Stal powlekana ArcelorMittal teraz z gwarancją do 35 lat

Dla wprowadzonych na rynek produktów z gamy Granite® HDX i Granite® Storm, czyli nowych - najlepszych spośród obecnie dostępnych - produktów ze stali powlekanej, przeznaczonych do stosowania jako pokrycia dachowe i elewacyjne, ArcelorMittal udziela teraz standardowo gwarancji na okres 35 lat.

Począwszy od 1 kwietnia 2015 roku gama produktów Granite® ArcelorMittal sprzedawana jest z gwarancją do 35 lat, a na życzenie klienta może zostać przedłużona. Gwarancja obejmuje powłokę lakierniczą i efekty korozji.

 
Gwarancja oferowana na produkty przeznaczone do zastosowań zewnętrznych na obiektach budowlanych jest istotnym czynnikiem wpływającym na decyzję o wyborze optymalnego materiału.

ArcelorMittal posiada duże doświadczenie w produkcji stali powlekanej organicznie. Już od 40 lat stal ArcelorMittal używana jest w budownictwie, co pozwala firmie ocenić wpływ czasu na swoje produkty. Zintegrowane procesy produkcyjne ArcelorMittal (od walcowni gorącej blach aż po powlekanie) gwarantują pełną identyfikowalność i wysoką jakość.

Dlatego właśnie ArcelorMittal postanowił podzielić się ze swoimi klientami korzyściami, wynikającymi ze wszystkich wprowadzanych przez firmę ulepszeń w zakresie jakości, wydłużając standardowo udzielaną gwarancję dla gamy produktów Granite®. Dla klientów jest to korzyść podwójna; oznacza większą trwałość i dłuższą żywotność produktu, przyczynia się także do obniżania negatywnego wpływu budynków na środowisko naturalne.

Granite® HDX to stal powlekana do stosowania w trudnych warunkach środowiskowych. Ta pokryta poliuretanem stal to najlepszy wybór dla budynków o przewidywanym długim okresie eksploatacji, czy też dla budynków zlokalizowanych w środowiskach korozyjnych, a zatem w obszarach nadbrzeżnych czy na terenach przemysłowych.

Granite® Storm to gama produktów ze stali powlekanej z matowym wykończeniem powierzchni. Idealnie nadaje się do stosowania jako pokrycie dachowe, gdyż odbija promienie słoneczne, tak jak dachówki ceramiczne.

Więcej informacji na temat udzielanych gwarancji można znaleźć na:

http://industry.arcelormittal.com/news/april/GraniteAutomaticGuarantee

Pełną treść dokumentu można znaleźć tutaj:

http://industry.arcelormittal.com/repository/fce/Guarantee%20organic%20coated%20steel/Granite_automaticguarantees_EN.pdf

Kontakt dla mediów: Arne Langner, arne.langner@arcelormittal.com

O ArcelorMittal

Europa

ArcelorMittal Europe zatrudnia ponad 100 tysięcy pracowników w 17 europejskich krajach. Na europejski oddział koncernu, który skupia ok. 400 zakładów, przypada niemal połowa zdolności produkcyjnych segmentu stalowego ArcelorMittal. W roku 2014 ArcelorMittal Europe wyprodukował 43 mln ton stali, a wartość jego przychodów wyniosła 35 mln euro. Jesteśmy wiodącym dostawcą produktów płaskich i długich dla wielu branż, m.in. motoryzacji, budownictwa, agd oraz rynku opakowań. W 9 laboratoriach zajmujących się badaniami i rozwojem produktów zatrudniamy 1 000 naukowców.

Światowy

ArcelorMittal jest największym na świecie graczem sektora hutniczego i górniczego; firma obecna jest w ponad 60 krajach, a działalność przemysłową prowadzi w ponad 20. Będąc wiodącym dostawcą wysokiej jakości stali na głównych światowych rynkach stali, w tym dla sektora motoryzacyjnego, budowlanego, AGD i sektora opakowań, kierujemy się filozofią wytwarzania bezpiecznej, zrównoważonej stali. Dysponujemy światowej klasy zespołami ds. badań i rozwoju oraz rozległymi sieciami dystrybucji.

Dzięki przyświecającym nam podstawowym wartościom, mianowicie zrównoważonemu wytwarzaniu, jakości i przywództwu, prowadzimy naszą działalność w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem dla zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu naszych pracowników, kontrahentów i społeczności, w obrębie których działamy.

Dla nas stal jest osnową życia, gdyż tworzy tętniące serce współczesnego świata: od kolei przez samochody aż po pralki. Prowadzimy aktywne badania i procesy produkcyjne w zakresie technologii produkcji stali oraz dostarczamy rozwiązania, dzięki którym liczne stosowane na co dzień artykuły czy produkty stają się bardziej energooszczędne.

Jesteśmy jednym z pięciu największych na świecie producentów rudy żelaza i węgla metalurgicznego, a działalność wydobywcza stanowi istotną część naszej strategii rozwoju. Dzięki zdywersyfikowanym geograficznie zasobom rudy żelaza i węgla, cieszymy się strategicznie rozmieszczonymi źródłami surowcowymi, które zaopatrują nasze huty oraz odbiorców zewnętrznych z rynku globalnego. Nasze huty są ważnym odbiorcą tych zasobów, niemniej jednak wraz z rozwojem naszej działalności wydobywczej zdobywamy także nowych klientów na rynku zewnętrznym.

W roku 2014 firma ArcelorMittal osiągnęła przychody w wysokości 79,3 mld dolarów, a produkcja stali surowej wyniosła 93,1 mln ton, natomiast produkcja własna rudy żelaza osiągnęła poziom 63,9 mln ton.

Spółka ArcelorMittal notowana jest na giełdach papierów wartościowych w Nowym Jorku (MT), Amsterdamie (MT), Paryżu (MT), Luksemburgu (MT) oraz na giełdach hiszpańskich w Barcelonie, Bilbao, Madrycie i Walencji (MTS).

Więcej informacji na temat ArcelorMittal znaleźć można na: www.arcelormittal.com

About Us

EuropeArcelorMittal emploie plus de 100 000 personnes et produit environ la moitié de son volume total d'acier en Europe. Présent dans 17 pays européens avec environ 400 sites différents, ArcelorMittal Europe a réalisé un chiffre d'affaires de 35 milliards € avec une production d'acier brut de 43 millions de tonnes en 2014. Nous fournissons des produits plats et longs en acier pour tous les principaux marchés sidérurgiques, dont l'automobile, la construction, l'emballage et l'industrie des appareils ménagers et nous nous appuyons sur un service de R&D de premier plan et un réseau de distribution avec 9 laboratoires et 1000 chercheurs à plein temps en Europe. Présence mondialeArcelorMittal est le numéro un mondial de l’exploitation sidérurgique et minière, avec une présence dans 60 pays et une empreinte industrielle dans 19 pays. Guidés par une philosophie visant à produire un acier sûr et durable, nous sommes le principal fournisseur d’acier de qualité des grands marchés sidérurgiques mondiaux, incluant l'automobile, la construction, l'électroménager et l'emballage, en nous appuyant sur un service de recherche et développement d’envergure mondiale et d’excellents réseaux de distributionFidèles à nos valeurs fondamentales qui sont la durabilité, la qualité et le leadership, nous opérons de manière responsable, ayant le soucis de la santé, de la sécurité et du bien-être de nos employés, des entrepreneurs et des communautés au sein desquelles nous développons nos activités. L’acier est pour nous la trame de la vie, il est au cœur du monde moderne, des voies ferrées aux voitures et aux machines à laver. Nous sommes activement engagés dans la recherche et la production de technologies et de solutions sidérurgiques qui rendent un grand nombre de produits et composants que les personnes utilisent dans leur vie de tous les jours plus rentables au niveau énergétique.Nous sommes l’un des cinq premiers producteurs mondiaux de minerai de fer et de charbon métallurgique et notre activité minière tient une place essentielle dans notre stratégie de croissance. Grâce à la diversité géographique de notre portefeuille d’actifs miniers de fer et de charbon, nous sommes stratégiquement positionnés pour approvisionner notre réseau d’aciéries et le marché mondial externe. Si nos activités sidérurgiques sont d’importants clients, notre approvisionnement du marché externe augmente de pair avec notre croissance. Les chiffres financiers d'ArcelorMittal pour 2014 font ressortir un chiffre d'affaires de $ 79,3 milliards pour une production de 93,1 millions de tonnes d'acier brut, tandis que notre production de minerai de fer a atteint 63,9 millions de tonnes. Les actions d'ArcelorMittal sont cotées sur les marchés de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), Luxembourg (MT) et sur les bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS).Pour plus d'informations sur ArcelorMittal, connectez-vous à: http://corporate.arcelormittal.com/

Subscribe

Media

Media

Documents & Links