Yliopiston Apteekki hakee sivuapteekkilupaa Helsingissä Meilahden sairaala-alueelle

Yliopiston Apteekki on hakenut Lääkelaitokselta lupaa pitää sivuapteekkia Helsingissä Meilahden sairaala-alueella. Apteekki palvelisi alueen sairaaloiden potilaiden lisäksi alueelle sijoittuvan Länsi-Helsingin terveyskeskuspäivystyksen päivystyspotilaita.

Meilahden sairaala-alueelle sijoittuvat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) sairaaloiden poliklinikoiden lisäksi tulevaisuudessa myös Länsi-Helsingin terveyskeskuspäivystys. Alueella toimiva Yliopiston Apteekki palvelisi terveyskeskuspäivystyksen asiakkaita, kauempaa sairaalaan tulleita potilaita sekä niitä, joiden on heikon terveydentilansa vuoksi vaikeata hankkia lääkkeitä kotiutuksensa jälkeen. Apteekki palvelisi asiakkaitaan vuorokauden ympäri.

Yliopiston Apteekki katsoo, että lääkehuollollisesti Meilahden sairaala-alueen päivystyspotilaiden lääkehuollon aloittamisen varmistaminen on tärkeää. ”Pidän tätä tärkeänä, koska Meilahdessa hoidetaan eräiltä erikoishoidon osilta laajalti pääkaupunkiseudun ulkopuolisiakin potilaita, joille jo pitkien matkojen takia on merkityksellistä lääkehoidon nopea aloitus”, sanoo professori Eija Kalso Helsingin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta. Kalso toimii myös Yliopiston Apteekin hallituksen jäsenenä ja teki aloitteen sivuapteekkiluvan hakemiseen.

Toimintaa tukisi Yliopiston Apteekin lääkkeenvalmistukseen liittyvä osaaminen. Apteekilla on mahdollisuus valmistaa asiakkaille tehtävien yksittäisvalmisteiden lisäksi tarvittaessa myös valmisteita, jotka edellyttävät erityistä osaamista tai erityisiä tuotanto-olosuhteita, kuten steriilejä lääkkeitä tai lapsille tarkoitettuja lääkelaimennoksia. Päivystystoimintaa tukee myös Yliopiston Apteekin puhelinpalvelusta vastaava Tietopalvelut-yksikkö, joka vastaa sekä asiakkaiden että terveydenhuollon ammattilaisten kysymyksiin lääkkeistä.

Meilahteen sijoittuva Yliopiston Apteekki tukisi lääkehuoltoon liittyvää tutkimusta, koska apteekki sijaitsisi lääketieteellistä opetusta antavan HUS:n Meilahden sairaalakampuksen ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan yhteydessä.

Yliopiston Apteekki luopuisi samassa yhteydessä Jyväskylän Puistokadulla sijaitsevasta sivuapteekistaan, koska sen asiakkaat voidaan palvella myös läheisessä Yliopiston Apteekissa Kauppakadulla.

Lisätietoja
Apteekkari Jari Kokkonen
Matkapuhelin 040 527 4476
Sähköposti: jari.kokkonen@yliopistonapteekki.fi

Professori Eija Kalso
Matkapuhelin 040 526 7610

Yrityksestä

Yliopiston Apteekki on vuonna 1755 perustettu, Helsingin yliopiston omistama apteekki. Yliopiston Apteekki toimii 12 paikkakunnalla Suomessa. Olemme Suomen suurin farmaseuttisen henkilöstön työllistäjä. Palveluksessamme oli vuonna 2008 noin 950 henkilöä. Tuemme toimintamme kautta opetusta ja tutkimustoimintaa. Merkittävä osa farmasian opiskelijoista suorittaa opintoihinsa liittyvän käytännön harjoittelujakson Yliopiston Apteekissa. Lisäksi osallistumme farmasian opetustyöhön.

Liitteet & linkit