Drie aanhoudingen illegale visserij tijdens geheime operatie van Sea Shepherd Global en Ministerie van Defensie Liberia

Gedurende de afgelopen drie weken heeft Sea Shepherd patrouilles uitgevoerd in de wateren van Liberia, West-Afrika, in het kader van een geheime operatie om illegale, ongereguleerde visactiviteiten op te sporen. Als partner van het ministerie van Defensie van Liberia onder leiding van minister Brownie Samukai, patrouilleerde het schip van Sea Shepherd, Bob Barker, langs de kust van Liberia. Aan boord bevond zich een twintigkoppige bemanning onder leiding van kapitein Fraser Hall, alsmede  een tien-koppige bemanning van de Liberiaanse kunstwacht, bevoegd om schepen te inspecteren en mogelijk tot arrestatie over te gaan. Tevens waren twee maritieme adviseurs, uit Israël, aan boord voor assistentie.

Deze operatie, getiteld Sola Stella, heeft inmiddels geresulteerd in de arrestatie van drie illegale vissersvaartuigen, die momenteel worden vastgehouden op de basis van de Liberiaanse kustwacht in Monrovia.

“Wij wilden de operatie de eerste weken geheimhouden, zodat wij onder de dekking van de nacht zoveel mogelijk schepen bij verrassing zouden kunnen vangen”, aldus campagneleider Peter Hammarstedt. “Wij prijzen de minister van Defensie voor zijn standvastig besluit om illegale visserij tot prioriteit te maken en visstropers voor de rechter te brengen.”

Er werden meer dan vijftig overtredingen van de Liberiaanse wetten en maritieme regels geconstateerd tijdens de inspectie van de drie trawlers, met als vlaggestaat Senegal, China en Ghana, waaronder het vissen zonder vergunning, het ontbreken van papieren van het schip, vissen in zones waar beperkingen gelden, het systematisch opgeven van te lage vangsten, poging tot omkoping van een Liberiaanse kustwacht en de aanwezigheid van werknemers zonder paspoort die leven in onhygiënische omstandigheden. (De gedetailleerde beschrijving van de aangehouden vaartuigen staat hieronder).

“Zij komen hier niet meer mee weg”, beloofde Samukai. “Ik zal er persoonlijk voor zorgen dat zij hun gerechte straf niet zullen ontlopen. Wij zullen heel erg duidelijk maken dat de tijd van de illegale visserij is afgelopen.”

Ontwikkelingslanden zijn extra kwetsbaar voor illegale visserijactiviteiten, die 40% van de totale visvangst uitmaken in de wateren van West-Afrika. Deze campagne zal Liberia helpen om de illegale visserij door buitenlandse industriële vaartuigen aan te pakken om op die manier het zeegebied voor de kust (Exclusieve Zone) te beschermen en te reserveren voor de (semi-) traditionele visserij, waar 33.000 Liberianen van afhankelijk zijn om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

In 2016 heeft Sea Shepherd samengewerkt met de regering van Gabon tijdens Operatie Albacore, hetgeen heeft geleid tot de inspectie van meer dan veertig vissersvaartuigen en tot de arrestatie van drie illegaal vissende trawlers uit Congo en een Spaanse longliner. Operatie Sola Stella is een voortzetting van de inzet van Sea Shepherd Global om samen te werken met nationale regeringen om een eind te maken aan de illegale visserij.

Voor meer informatie, foto’s en interview:
Heather Stimmler, Sea Shepherd Global woordvoerder
E-mail: heather@seashepherdglobal.org Tel: +339 7719 7742

Drie vaartuigen zijn gearresteerd en vastgezet tijdens de eerste drie weken van Operatie Sola Stella:

3 februari – Hispasen 7, een 37 meter lange Spaanse trawler onder de vlag van Senegal, afkomstig van een haven nabij Ivoorkust. Bij de inspectie bleek dat het vaartuig 26 wetten en regelingen overtrad, waaronder een vergunning voor de overslag van twintig ton garnalen in de wateren van Ivoorkust. Overslag is echter verboden op grond van de visserijwet van Ivoorkust. Drie bemanningsleden beschikten niet over papieren.

7 februari – Shenghai 9, een veertig meter lange Chinese trawler, afkomstig van de haven van Monrovia, Liberia. Het schip werd gevonden, terwijl het 22 wetten en regels overtrad. De kapitein van de Shenghai 9 kon geen enkel document over het vaartuig overleggen, zoals een registratiebewijs van de vlagstaat en hij kon ook niet uitleggen waarom één van de Chinese bemanningsleden, waarvan hij wel een paspoort had, niet aanwezig was. De hygiënische omstandigheden waren zeer slecht. De Chinese bemanning bevond zich in hutten met airconditioning, terwijl de Afrikaanse bemanning, grotendeels afkomstig uit Sierra Leone, leefden in een tent vol kakkerlakken op het dek. Uit onderzoek door het ministerie van Defensie bleek verder dat de eigenaar systematisch minder vangsten doorgaf dan werden aangeland, met als doel om belasting te ontduiken.

18 februari – Lu Rong Yuan Yu 988, een veertig meter lange trawler onder de vlag van Ghana, afkomstig uit een gebied vlakbij Ivoorkust. Het schip werd geïnspecteerd terwijl het aan het vissen was zonder vergunning en binnen de Exclusieve Zone, die is gereserveerd voor de (semi-) traditionele visserijsector van Liberia zelf. De Liberiaanse kustwacht zorgde ervoor dat de vangst werd losgelaten. De kapitein bood een medewerker van de Liberiaanse kustwacht 8.000 US-dollar smeergeld om het schip te laten gaan. Dit aanbod werd afgeslagen en het voorval werd gerapporteerd.

Image caption/credits:

170204-KA-LCGSecuringHispasen-7-001-IMGL1642: De Liberiaanse kustwacht gaat aan boord van de Hispasen 7 voor inspectie en arrestatie. Foto Sea Shepherd Global/Karine Aigner

170204-KA-LiberiaCoastGuardTraining-004-GL6A1706: Sea Shepherd op patrouille met Liberiaanse kustwacht. Foto Sea Shepherd Global/Karine Aigner

170208-KA-BoardingShenHai9-001-IMGL3140: Arrestatie van de Shenghai 9. Foto Sea Shepherd Global/Karine Aigner

170208-KA-LCGSecureAndInterrogate-002-GL6A2923: Ambtenaar van de kustwacht Bondo inspecteert papieren van bemanning aan boord van de Shenghai 9. Foto Sea Shepherd Global/Karine Aigner

170208-KA-ShowingFIshCatchonBoard-004-IMGL3463: Jonge haaien tussen de vis aan boord van de Shenghai 9. Foto Sea Shepherd Global/Karine Aigner

170213-AG-OperationSolaStellaCrewPhoto-2-01741: Bemanning van Operatie Sola Stella. Foto Sea Shepherd Global/Alejandra Gimeno

170218-AG-FVLuRong988-02285: Arrestatie van de Lu Rong Yuan Yu 988 nabij Ivoorkust. Foto Sea Shepherd Global/Alejandra Gimeno 

Over Sea Shepherd Global

Sea Shepherd is een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het zeeleven. De organisatie maakt gebruik van innovatieve tactieken en directe acties om de oceanen en al het leven daarin wereldwijd te verdedigen, beschermen en behouden. Sea Shepherd is in 1977 opgericht door Paul Watson. Tegenwoordig is Sea Shepherd een wereldorganisatie met onafhankelijke nationale en regionale afdelingen in meer dan twintig landen. Met uitzondering van de in de VS gevestigde Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), zijn deze afdelingen met elkaar verbonden in een gemeenschappelijke missie door Sea Shepherd Global, gevestigd in Amsterdam. Sea Shepherd Global coördineert de communicatie, de logistiek en de vloot van vijf schepen tijdens campagnes overal ter wereld. Sea Shepherd onderzoekt overtredingen van nationale en internationale beschermingswetten, legt deze overtredingen vast en dwingt beschermende maatregelen af als dat wettelijk mogelijk is.

Tags:

About Us

* Français * Fondée en 1977, Sea Shepherd est une organisation internationale à but non lucratif de protection de la vie marine. Notre mission est de mettre fin à la destruction des habitats naturels et au massacre des espèces marines qui peuplent les océans du monde entier, afin de protéger et préserver les espèces et les écosystèmes. Sea Shepherd emploie des tactiques d’action directe pour enquêter, documenter et agir, lorsque la situation l’exige, dans le but d’exposer et de s’opposer aux activités illégales observées en haute mer. En sauvegardant la biodiversité et l’équilibre fragile des écosystèmes marins, Sea Shepherd a pour objectif d’en assurer la survie pour les générations futures. http://www.seashepherd.fr/ * Italiano * Costituita nel 1977, Sea Shepherd è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro la cui missione è quella di fermare la distruzione dell'habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani del mondo intero al fine di conservare e proteggere l'ecosistema e le differenti specie. Sea Shepherd utilizza innovative tattiche di azione diretta per investigare, documentare e agire quando è necessario per mostrare al mondo e impedire le attività illegali in alto mare. Salvaguardando la delicata biodiversità degli ecosistemi oceanici, Sea Shepherd opera per assicurarne la sopravvivenza per le generazioni future. http://www.seashepherd.it/ * Nederlands * Sea Shepherd is opgericht in 1977 als een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het leven in zee. Sea Shepherd’s missie is diersoorten en ecosystemen in de oceanen te beschermen en te behouden. Sea Shepherd gebruikt hiervoor innovatieve technieken. Sea Shepherd onderzoekt, registreert en documenteert illegale activiteiten op zee en komen zo nodig direct in actie. Door de delicate ecosystemen in de oceanen te beschermen, werkt Sea Shepherd aan het behoud van deze ecosystemen voor toekomstige generaties. http://www.seashepherd.nl/ * English * Established in 1977, Sea Shepherd is an international non-profit, marine wildlife conservation organization. Our mission is to end the destruction of habitat and slaughter of wildlife in the world's oceans in order to conserve and protect ecosystems and species. Sea Shepherd uses innovative direct-action tactics to investigate, document, and take action when necessary to expose and confront illegal activities on the high seas. By safeguarding the biodiversity of our delicately-balanced ocean ecosystems, Sea Shepherd works to ensure their survival for future generations. For more information, visit: http://www.seashepherdglobal.org

Subscribe