NOTIFICATION OF TRADE

Jørn T. Røkaas, insider in Ganger Rolf ASA, has
today through his company Gyldenløve AS sold 250
shares in Ganger Rolf ASA at an average price of
NOK 237 per share and 800 shares in Fred. Olsen
Energy ASA at an average price of NOK 294.50 per
share.

Gyldenløve AS and Jørn T. Røkaas holds after
these transaction 1,750 shares in ganger Rolf
and 900 shares in Fred. Olsen Energy.

About Us

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Subscribe