16360002 Mjøstårnet - 3D View - 3D View 4 Sweco AS


Moelven Limtre AS blir total-underentreprenør og skal levere limtre, kerto- og massivtrekonstruksjoner i tårnbygg og svømmehall i prosjektet. Illustrasjon: Sweco AS

Low resolution

Medium resolution

Original resolution

Subscribe