About Us

Om FRISQFRISQ utvecklar digitala tjänster för att förbättra informations- och kommunikationsflödet mellan privatpersoner, apotek, vård och omsorg. Vårt mål är att utveckla innovativa verktyg och förbättra tillgången till hälso- och sjukvårdsinformation så att individer kan ta kontroll över sin egen hälsa.