Supplemental note for the summon to the Annual General Meeting of Ganger Rolf ASA

The share capital of Ganger Rolf ASA amounts to NOK 42,317,419 and is distributed on 33,853,935 registered shares each with a nominal value of NOK 1,25.

Each share provides the right to one vote at the company’s general meetings. Shareholders who are prevented from participating at the company’s general meetings may vote by virtue of duly documented proxies.

Ganger Rolf ASA owns 180,000 own shares (treasury shares)

About Us

Ganger Rolf ASA Selskapsinformasjon Selskapet Ganger Rolf ASA ble stiftet i 1895 og er sammen med tilknyttede selskaper engasjert i en rekke virksomheter i Norge og internasjonalt. Konsernets aktiviteter er tuftet på engasjementer innen shipping, offshore-tjenester og fornybar energi. Investeringene, som normalt foretas i samarbeid med Bonheur ASA, omfatter i dag følgende hovedelementer: Energitjenester, Offshore boring, Fornybar Energi, Shipping og Andre Investeringer.