Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti: zistite počas októbra, ako sa máte chrániť na internete

Chcete vedieť, ako sa máte chrániť na internete? Zúčastnite sa v októbri 2015 mnohých podujatí, seminárov a iných akcií, ktoré sú súčasťou októbra – Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti (ECSM) – kampane EÚ na podporu kybernetickej bezpečnosti, ktorá sa začína dnes v Bruseli. Viac ako 100 podujatí a aktivít v 25 krajinách (sú vymenované ďalej v texte) nám všetkým pomôže pri ochrane pred kybernetickými hrozbami prostredníctvom odporúčaní v oblasti informačnej bezpečnosti, súťaží, príležitostí na vzdelávanie a výmenu osvedčených postupov. Témou kampane je „kybernetická bezpečnosť ako spoločná zodpovednosť – Zastav sa. Mysli. Pripoj sa.“ a každý sa môže dozvedieť viac o bezpečnosti na internete a pomôcť ostatným, aby sa chránili pred kybernetickými hrozbami. Stratégia jednotného digitálneho trhu prispeje k ponuke bezpečnejších riešení zo strany priemyslu EÚ a podnieti ich uplatňovanie všetkými obyvateľmi Európy: dosiahne sa to najmä vytvorením verejno-súkromného partnerstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti technológií a online sietí spolu s preskúmaním smernice o súkromí a elektronických komunikáciách (plánované na rok 2016).

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti sa oslavuje tretí rok za sebou a organizuje ho Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA), Európska komisia a viac ako 100 partnerov (miestne orgány, vlády, univerzity, expertné skupiny, mimovládne organizácie, profesijné združenia) z celej Európy. Táto kampaň má aj medzinárodný dosah: pozrite si kampaň Spojených štátov tu.

Podpredseda Ansip zodpovedný za jednotný digitálny trh uviedol: „Ochrana bezpečnosti pred kybernetickými útokmi je rozhodujúca pre dôveru spotrebiteľov a digitálnu ekonomiku. Nemôžeme však naplno využívať možnosti, ktoré nám ponúkajú digitálne nástroje a online siete, ak im nedôverujeme. Je nevyhnutné zvyšovať informovanosť o rizikách a hrozbách a o tom, že kybernetická bezpečnosť je vecou všetkých, aby si ľudia, ktorí sú online, mohli vyberať na základe lepších informácií a chrániť sa proti rizikám“ (úplné znenie blogu).

Komisár Oettinger zodpovedný za digitálnu ekonomiku a spoločnosť vyhlásil: „Všetci musíme prispieť k tomu, aby sa digitálny svet stal bezpečným miestom: tvorcovia politík, výskum, priemysel a občania. Aby však Európania mohli naplno využívať výhody bezpečného internetu, musia si uvedomiť, akým rizikám sú vystavení online a ako sa môžu aktívne chrániť vo svojom každodennom živote. Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti je skvelou príležitosťou na šírenie osvedčených postupov a zvyšovanie celkovej informovanosti, čím sa zvýši aj úroveň kybernetickej bezpečnosti v EÚ“.

Výkonný riaditeľ agentúry ENISA profesor Udo Helmbrecht povedal: „Keďže sa naše spoločnosti neustále digitalizujú a dostávame sa do éry internetu vecí a inteligentných miest, digitálne zručnosti a bezpečnosť na internete sú nevyhnutnými zdrojmi, ktoré sa musia rozvíjať a neustále zdokonaľovať. Agentúra vytvára v rámci iniciatívy mesiaca kybernetickej bezpečnosti celé spoločenstvo pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (NIS).“

Začíname! Akcie v októbri

ECSM trvá počas celého mesiaca októbra, pričom každý týždeň je venovaný inej téme.

1. týždeň – 1. – 4. októbra: Odborná príprava v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov

2. týždeň – 5. – 11. októbra: Vytváranie kultúry kybernetickej bezpečnosti v práci

3. týždeň – 12. – 18. októbra: Týždeň programovania pre všetkých

4. týždeň – 19. – 25. októbra: Chápanie riešení cloud computingu pre všetkých

5. týždeň – 26. – 31. októbra: Jednotný digitálny trh pre všetkých

ECSM prebieha v Belgicku, Českej republike, Nemecku, Estónsku, Grécku, Spojenom kráľovstve, Španielsku, vo Francúzsku, v Taliansku, Lotyšsku, Litve, Írsku, Maďarsku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, vo Fínsku, Švédsku, v Rakúsku, na Cypre, v Luxembursku, Nórsku a na Islande.

V priebehu jednotlivých týždňov agentúra ENISA a Komisia uverejnia správy a zorganizujú podujatia a aktivity, ktorých stredobodom budú jednotlivé témy. Podujatia sa zamerajú na odbornú prípravu, strategické samity, všeobecné prezentácie pre používateľov, online kvízy atď.

ENISA uverejní každý týždeň nový materiál tu.

Niekoľko tipov agentúry ENISA o tom, ako bezpečne používať internet, či už ste pedagóg, zamestnanec, odborník v oblasti IT, alebo obyčajný používateľ.

Vo štvrtok 8. októbra o 22.00 hod. bruselského času budete môcť na Twitteri diskutovať s našimi partnermi z USA. Sledujte chat na #CyberSecMonth alebo #ChatSTC.

Urobte si tento kvíz, aby ste zistili, do akej mieri ste bezpeční online.

Infografiky s bezpečnostnými informáciami nájdete tu:

Dôvera a bezpečnosť na jednotnom digitálnom trhu

Európska komisia prispieva k tomuto cieľu mnohými spôsobmi: vytváraním právneho rámca na podporu spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti v Európe (najmä prostredníctvom osobitnej stratégie kybernetickej bezpečnosti pre Európu a smernice o sieťovej a informačnej bezpečnosti; snahou o zabezpečenie súkromia online komunikácie (najmä prostredníctvom smernice EÚ o ochrane údajov a smernice o súkromí a elektronických komunikáciách); podporovaním špičkového výskumu a vývoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti (investovaním približne pol miliardy v rámci programu Horizont 2020) a posilnením našich priemyselných spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Boj proti počítačovej kriminalite je kľúčovým pilierom európskeho programu v oblasti bezpečnosti uverejneného v apríli. Komisia takisto zvyšuje informovanosť o kybernetickej bezpečnosti svojich vlastných zamestnancov prostredníctvom odborného vzdelávania a špecializovanej kampane od začiatku tohto roka.

Užitočné odkazy

-      Kybernetická bezpečnosť a súkromie v digitálnej agende

-      Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti – október 2015

-      Európska výzva v oblasti kybernetickej bezpečnosti

-      Univerzitné kurzy a programy certifikácie v Európe v oblasti sieťovej a informačnej bezpečnosti

-      Úplný zoznam aktivít v celej Európe nájdete tu.

-      Sledujte vývoj na Twitteri #CyberSecMonth, #OctoberNIS, @CyberSecMonth.

Prečítajte si inšpiratívne príbehy našich tvárí v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Tags:

Subscribe

Documents & Links