PURCHASE OF SHARES

 

Primary insiders in Bonheur ASA, Invento AS and Quatro AS, have each purchased 61 025 shares in Bonheur ASA at a price of NOK 130, - per share and 375 917 and 375 916 shares, respectively, in Ganger Rolf ASA at a price of NOK 120.50 per share. Following the purchases, Invento AS will own 12 021 273 shares in Bonheur ASA, representing 29.47 % of the issued shares and 375 917 shares in Ganger Rolf ASA, representing 1.11 % of the issued shares. Quatro AS will own 8 429 277 shares in Bonheur ASA, representing 20.67 % of the issued shares and 375 916 shares in Ganger Rolf ASA, representing 1.11 % of the issued shares.

 

 

About Us

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.