Περισσότερες από ένα εκατομμύριο κενές θέσεις εργασίας στη Γερμανία

Έντονη ζήτηση για διεθνή ταλέντα

Αμβούργο – 1,1 εκ. επαγγελματίες ζητούνται από Γερμανούς εργοδότες το 3ο τρίμηνο του 2017[i] – αριθμός ρεκόρ. Η οικονομία βρίσκεται σε σταθερή ανάκαμψη και λείπει το προσωπικό για την κάλυψη της υψηλής ζήτησης για εργατικό δυναμικό. Γερμανικές επιχειρήσεις αναζητούν επειγόντως ταλέντα από όλο τον κόσμο. Τα άτομα που έχουν έστω σκεφτεί να ζήσουν και να εργαστούν στη Γερμανία πρέπει να τολμήσουν αυτό το βήμα τώρα. Ποια προσόντα απαιτούνται;  

Εκτός από ακαδημαϊκούς, ζήτηση παρουσιάζουν πολλά επαγγέλματα που δεν προϋποθέτουν προηγούμενες σπουδές. Στον κατάλογο σύστασης[ii] της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης μπορεί να βρει κανείς πάνω από 110 επαγγέλματα, τα οποία παρουσιάζουν σαφή έλλειψη εργατικού δυναμικού. Οι ευκαιρίες για διεθνείς υποψηφίους είναι ιδιαίτερα υψηλές.  

Μεγάλη ζήτηση έχουν τα εξής επαγγέλματα: Μηχανικοί, τεχνικοί, τεχνίτες, ειδικοί πληροφορικής και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό 

Γερμανικές επιχειρήσεις αναζητούν μηχανικούς και τεχνικούς όλων των κλάδων. Λόγω της αυξημένης ψηφιοποίησης παρουσιάζεται έλλειψη προγραμματιστών λογισμικού. Ο τομέας της υγείας χρειάζεται ιατρούς, νοσηλευτές για ασθενείς και ηλικιωμένους, ενώ έλλειψη σημειώνεται επίσης σε φυσιοθεραπευτές και φαρμακοποιούς. Στον κλάδο των τεχνικών εργασιών υπάρχει ανάγκη για υδραυλικούς, τεχνικούς θέρμανσης, ψύξης και υγειονομικών εγκαταστάσεων. Μεγάλη ζήτηση παρουσιάζουν επίσης χτίστες, στεγοποιοί και τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων. Ο κατάλογος των επιθυμητών προσόντων είναι μακροσκελής.  

Μεγάλη ζήτηση παρουσιάζουν επίσης τα επαγγέλματα του ξενοδοχειακού κλάδου στη Γερμανία. Ειδικά στις τουριστικές περιοχές και στις μεγαλουπόλεις, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια εμφανίζουν σημαντική έλλειψη προσωπικού. Συνεπώς, οι προοπτικές απασχόλησης και σε αυτή την περίπτωση είναι υψηλές. 

Βασικές προϋποθέσεις: Γνώση της γερμανικής γλώσσας 

Απαιτούνται τουλάχιστον βασικές γνώσεις της γερμανικής γλώσσας, για να μπορέσει κανείς να ζήσει και να εργαστεί στη Γερμανία. Οι γνώσεις αυτές μπορούν να βελτιωθούν μέσω κατάλληλων μαθημάτων εκμάθησης της γλώσσας και με την υποστήριξη του μελλοντικού εργοδότη - ωστόσο, δίχως καθόλου γνώσεις της γλώσσας είναι δύσκολο να βρει κάποιος μια θέση εργασίας. 

Εύρεση θέσεων εργασίας στη Γερμανία 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν έναν μεγάλο αριθμό προσφερόμενων θέσεων εργασίας από επιχειρήσεις μέσω διάφορων σχετικών ιστότοπων, π.χ. στο StepStone ή το Monster. Ο υποψήφιος αποστέλλει τα δικαιολογητικά του απευθείας στην εταιρεία που έχει προκηρύξει τη θέση ή συμπληρώνει το έντυπο της online αίτησης για τις εταιρείες που τον ενδιαφέρουν, για να υποβάλει την αίτησή του για μια κατάλληλη θέση εργασίας.  

 

Εύρεση ταλέντων 

Στην πλατφόρμα διαμεσολάβησης www.employland.de ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία. Εδώ μπορούν επαγγελματίες από όλον τον κόσμο να δημιουργήσουν το προσωπικό τους προφίλ και να δουν αμέσως, εάν το επάγγελμα το οποίο επιθυμούν να ασκήσουν στη Γερμανία, είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο και χρήζει αναγνώρισης. Οι Γερμανοί εργοδότες αναζητούν στην πλατφόρμα νέους συνεργάτες και, κατά κάποιον τρόπο, αποστέλλουν αιτήσεις στους επαγγελματίες. Συμπληρωματικά με τη διαμεσολάβηση, η Employland αναλαμβάνει τις νομικές διατυπώσεις, όπως π.χ. την απόκτηση της αναγνώρισης των προσόντων.  

Ο υποψήφιος δεν επιβαρύνεται με έξοδα για τις αναφερόμενες υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις καταβάλλουν στους ιστότοπους εύρεσης εργασίας ένα ποσό για την ανάρτηση της αγγελίας, ενώ στον ιστότοπο employland.de κατόπιν επιτυχούς διαμεσολάβησης. 

Όποιον δρόμο και αν ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι, οι ευκαιρίες για εύρεση εργασίας στη Γερμανία δεν ήταν ποτέ άλλοτε καλύτερες. 


[i] http://www.iab.de/de/informationsservice/presse/presseinformationen/os1703.aspx 

[ii] https://www.arbeitsagentur.de/whitelist 

_________________________________________

CONTACT:

Sabine Drechsel

Presse & PR

Employland GmbH

Saseler Chaussee 109

22393 Hamburg

Germany

https://www.employland.de

Tel.: +49 (0)40 632 99 550

Fax: +49 (0)40 632 99 559

Geschäftsführer: Hans-Christian Bartholatus

Amtsgericht Hamburg, HRB 132545

Employland - Professionals and skilled workers for Germany

Tags:

About Us

Employland provides companies in Germany and professionals from around the world with a platform to initiate contact. We accompany you throughout the entire process, right up until receipt of the residence and employment permit. Participants can use our website to run through the entire application process, right up until the conclusion of an employment contract. Employland GmbH was founded in Hamburg in 2014. “The demographic change in Germany has an impact on the labor market; this affects all of us. Founding Employland was the logical response to this development: There is a lack of qualified professionals domestically, which means that we have to look abroad. And: If companies shudder at the thought of the bureaucratic effort that accompanies legislation on immigration and residence, then we must provide assistance here,” explains Hans-Christian Bartholatus, main shareholder and managing director. Bartholatus is no stranger to the start-up scene in Hamburg. His greatest coup occurred in 2004 when, as a partner in mobile.de GmbH, the company was sold to eBay. mobile.de continues to be one of (if not the) leading online automobile markets. Trust is the basis of our work. The Employland team thus comprises long-standing employees and consultants of the experienced entrepreneur, bringing expertise to the table from various sectors. In order to provide the extensive range of Employland services professionally, we work closely with a law firm that specializes in migration law.