääkkeiden myynnin kasvu on pysähtynyt ja lääkkeiden käytön tulee ohjautua nykyistä enemmän edullisempiin valmisteisiin. Näin yhteiskunnan varoja säästyy myös kalliimpiin välttämättömiin lääkehoitoihin. Apteekkimaksustakin on voitava luopua, jotta lääkkeiden hinnat laskevat. Tässä yhtälössä palkat voivat nousta vain, jos työskentely apteekeissa on tehokkaampaa”, Kokkonen painottaa.

Pahimmassa tapauksessa Suomen Farmasialiitto saa tavoitteensa läpi korkeasta, osaamiseen perustuvasta palkkatasosta, jonka jälkeen liitto vaatii apteekkimaksun sekä lääkkeiden hintojen säilyttämistä korkealla tasolla, jotta apteekit säilyttävät palkanmaksukykynsä.

Yliopiston Apteekki pyrkii huolehtimaan asiakkaidensa lääkehoidon jatkuvuudesta ja pitää apteekkejaan auki lakosta huolimatta. Aukioloaikoja lyhennetään ja palvelu keskitetään lääkemyyntiin.

Lisätietoja
apteekkari Jari Kokkonen
GSM 040 527 4476 tai sähköposti: jari.kokkonen@yliopistonapteekki.fi

Yrityksestä

Yliopiston Apteekki on vuonna 1755 perustettu, Helsingin yliopiston omistama apteekki. Yliopiston Apteekki toimii 12 paikkakunnalla Suomessa. Olemme Suomen suurin farmaseuttisen henkilöstön työllistäjä. Palveluksessamme oli vuonna 2008 noin 950 henkilöä. Tuemme toimintamme kautta opetusta ja tutkimustoimintaa. Merkittävä osa farmasian opiskelijoista suorittaa opintoihinsa liittyvän käytännön harjoittelujakson Yliopiston Apteekissa. Lisäksi osallistumme farmasian opetustyöhön.

Liitteet & linkit