Fiberless Society startar nytt bolag

Fiberless Society startar nytt bolag Fiberless Society, spjutspetsföretaget i Lund som utvecklar utomhusnät för trådlöst bredband, satsar vidare och startar nu ett bolag för nätverkstjänster. Det nya bolaget Fiberless Horizon Services är det första av tre, sedan tidigare planerade svenska dotterbolag till Fiberless Society, som aktiveras. Inriktningen är att sälja kvalificerade nätbyggnadstjänster för planering, byggande, underhåll och vidareutveckling av trådlösa bredbandsnät. Därmed breddas verksamheten inom Fiberless Society- koncernen och omfattar nu två huvudspår - produkter respektive tjänster. Produktutvecklingen sker fortsatt i moderbolaget. Till VD för dotterbolaget har utsetts Mats Weidmar, 44 år, med lång erfarenhet som affärsutvecklare och konsult från bl a Enea Data och Awapatent. - Nätverks- och servicebolagets verksamhet är ett av de stabila ben som Fiberless Society vilar på, framhåller Mats Weidmar. Genom att vi på ett tidigt stadium kan hjälpa kunderna med att planera för och bygga funktionella trådlösa bredbandsnät, underlättar vi den framtida utvecklingen. - Vår metodik och arkitektur säkerställer att kundens nät kan växa i takt med behovet, vilket ger maximal kostnadseffektivitet. Vidare kan vi hjälpa kunden med att integrera befintliga lösningar med ny, trådlös teknik. Övriga dotterbolag som fortsatt är vilande, omfattar affärsområdena produktutveckling respektive marknad. Dessa planeras bli självständiga dotterbolag längre fram. För ytterligare upplysningar, kontakta gärna: Mats Weidmar, VD Fiberless Horizon Services Tel 046-38 65 71, mobiltel 0708-49 21 57 e-post: mats.w@fiberless-society.com Karl-Axel Åhl, VD Fiberless Society tel 046-38 65 81, mobiltel 0708-68 43 40 e-post ka@fiberless-society.com Företagsfakta Fiberless Society (publ) är ett spjutspetsföretag beläget i anslutning till forskningsbyn Ideon i Lund. Huvudinriktningen är utveckling och marknadsföring av framtidens högpresterande trådlösa IT-infrastruktur, s k super-bredband, med kapacitet från Mbit/s till Gbit/s. Företaget utvecklar och marknadsför ett nytt IP-baserat flerpunktskoncept, där luftburen radio- och ljusvågskommunikation (free space communications) förmedlas via super-bredband i lokala och regionala utomhusnät. Kunderna återfinns främst bland telekom- och internetoperatörer samt inom kommuner, företag och andra med behov av kommunikationsnät. ------------------------------------------------------------ This information was brought to you by Waymaker http://www.waymaker.net The following files are available for download: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/14/20010614BIT00940/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/14/20010614BIT00940/bit0001.pdf

Subscribe