CORRECTION OF EARNINGS/ DILUTED EARNINGS PER SHARE

Reference is made to the preliminary annual
report from the company dated 15 February
2006. The company hereby reports a correction
to the Income Statement`s `Earnings / Diluted
earnings per share`. Based on 9 070 000
outstanding shares, the relevant figures are as
follows (in norwegian Kroner):

4Q05: 57.8, 4Q04: 31.8, 2005: 86.4, 2004: 75.9

About Us

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Subscribe