Harva suojaa kuuloaan riittävästi rakennus- ja teollisuusalalla

Kuulovauriot ovat tavallisia rakennus- ja teollisuusalalla. Zeklerin tekemä uusi tutkimus osoittaa, että suurin osa rakennus- ja teollisuusalalla käyttää kuulonsuojainta vain satunnaisesti huolimatta siitä, että kuulovaurioita voidaan estää vain käyttämällä kuulonsuojainta koko työvuoron ajan. Nyt Zekler esittelee uuden sarjan tyylikkäitä kuulonsuojaimia Bluetooth® -teknologialla.

Harva suojaa kuuloaan riittävästi rakennus- ja teollisuusalalla

-       Zekler haluaa lisätä kuulonsuojainten käyttöä tyylikkäillä ja yksinkertaisilla suojaimilla

Zekler teki kyselyn Ruotsissa rakennus- ja teollisuussektorilla turvallisuudesta ja tuloksien mukaan kuulonsuojaaminen ymmärretään väärin. 44 % henkilöistä, jotka työskentelevät meluisassa ympäristössä, vastasivat käyttävänsä kuulonsuojaimia vain, kun heistä tuntuu äänten olevan liian kovia. Vain 1,3 % sanoi käyttävänsä kuulonsuojaimia koko työvuoron ajan.

-       Hyvä suoja saadaan kuulolle vain silloin, kun suojainta käytetään koko työvuoron ajan, eikä vain tapauskohtaisesti. Työskenneltäessä meluisassa ympäristössä kuuloon vaikutetaan koko ajan ja yleensä ei pystytä ennakoimaan, milloin erittäin kovalle äänelle altistutaan, sanoo Maria Wiland, Zeklerin tuotepäällikkö.

Kahdeksan kymmenestä arvioi, että syy kuulonsuojaimen käyttämättömyyteen koko työvuoron ajan on se, että luullaan ettei suojaa tarvita. Toinen syy on kommunikoinnin vaikeutuminen muiden työntekijöiden kanssa pidettäessä kuulonsuojaimia.

Mukavuus ja istuvuus tärkeää
97 % vastaajista oli sitä mieltä, että kuulonsuojainten täytyy olla mukavia. 63 % vastaajista valitsee kuulonsuojaimet kuuntelutoiminnon perusteella, jotta kuullaan myös ympäristön äänet ja samalla suojaudutaan melulta.

-       Edellytys sille, että voidaan ja halutaan käyttää kuulonsuojainta koko työvuoron ajan on, että kuulonsuojain on mukava ja yksinkertainen käyttää sekä siinä on hyvät toiminnot. Siksi kehitämme suojaimen, joka ei vain vaimenna ääntä, vaan myös istuu hyvin sekä siinä on hyvät kuunteluominaisuudet, joita on helppo käyttää, kertoo Maria Wiland.

Zeklerin uudet kuulonsuojaimet älykkäillä toiminnoilla
Zeklerin uusissa kuulonsuojaimissa on monta älykästä toimintoa ja ennen kaikkea Bluetooth®-teknologia, joka mahdollistaa puhelimeen puhumisen, musiikin tai radion kuuntelun langattomasti. Suojaimessa on myös tasoriippuvainen kuuntelutoiminto, joka vahvistaa heikkoja ääniä, ja jolloin kantajan on mahdollista kuulla ympäristön äänet. Samanaikaisesti kuulonsuojain suojaa kovilta impulssiääniltä. Toinen älykäs toiminto on se, ettei suojaimen äänentasoa tarvitse säätää puhelun saapuessa. Voimakkuus säätyy automaattisesti ympäristön äänitason mukaan.

Zeklerin uudet kuulonsuojaimet ovat myytävänä rakennus- ja teollisuusalan varusteiden jälleenmyyjillä.

Tiedonkeruu ja toteutus
Tutkimus toteutettiin 249 työntekijälle rakennusyrityksessä Ruotsissa. Vastaajat ovat työmaajohtajia, projektijohtajia, työnjohtajia, projektivastaavia ja sisäänostajia. Tutkimus toteutettiin nettipohjaisena kyselynä, joka tehtiin vuonna 2013 ja tammikuussa 2014 Sverige Byggerin toteuttamana, toimeksiantajana Skydda, joka omistaa Zekler tuotemerkin. Suurin osa vastaajista (62,39 %) on työskennellyt rakennusalalla yli 20 vuotta. 64 % vastaajista työskentelee pienessä tai keskisuuressa yrityksessä, jossa alle 100 työntekijää.

Lisätiedoista voit olla yhteydessä:
Maria Wiland, tuotepäällikkö, Zekler
E-mail: maria.wiland@skydda.se
Tfn: 0703-97 71 31

Multimedia

Multimedia