Νοσηλευτές για ηλικιωμένους, νοσοκόμοι, μαίες: Η Γερμανία αναζητά επειγόντως εξειδικευμένο προσωπικό παγκοσμίως

Αμβούργο – Η ζήτηση για νοσηλευτικό προσωπικό στη Γερμανία έχει αυξηθεί από το 2015 και έπειτα σχεδόν κατά 50%([i]). Μόνο στον κλάδο της νοσηλευτικής για ηλικιωμένους και ασθενείς παρατηρείται αυτή την περίοδο έλλειψη 35.000 εργαζομένων. Το ίδιο ισχύει και για τις μαίες: Ο αριθμός των προσφορών εργασίας έχει διπλασιαστεί από το 2017 και έπειτα([ii]). Έως το 2030, το κενό του προσωπικού στον κλάδο της υγείας αναμένεται να ανέλθει σε περίπου ένα εκατομμύριο άτομα – εκτός από 165.000 ιατρούς, θα σημειωθεί έλλειψη 800.000 ατόμων μη ιατρικού εξειδικευμένου προσωπικού επαγγελματιών υγείας([iii]). Ο κλάδος της υγείας και της νοσηλευτικής πρόκειται να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά προβλήματα, εάν δεν καλυφθούν οι απαιτούμενες θέσεις σε αυτά τα επαγγέλματα από μετανάστες.  

Η Γερμανία αντιμετωπίζει έλλειψη νοσηλευτών. Ήδη σήμερα, απαιτείται μισό έτος για την κάλυψη μίας θέσης εργασίας στον κλάδο της γηροκομίας. Η κατάσταση αυτή δεν αναμένεται να βελτιωθεί σύντομα – βάσει της δημογραφικής εξέλιξης, ο αριθμός των ατόμων που χρήζουν φροντίδας στη Γερμανία αναμένεται να αυξηθεί, ενώ παράλληλα ο αριθμός των νοσηλευτών για τις αντίστοιχες θέσεις εργασίας συρρικνώνεται ολοένα και περισσότερο. Η εν λόγω τάση δεν αφορά μόνο τους νοσηλευτές για ασθενείς και ηλικιωμένους. Οι μαίες και οι μαιευτές είναι, επίσης, ένα αγαθό που σπανίζει. Η διεθνής πρωτοβουλία γονέων «Mother Hood» εξέδωσε το 2017 μια ταξιδιωτική οδηγία για τις εγκυμονούσες: Σε πολλά μέρη της Γερμανίας δεν μπορεί να διασφαλιστεί ένας ασφαλής τοκετός λόγω αιθουσών τοκετού που βρίσκονται εκτός λειτουργίας και έλλειψης μαιών([iv]). 

Το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί μόνο με τη μετανάστευση μεγάλου αριθμού εξειδικευμένου προσωπικού σε αυτά τα επαγγέλματα. Πώς, όμως, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι από άλλες χώρες να βρουν την κατάλληλη εργασία στη Γερμανία; Πώς είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ του εξειδικευμένου προσωπικού και ελκυστικών εργοδοτών; Ποιοι κανονισμοί ισχύουν αναφορικά με την αναγνώριση των προσόντων και την άδεια παραμονής; Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί κανείς για να εργαστεί στη Γερμανία;  

Γνώσεις γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β 

Προϋπόθεση για τα επαγγέλματα στον κλάδο της υγείας και της νοσηλευτικής αποτελεί η γνώση της γερμανικής γλώσσας επιπέδου Β2. Αίτηση μπορεί να καταθέσει κανείς ακόμη και με γνώσεις επιπέδου Α2. Στη συνέχεια, παρακολουθώντας τα κατάλληλα μαθήματα γλώσσας και με την υποστήριξη του μελλοντικού εργοδότη είναι δυνατή η εμβάθυνση της γνώσης της γλώσσας έως και το απαιτούμενο επίπεδο Β2. 

Οι Γερμανοί εργοδότες επικοινωνούν με το εξειδικευμένο προσωπικό 

Η αναζήτηση εργασίας στη Γερμανία από άλλες χώρες μπορεί να αποδειχθεί μια περίπλοκη υπόθεση. Εναλλακτικά, το εξειδικευμένο προσωπικό από όλον τον κόσμο μπορεί να πραγματοποιήσει εγγραφή στην πλατφόρμα διαμεσολάβησης www.employland.de και να δημιουργήσει το προσωπικό του προφίλ. Οι Γερμανοί εργοδότες αναζητούν στην πλατφόρμα νέους υπαλλήλους και επικοινωνούν μαζί τους. Οι υποψήφιοι δεν επιβαρύνονται με κάποιο κόστος διαμεσολάβησης. Συμπληρωματικά με τη διαμεσολάβηση, το Employland μπορεί να αναλάβει κατόπιν αντίστοιχου αιτήματος τις νομικές διατυπώσεις, π.χ. αναφορικά με την άδεια παραμονής ή την απόκτηση της αναγνώρισης των προσόντων που είναι απαραίτητη για την άσκηση των ιατρικών επαγγελμάτων. Το κόστος για τις νομικές υπηρεσίες αναλαμβάνει συνήθως η εταιρεία, η οποία κατάφερε να προσθέσει στο δυναμικό της έναν καινούργιο συνεργάτη. 

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχεδιάζει μια πιο εύκολη πρόσβαση στη γερμανική αγορά εργασίας 

Η κρίση αναφορικά με το εξειδικευμένο προσωπικό δεν αφορά μόνο τον κλάδο της υγείας και τον νοσηλευτικό κλάδο, αλλά είναι αισθητή και σε πολλούς άλλους κλάδους. Για να αντιμετωπίσει αυτή την τάση, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση σχεδιάζει τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη γερμανική αγορά εργασίας με ένα νομοσχέδιο μεταναστευτικής πολιτικής για εξειδικευμένο προσωπικό. 

Σύμφωνα με την πρόγνωση της εταιρείας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών Korn Ferry, η μη προσέλκυση του αντίστοιχου αριθμού εξειδικευμένου προσωπικού από το εξωτερικό θα οδηγήσει στην έλλειψη σχεδόν πέντε εκατομμυρίων εργαζομένων στη Γερμανία έως το 2030, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ([v]). Λαμβάνοντας υπόψη το παρασκήνιο αυτό, είναι επιτακτική η ανάγκη θέσπισης ενός νόμου μεταναστευτικής πολιτικής για εξειδικευμένο προσωπικό. Οι όροι πρόσβασης στον κλάδο της υγείας και της νοσηλευτικής είναι ήδη σήμερα αρκετά ευνοϊκοί, ωστόσο, δίχως υποστήριξη, ο δρόμος που οδηγεί στη γερμανική αγορά εργασίας εξακολουθεί να είναι περίπλοκος.  


[i] https://www.hiringlab.org/de/blog/2018/04/10/der-arbeitsmarkt-fuer-auslaendische-pflegekraefte-in-deutschland/ 

[ii] https://www.hiringlab.org/de/blog/2018/05/07/hebammenmangel-arbeitsmarkt-kommt-in-bewegung/ 

[iii] http://www.pwc.de/de/gesundheitswesen-und-pharma/assets/fachkraeftemangel.pdf 

[iv] http://www.spiegel.de/karriere/geburtshilfe-warum-es-in-deutschland-nicht-genug-hebammen-gibt-a-1194402-druck.html 

[v] https://www.welt.de/wirtschaft/article176120863/Korn-Ferry-Fachkraeftemangel-kostet-Deutschland-mehr-als-eine-halbe-Billion.html 

_________________________________________

CONTACT:

Sabine Drechsel

Presse & PR

Employland GmbH

Saseler Chaussee 109

22393 Hamburg

Germany

https://www.employland.de

Tel.: +49 (0)40 632 99 550

Fax: +49 (0)40 632 99 559

Geschäftsführer: Hans-Christian Bartholatus

Amtsgericht Hamburg, HRB 132545

Employland - Professionals and skilled workers for Germany

Tags:

About Us

Employland provides companies in Germany and professionals from around the world with a platform to initiate contact. We accompany you throughout the entire process, right up until receipt of the residence and employment permit. Participants can use our website to run through the entire application process, right up until the conclusion of an employment contract. Employland GmbH was founded in Hamburg in 2014. “The demographic change in Germany has an impact on the labor market; this affects all of us. Founding Employland was the logical response to this development: There is a lack of qualified professionals domestically, which means that we have to look abroad. And: If companies shudder at the thought of the bureaucratic effort that accompanies legislation on immigration and residence, then we must provide assistance here,” explains Hans-Christian Bartholatus, main shareholder and managing director. Bartholatus is no stranger to the start-up scene in Hamburg. His greatest coup occurred in 2004 when, as a partner in mobile.de GmbH, the company was sold to eBay. mobile.de continues to be one of (if not the) leading online automobile markets. Trust is the basis of our work. The Employland team thus comprises long-standing employees and consultants of the experienced entrepreneur, bringing expertise to the table from various sectors. In order to provide the extensive range of Employland services professionally, we work closely with a law firm that specializes in migration law.