Approved annual accounts - GRO

The Board of Ganger Rolf ASA has today approved the annual accounts for 2012 with some corrections from the preliminary results released on 19 February 2013.   The final results are:

EBIT                                       NOK -52 million
Net result from associates  NOK 480 million
Earnings before tax             NOK 407 million
Net result                              NOK 373 million

Please be also advised that the annual general meeting of Ganger Rolf ASA will be held on Thursday 30 May 2013 at Fred. Olsens gate 2, Oslo as previously announced in the Company’s financial calendar.

The summons to this meeting will be sent to the shareholders and also published through OSE and on the Company’s website no later than three weeks before the meeting.

About Us

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Subscribe