About Us

Footway grundades 2010 och är en renodlad skobutik på nätet och ledande inom segmentet på den nordiska marknaden. Footway har idag 35 anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2016 intäkter om 344 MSEK motsvarande en årstillväxt om 32 procent. EBITDA-resultatet för helåret 2016 uppgick till 20,8 MSEK.