RELEASE OF 4Q/PRELIM. RESULT 2006 - PRESENTATION

In connection with the 4 Quarter/ preliminary
annual results 2006, a presentation will be held
on Friday 16 February at 09.00 in the companies
offices in Fred. Olsens gate 2, Oslo. Kindly
register your participation within Thursday 15
February to Sissel Walum by e-mail
sissel.walum@fredolsen.no or tel. +47 22 34 10
31.

About Us

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.

Subscribe