YLIOPISTON APTEEKKI SELVITTÄÄ LIIKETOIMINNAN LAAJENTAMISTA RUOTSIIN

Yliopiston Apteekki on päättänyt selvittää mahdollisuuksia aloittaa apteekkitoiminta Ruotsissa. Maan apteekkimonopoli on näillä näkymin vapautumassa uusille toimijoille vuoden 2009 heinäkuun alusta. Selvitystyö on tarkoitus saada valmiiksi viimeistään syksyyn mennessä, minkä jälkeen tehdään päätös mahdollisesta markkinoille menemisestä.

Ruotsi on ollut Euroopan unionin ainoa jäsenmaa, jossa apteekkitoiminta on valtion monopoli. Maan hallitus on esittänyt maan apteekkimarkkinoiden vapauttamista vaiheittain vuonna 2009. On todennäköistä, että kansainväliset ja ruotsalaiset alan toimijat tulisivat markkinoille hyvinkin nopeasti.

”On syytä selvittää ja arvioida, onko Yliopiston Apteekilla sellaista osaamista ja annettavaa, jotta aloittaisimme liiketoiminnan myös Ruotsissa. Olemme menestyneet kärkisijoille Suomen parhaita asiakaspalveluyrityksiä selvittäneissä tutkimuksissa. Asiakaspalveluun ja lääkeneuvontaan panostamisen lisäksi olemme pystyneet lisäämään toimintamme sisäistä tehokkuutta ”, toteaa Yliopiston Apteekin apteekkari Jari Kokkonen.

”Ylipäänsä nyt Ruotsissa tapahtumassa olevilla apteekkitoiminnan muutoksilla saattaa olla heijastusvaikutuksia myös Suomeen. On toki hyvä seurata, mitä siellä tapahtuu alalla”, jatkaa Kokkonen.

12 paikkakunnalla Suomessa toimiva Yliopiston Apteekki on maamme suurin apteekki 11 prosentin markkinaosuudellaan. Yliopiston Apteekki aloitti kansainvälistymisen muutama vuosi sitten. Vuonna 2004 toimintansa aloittaneella YA Ülikooli Apteekilla on nykyään Virossa kymmenen apteekkia eri puolilla maata. Vuonna 2005 aloittaneella Universitetskaja Aptekalla on Pietarissa seitsemän apteekkia ja kaksi valmistumassa. Viime vuonna Yliopiston Apteekki -konsernin liikevaihto oli 275,3 miljoonaa euroa.


Apoteketin lisäksi pari kolme muuta apteekkiketjua

Ruotsin valtion omistaman Apoteket AB:n hallitseman apteekkitoiminnan vapauttaminen mahdollistaa kilpailun sekä apteekkien omistamisessa että apteekkitoiminnan harjoittamisessa. Lisäksi tiettyjen itsehoitolääkkeiden myynti sallittaisiin päivittäistavarakaupassa.

Ruotsin hallituksen tavoitteena on luoda markkinatilanne, jossa Apoteket säilyy suurimpana apteekkiketjuna ja sen lisäksi olisi 2–3 muuta ketjua, joilla kullakin olisi 10–15 prosentin markkinaosuus. Todennäköisesti suuri osa Apoteketin nykyisistä apteekkien toimipisteistä myydään.

Ruotsin apteekkimarkkinoiden on odotettu kasvavan vuosittain 4 prosenttia vuoteen 2013 asti. Itsehoitolääkkeiden ja -tuotteiden markkinan odotetaan kasvavan nopeasti. Myös reseptilääkemarkkinan kasvuvauhdin odotetaan nousevan nykyisestä 1 prosentista 3,5 prosenttiin mm. väestörakenteen muutosten takia.


Lisätietoja tiedotusvälineille:
Apteekkari Jari Kokkonen,
puh. 040-527 4476,
email jari.kokkonen@yliopistonapteekki.fi

Yrityksestä

Yliopiston Apteekki on vuonna 1755 perustettu, Helsingin yliopiston omistama apteekki. Yliopiston Apteekki toimii 12 paikkakunnalla Suomessa. Olemme Suomen suurin farmaseuttisen henkilöstön työllistäjä. Palveluksessamme oli vuonna 2008 noin 950 henkilöä. Tuemme toimintamme kautta opetusta ja tutkimustoimintaa. Merkittävä osa farmasian opiskelijoista suorittaa opintoihinsa liittyvän käytännön harjoittelujakson Yliopiston Apteekissa. Lisäksi osallistumme farmasian opetustyöhön.

Tilaa

Liitteet & linkit