GRO AND BON: RELEASE OF 4 QUARTER RESULTS 05

In connection with the 4 Quarter earnings
release and preliminary annual reports 2005, a
joint presentation will be held on Thursday 16
February at 09.00 in the companies offices in
Fred. Olsens gate 2, Oslo. Kindly register your
participation within Tuesday 14 February to
Sissel Walum by e-mail sissel.walum@fredolsen.no
or tel. +47 22 34 10 31.

About Us

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Subscribe