Europejski miesiąc bezpieczeństwa cybernetycznego: w październiku dowiedz się, jak bezpiecznie korzystać z internetu

Chcesz dowiedzieć się, jak bezpiecznie korzystać z internetu? W październiku 2015 r. weź udział w jednej z wielu imprez, seminariów internetowych i innych działań będących częścią Europejskiego miesiąca bezpieczeństwa cybernetycznego (ECSM) , unijnej kampanii promującej bezpieczeństwo cybernetyczne, która rozpoczyna się dziś w Brukseli . Ponad 100 imprez i działań w 25 krajach (wymienionych poniżej) pomoże nam wszystkim chronić się przed zagrożeniami cybernetycznymi dzięki poradom dotyczącym bezpieczeństwa informacji, konkursom, szkoleniom i wymianie dobrych praktyk. Kampania odbędzie się pod hasłem „Bezpieczeństwo cybernetyczne to wspólna odpowiedzialność – Zatrzymaj się, pomyśl, połącz się.", zachęcającym wszystkich do zdobywania wiedzy na temat bezpieczeństwa w internecie i pomagania innym w chronieniu się przed zagrożeniami cybernetycznymi. Strategia jednolitego rynku cyfrowego ma przyczynić się do przyspieszenia procesu opracowywania bardziej bezpiecznych rozwiązań przez przemysł UE i promowania korzystania z nich przez wszystkich obywateli Europy: zostanie to osiągnięte głównie dzięki ustanowieniu partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w technologiach i sieciach internetowych oraz dzięki przeglądowi dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej (oba działania planowane na 2016 r.).

Europejski miesiąc bezpieczeństwa cybernetycznego jest obchodzony przez trzeci rok z rzędu i został on zorganizowany przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ( ENISA ), Komisję Europejską i ponad 100 partnerów (samorządy terytorialne, władze krajowe, uniwersytety, ośrodki analityczne, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia zawodowe) z całej Europy. Kampania ma także zasięg międzynarodowy: odkryj kampanię w USA tutaj .

Wiceprzewodniczący Andrus Ansip odpowiedzialny za jednolity rynek cyfrowy powiedział: Ochrona przed atakami cybernetycznymi ma zasadnicze znaczenie dla zaufania konsumentów i gospodarki cyfrowej. Nie możemy w pełni korzystać z możliwości, jakie dają nam narzędzia cyfrowe i sieci internetowe, jeżeli nie mamy do nich zaufania. Wzrost świadomości ryzyka i zagrożeń oraz tego, że jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo cybernetyczne, jest niezbędny, aby korzystający z internetu mogli dokonywać bardziej świadomych wyborów oraz chronić się przez zagrożeniami (zob. pełny tekst umieszczony na blogu ). 

Komisarz Oettinger odpowiedzialny za gospodarkę cyfrową i społeczeństwo cyfrowe stwierdził: Wszyscy – politycy, badacze, przedstawiciele przemysłu, obywatele – musimy wnieść swój wkład, jeśli chcemy, by cyfrowy świat był bezpiecznym miejscem Jeśli Europejczycy chcą w pełni korzystać z bezpiecznego internetu, muszą być także świadomi zagrożeń, na jakie są narażeni w internecie i wiedzieć, w jaki sposób mogą aktywnie chronić swoje bezpieczeństwo w codziennym życiu. Europejski miesiąc bezpieczeństwa cybernetycznego stwarza doskonałą okazję do rozpowszechniania dobrych praktyk i podnoszenia ogólnego poziomu świadomości zagrożeń, a tym samym bezpieczeństwa cybernetycznego w UE.

Dyrektor wykonawczy ENISA, Prof. Udo Helmbrecht powiedział: Ponieważ nasze społeczeństwa wciąż się cyfryzują i żyjemy w epoce internetu przedmiotów i inteligentnych miast, umiejętności cyfrowe i bezpieczeństwo w internecie są bardzo ważnymi zasobami, które trzeba rozwijać i wciąż wzmacniać. W ramach inicjatywy miesiąca bezpieczeństwa cybernetycznego agencja buduje całą społeczność, która ma się zajmować bezpieczeństwem sieci i informacji (NIS).

Ruszamy! Co będzie się dziać w październiku?

Europejski miesiąc bezpieczeństwa cybernetycznego trwa przez cały październik, a każdy tydzień poświęcony jest innemu tematowi.

1. tydzień – 1-4 października: Szkolenia z bezpieczeństwa cybernetycznego dla pracowników

2. tydzień – 5-11 października: Tworzenie kultury bezpieczeństwa cybernetycznego w miejscu pracy

3. tydzień – 12-18 października: Tydzień kodowania dla wszystkich

4. tydzień – 19-25 października: Zrozumienie rozwiązań chmurowych dla wszystkich

5. tydzień – 26-31 października: Jednolity rynek cyfrowy dla wszystkich

Europejski miesiąc bezpieczeństwa cybernetycznego będzie obchodzony w takich krajach jak: Belgia, Republika Czeska, Niemcy, Estonia, Grecja, Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Włochy, Łotwa, Litwa, Irlandia, Węgry, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Finlandia, Szwecja, Austria, Cypr, Luksemburg, Norwegia i Islandia.

W każdym tygodniu ENISA i Komisja będą publikować sprawozdania oraz organizować imprezy i działania związane z każdym z tych tematów. Imprezy te będą obejmowały szkolenia, spotkania strategiczne, ogólne prezentacje dla użytkowników, quizy internetowe itp.

Co tydzień ENISA będzie publikować nowe materiały tutaj .

Tu można znaleźć wskazówki ENISA dotyczące bezpieczeństwa w internecie dla nauczycieli, pracowników, informatyków lub zwykłych użytkowników.

Czat na Twitterze z naszymi amerykańskimi partnerami odbędzie się w czwartek 8 października o godz. 22.00 czasu obowiązującego w Brukseli. Przebieg dyskusji można śledzić na #CyberSecMonth lub #ChatSTC .

Rozwiąż quiz , aby dowiedzieć się, jak bezpieczny jesteś w sieci.

Znajdź infografikę z informacjami na temat bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo jednolitego rynku cyfrowego i zaufanie do niego

Komisja Europejska przyczynia się do realizacji tego celu na wiele sposobów: poprzez utworzenie ram prawnych mających zwiększyć możliwości w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w Europie (zwłaszcza dzięki strategii bezpieczeństwa cybernetycznego dla Europy oraz dyrektywie w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji ); działając na rzecz zagwarantowania prywatności komunikacji w internecie (zwłaszcza za pomocą unijnej dyrektywy o ochronie danych oraz dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej ); wspierając najwyższej jakości badania i rozwój bezpieczeństwa cyberprzestrzeni (inwestując około pół miliarda euro w program ramowy „Horyzont 2020”), wzmacniając zdolności przemysłowe w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. Walka z cyberprzestępczością jest również kluczowym elementem Europejskiej agendy bezpieczeństwa opublikowanej w kwietniu. Komisja zwiększa również poziom wiedzy na temat bezpieczeństwa cybernetycznego wśród swoich pracowników za pomocą szkoleń i specjalnej kampanii, która została przeprowadzona na początku tego roku.

Przydatne linki

-       Bezpieczeństwo cybernetyczne i prywatność w Europejskiej agendzie cyfrowej

-       Europejski miesiąc bezpieczeństwa cybernetycznego – październik 2015

-       Europejskie wyzwanie dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego

-       Europejskie kursy uniwersyteckie i programy certyfikacji w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji

-       Pełny wykaz działań prowadzonych w całej Europie można znaleźć tutaj .

-       Aktualności można śledzić na Twitterze #CyberSecMonth , #OctoberNIS , @CyberSecMonth

Czytaj inspirujące historie naszych ambasadorów cyberbezpieczeństwa

Tags:

Subscribe

Documents & Links