Annual overview

Issuers of listed transferable securities are required to provide Oslo Stock Exchange with an annual statement of information made available to the public, cf. the Securities Trading Act section 5-11.

Attached is the annual overview for Ganger Rolf ASA for the period 13May 2011 – 14 May 2012.

About Us

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.