NOTIFICATION OF TRADE

Jørn T. Røkaas insider in Ganger Rolf ASA sold
on February 19th 2007 through his company
Gyldenløve AS 700 shares in Ganger Rolf ASA at
an average price of NOK 237 per share.
Gyldenløve AS and Jørn T. Røkaas holds after
this transaction 1,000 shares in Ganger Rolf ASA

About Us

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Subscribe