Během října, Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti, se můžete dozvědět, jak bezpečně používat internet

Zajímá vás, jak se na internetu pohybovat bezpečně? V průběhu října se můžete zúčastnit desítek webinářů a dalších akcí, které jsou součástí Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti . Tato kampaň EU začala dnes v Bruselu . Více než 100 akcí v 25 zemích (seznam viz níže) nabízí rady, soutěže, možnosti vzdělávání a sdílení osvědčených postupů v oblasti bezpečnosti informací, díky nimž se všichni můžeme lépe chránit před kybernetickými hrozbami. Téma kampaně – „Za kybernetickou bezpečnost zodpovídáme všichni společně – Zastav se. Zamysli se. Zapoj se.“ – vybízí lidi k tomu, aby se dozvěděli více o bezpečném používání internetu a pomohli i ostatním chránit se před kybernetickými hrozbami. Nápomocná je tomu i Strategie pro jednotný digitální trh , která bude usilovat o rozšíření nabídky bezpečnějších řešení ze strany průmyslu EU a o to, aby je lidé používali. Toho bude dosaženo zejména vytvořením partnerství veřejného a soukromého sektoru v oblasti kybernetické bezpečnosti online technologií a sítí, spolu s přezkumem směrnice o soukromí a elektronických komunikacích (obojí se plánuje na rok 2016).

Letos se jedná již o třetí ročník Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti. Organizují jej Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací ( ENISA ), Evropská komise a více než 100 partnerů (místní orgány, vládní úřady, univerzity, skupiny odborníků, nevládní organizace, profesní sdružení) z celé Evropy. Kampaň má i mezinárodní dosah: více informací o kampani v USA najdete zde .

Zabezpečení proti kybernetickým útokům se pro důvěru spotřebitelů a online ekonomiku stalo ústředním bodem ,“ uvedl místopředseda Komise odpovědný za jednotný digitální trh Andrus Ansip . „Nemůžeme však co nejlépe zúročit příležitosti, které nabízejí digitální nástroje a internetové sítě, pokud jim nebudeme důvěřovat. Zvyšování povědomí o rizicích, hrozbách a o tom, že za kybernetickou bezpečnost zodpovídáme všichni společně, je životně důležité pro to, aby lidé na internetu mohli činit informovanější rozhodnutí a chránit se před riziky .“ (plné znění na tomto blogu )

K tomu, aby se digitální svět stal bezpečným místem pro všechny, musíme přispět my všichni – politikové, výzkumníci, odborníci v průmyslu i občané,“ doplnil komisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther Oettinger . „Aby mohli Evropané plně využívat výhod bezpečného internetu, musí si být také vědomi rizik, jež jim na internetu hrozí, a vědět, jak aktivně dbát na bezpečnost v každodenním životě. Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti představuje velkou příležitost, jak šířit osvědčené postupy a zvýšit celkovou úroveň informovanosti a tím také kybernetické bezpečnosti v EU .“

Naše společnost se nepřetržitě digitalizuje a my tak vstupujeme do éry internetu věcí a inteligentních měst. Elektronické dovednosti a bezpečnost online jsou proto nezbytnými předpoklady, které je třeba rozvíjet a neustále posilovat ,“ poznamenal výkonný ředitel agentury ENISA profesor Udo Helmbrecht . „Iniciativu Měsíc kybernetické bezpečnosti využívá naše agentura k vytváření celé komunity pro bezpečnost sítí a informací.“

Akce během měsíce října

Každý říjnový týden bude ve znamení jiného tématu.

1. týden – 1.–4. října: Školení v oblasti kybernetické bezpečnosti pro zaměstnance

2. týden – 5.-11. října: Vytváření kultury kybernetické bezpečnosti na pracovišti

3. týden – 12.-18. října: Týden programování pro všechny

4. týden – 19.-25. října: Úvod do cloudových řešení pro všechny

5. týden – 26.-31. října: Jednotný digitální trh pro všechny

Tato iniciativa probíhá v Belgii, České republice, Německu, Estonsku, Řecku, Spojeném království, Španělsku, Francii, Itálii, Lotyšsku, Litvě, Irsku, Maďarsku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Finsku, Švédsku, Rakousku, na Kypru, v Lucembursku, Norsku a na Islandu.

V průběhu každého týdne budou ENISA a Komise zveřejňovat zprávy a pořádat akce na příslušné téma. Akce se zaměří na odbornou přípravu, strategické summity, obecné prezentace pro uživatele, internetové kvízy apod.

Každý týden zveřejní ENISA nové materiály .

Ať už jste pedagog, zaměstnanec, odborník v oblasti IT nebo jen obyčejný uživatel, agentura ENISA pro vás přepravila několik tipů , jak se chránit před hrozbami online.

Ve čtvrtek 8. října se bude ve 22.00 hodin bruselského času konat chat na Twitteru s našimi partnery v USA. Můžete jej sledovat na #CyberSecMonth nebo #ChatSTC .

Pokud chcete vědět, nakolik se na internetu chováte bezpečně, můžete si vyzkoušet tento kvíz .

Možná vás bude také zajímat tato infografika o bezpečnosti.

Důvěra a bezpečnost v rámci jednotného digitálního trhu

Evropská komise přispívá k tomuto cíli mnoha způsoby: vytváří právní rámec s cílem posílit kapacity v oblasti kybernetické bezpečnosti v Evropě (zejména prostřednictvím specializované evropské strategie kybernetické bezpečnosti směrnice o bezpečnosti sítí a informací ), snaží se zajistit soukromí online komunikací (zejména prostřednictvím směrnice EU o ochraně údajů směrnice o soukromí a elektronických komunikacích ), podporuje špičkový výzkum a vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti (investuje přibližně půl miliardy eur v rámci programu Horizont 2020) a posiluje průmyslové kapacity v oblasti kybernetické bezpečnosti. Boj proti počítačové kriminalitě je rovněž klíčovým pilířem Evropského programu bezpečnosti zveřejněného letos v dubnu. Komise zvyšuje povědomí o kybernetické bezpečnosti také v řadách svých zaměstnanců. Na začátku roku proto pro ně připravila specializovaná školení a specificky zaměřenou kampaň.

Užitečné odkazy

-       Kybernetická bezpečnost a soukromí v digitální agendě

-       Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti (říjen 2015)

-       Evropská soutěž o kybernetické bezpečnosti

-       Vysokoškolské kurzy a certifikační programy v oblasti bezpečnosti sítí a informací v Evropě

-       Kompletní seznam akcí v celé Evropě

-       Sledujte vývoj na Twitteru: #CyberSecMonth , #OctoberNIS a @CyberSecMonth

Přečtěte si inspirativní příběhy našich vyslanců kybernetické bezpečnosti

Tags:

Subscribe

Documents & Links