Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti: zistite počas októbra, ako sa máte chrániť na internete

Chcete vedieť, ako sa máte chrániť na internete? Zúčastnite sa v októbri 2015 mnohých podujatí, seminárov a iných akcií, ktoré sú súčasťou októbra – Európskeho mesiaca kybernetickej bezpečnosti (ECSM) – kampane EÚ na podporu kybernetickej bezpečnosti, ktorá sa začína dnes v Bruseli . Viac ako 100 podujatí a aktivít v 25 krajinách (sú vymenované ďalej v texte) nám všetkým pomôže pri ochrane pred kybernetickými hrozbami prostredníctvom odporúčaní v oblasti informačnej bezpečnosti, súťaží, príležitostí na vzdelávanie a výmenu osvedčených postupov. Témou kampane je „kybernetická bezpečnosť ako spoločná zodpovednosť – Zastav sa. Mysli. Pripoj sa.“ a každý sa môže dozvedieť viac o bezpečnosti na internete a pomôcť ostatným, aby sa chránili pred kybernetickými hrozbami. Stratégia jednotného digitálneho trhu prispeje k ponuke bezpečnejších riešení zo strany priemyslu EÚ a podnieti ich uplatňovanie všetkými obyvateľmi Európy: dosiahne sa to najmä vytvorením verejno-súkromného partnerstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti technológií a online sietí spolu s preskúmaním smernice o súkromí a elektronických komunikáciách (plánované na rok 2016).

Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti sa oslavuje tretí rok za sebou a organizuje ho Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť ( ENISA ), Európska komisia a viac ako 100 partnerov (miestne orgány, vlády, univerzity, expertné skupiny, mimovládne organizácie, profesijné združenia) z celej Európy. Táto kampaň má aj medzinárodný dosah: pozrite si kampaň Spojených štátov tu .

Podpredseda Ansip zodpovedný za jednotný digitálny trh uviedol: „ Ochrana bezpečnosti pred kybernetickými útokmi je rozhodujúca pre dôveru spotrebiteľov a digitálnu ekonomiku. Nemôžeme však naplno využívať možnosti, ktoré nám ponúkajú digitálne nástroje a online siete, ak im nedôverujeme. Je nevyhnutné zvyšovať informovanosť o rizikách a hrozbách a o tom, že kybernetická bezpečnosť je vecou všetkých, aby si ľudia, ktorí sú online, mohli vyberať na základe lepších informácií a chrániť sa proti rizikám “ ( úplné znenie blogu ).

Komisár Oettinger zodpovedný za digitálnu ekonomiku a spoločnosť vyhlásil: „ Všetci musíme prispieť k tomu, aby sa digitálny svet stal bezpečným miestom: tvorcovia politík, výskum, priemysel a občania. Aby však Európania mohli naplno využívať výhody bezpečného internetu, musia si uvedomiť, akým rizikám sú vystavení online a ako sa môžu aktívne chrániť vo svojom každodennom živote. Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti je skvelou príležitosťou na šírenie osvedčených postupov a zvyšovanie celkovej informovanosti, čím sa zvýši aj úroveň kybernetickej bezpečnosti v EÚ “.

Výkonný riaditeľ agentúry ENISA profesor Udo Helmbrecht povedal: „ Keďže sa naše spoločnosti neustále digitalizujú a dostávame sa do éry internetu vecí a inteligentných miest, digitálne zručnosti a bezpečnosť na internete sú nevyhnutnými zdrojmi, ktoré sa musia rozvíjať a neustále zdokonaľovať. Agentúra vytvára v rámci iniciatívy mesiaca kybernetickej bezpečnosti celé spoločenstvo pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (NIS).“

Začíname! Akcie v októbri

ECSM trvá počas celého mesiaca októbra, pričom každý týždeň je venovaný inej téme.

1. týždeň – 1. – 4. októbra: Odborná príprava v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov

2. týždeň – 5. – 11. októbra: Vytváranie kultúry kybernetickej bezpečnosti v práci

3. týždeň – 12. – 18. októbra: Týždeň programovania pre všetkých

4. týždeň – 19. – 25. októbra: Chápanie riešení cloud computingu pre všetkých

5. týždeň – 26. – 31. októbra: Jednotný digitálny trh pre všetkých

ECSM prebieha v Belgicku, Českej republike, Nemecku, Estónsku, Grécku, Spojenom kráľovstve, Španielsku, vo Francúzsku, v Taliansku, Lotyšsku, Litve, Írsku, Maďarsku, Holandsku, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, vo Fínsku, Švédsku, v Rakúsku, na Cypre, v Luxembursku, Nórsku a na Islande.

V priebehu jednotlivých týždňov agentúra ENISA a Komisia uverejnia správy a zorganizujú podujatia a aktivity, ktorých stredobodom budú jednotlivé témy. Podujatia sa zamerajú na odbornú prípravu, strategické samity, všeobecné prezentácie pre používateľov, online kvízy atď.

ENISA uverejní každý týždeň nový materiál tu .

Niekoľko tipov agentúry ENISA o tom, ako bezpečne používať internet, či už ste pedagóg, zamestnanec, odborník v oblasti IT, alebo obyčajný používateľ.

Vo štvrtok 8. októbra o 22.00 hod. bruselského času budete môcť na Twitteri diskutovať s našimi partnermi z USA. Sledujte chat na #CyberSecMonth alebo #ChatSTC .

Urobte si tento kvíz , aby ste zistili, do akej mieri ste bezpeční online.

Infografiky s bezpečnostnými informáciami nájdete tu:

Dôvera a bezpečnosť na jednotnom digitálnom trhu

Európska komisia prispieva k tomuto cieľu mnohými spôsobmi: vytváraním právneho rámca na podporu spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti v Európe (najmä prostredníctvom osobitnej stratégie kybernetickej bezpečnosti pre Európu a smernice o sieťovej a informačnej bezpečnosti ; snahou o zabezpečenie súkromia online komunikácie (najmä prostredníctvom smernice EÚ o ochrane údajov a smernice o súkromí a elektronických komunikáciách ); podporovaním špičkového výskumu a vývoja v oblasti kybernetickej bezpečnosti (investovaním približne pol miliardy v rámci programu Horizont 2020) a posilnením našich priemyselných spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Boj proti počítačovej kriminalite je kľúčovým pilierom európskeho programu v oblasti bezpečnosti uverejneného v apríli. Komisia takisto zvyšuje informovanosť o kybernetickej bezpečnosti svojich vlastných zamestnancov prostredníctvom odborného vzdelávania a špecializovanej kampane od začiatku tohto roka.

Užitočné odkazy

-       Kybernetická bezpečnosť a súkromie v digitálnej agende

-       Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti – október 2015

-       Európska výzva v oblasti kybernetickej bezpečnosti

-       Univerzitné kurzy a programy certifikácie v Európe v oblasti sieťovej a informačnej bezpečnosti

-       Úplný zoznam aktivít v celej Európe nájdete tu .

-       Sledujte vývoj na Twitteri #CyberSecMonth , #OctoberNIS , @CyberSecMonth .

Prečítajte si inšpiratívne príbehy našich tvárí v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Tags:

Subscribe

Documents & Links