Fred. Olsen Renewables- UK wind farm portfolio

Fred. Olsen Renewables AS, owned 50/50 by Bonheur ASA and Ganger Rolf ASA, is considering the possibility of bringing partners into its operational UK onshore wind farm portfolio of approximately 433 MW installed capacity, to in part enhance further growth. However, no decision has been made and further information will be provided as appropriate.  

About Us

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.