Nigeria onderneemt actie tegen 'duurzaam gecertificeerde' garnaaltrawler

Persbericht

15 januari 2018 

De Nigeriaanse regering neemt beschuldigingen van illegale visserij serieus en heeft een verdachte ‘duurzaam gecertificeerde’ garnalentrawler drie maanden in detentie gehouden totdat de eigenaar van het schip de kapitein en de hoofdingenieur heeft ontslagen. Het schip was in 2017 in de Liberiaanse wateren gearresteerd.

Op 13 maart 2017 arresteerde de Liberiaanse kustwacht het onder Nigeriaanse vlag varende vissersschip (F / V) Star Shrimper XXV, met de hulp van Sea Shepherd, voor het plegen van verschillende overtredingen (https://www.seashepherd.nl/nl/nieuws-en-events/duurzame-garnalentrawler-gearresteerd/). Het schip had geen Liberiaanse visvergunning en werd aangehouden in een ‘inshore exclusion zone’ (IEZ), die is  gereserveerd voor lokale ambachtelijke vissers.
Tenslotte werd er geen gebruik gemaakt van de voor alle ‘duurzaam gecertificeerde’ garnalentrawlers verplichte Turtle Excluder Devices (TED).

De Star Shrimper XXV maakt deel uit van een vloot van 'duurzaam gecertificeerde' vissersschepen die eigendom zijn van Atlantic Shrimpers Ltd. en die een vergunning hebben van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken om garnalen naar de Verenigde Staten te exporteren. Certificering vereist dat schepen TED’s gebruiken om de bijvangst van schildpadden te verminderen. Dit programma staat bekend als het "Section 609" certificeringsproces en breidt de TED-vereisten uit tot schepen van landen die garnalen importeren naar de Verenigde Staten. TED’s zijn een soort roosters die zijn bevestigd aan de monden van garnaaltrawlnetten met de bedoeling o.a. zeeschildpadden uit de netten houden. Aangezien de VS de grootste importeur van garnalen ter wereld zijn, dient het “Section 609”-programma als een cruciaal instrument voor de bescherming van zeeschildpadden (en ander zeeleven) wereldwijd. 

Na de arrestatie van de Star Shrimper XXV heeft Sea Shepherd een formele aanvraag ingediend bij  het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken om de "duurzame" garnalenvisserij in Nigeria te onderzoeken (https://www.seashepherd.nl/nl/nieuws-en-events/sea-shepherd-roept-vs-op/).  

Op 20 december liet het Ministerie aan Sea Shepherd Legal weten dat de Star Shrimper XXV na een periode van meer dan twee maanden hechtenis door de Liberiaanse autoriteiten werd vrijgelaten en werd teruggestuurd naar Nigeria, de vlagstaat van het schip onder wiens wetten het is geregistreerd. 

Volgens de door het Ministerie verstrekte informatie ondernam de Nigeriaanse regering onmiddellijk actie tegen de Star Shrimper XXV door de het schip bij aankomst in beslag te nemen en drie maanden vast te houden, terwijl de eigenaar van het schip, Atlantic Shrimpers Limited, de bemanning voor 90 dagen schorste en de kapitein en hoofdingenieur ontsloeg. 

Voor het vissen in Liberiaanse wateren zonder een vergunning, werd de Star Shrimper XXV voor zes maanden toestemming ontzegd, hetgeen resulteerde in een sterke afschrikking voor andere schepen. Sea Shepherd looft de regering van Nigeria voor het serieus nemen van haar verantwoordelijkheden als de vlaggenstaat. 

"We zijn blij dat er in het geval van de Star Shrimper XXV actie werd ondernomen tegen het schip door zowel Liberia als de vlaggenstaat Nigeria. Aangezien Atlantic Shrimpers Ltd. deel uitmaakt van een enorme vloot van 70 Nigeriaanse garnalentrawlers, hopen we dat deze actie zal werken als een afschrikmiddel voor toekomstige criminele activiteiten," aldus campagneleider Peter Hammarstedt.

Samenwerkingsverbanden van Sea Shepherd om illegale visserij te stoppen

Sinds februari 2017 helpt Sea Shepherd, onder de naam Operation Sola Stella, de regering van Liberia bij het aanpakken van illegale, ongeregistreerde en ongereguleerde (IOO) visserij. Sea Shepherd's civiele offshore patrouillevaartuigen en ervaren bemanning opereren in Liberiaanse wateren onder leiding van het Liberiaanse Ministerie van Nationale Defensie. De patrouilles hebben tot nu toe geleid tot de aanhouding van acht IOO-vissersvaartuigen. Ontwikkelingslanden zijn bijzonder kwetsbaar voor IOO-visserij. Zo’n 40% van de vis die wordt gevangen in de West-Afrikaanse wateren valt onder IOO-visserij. 

In 2016 werkte Sea Shepherd samen met de regering van Gabon voor Operation Albacore, hetgeen resulteerde in meer dan 40 inspecties van vissersschepen op zee en de daaropvolgende arrestatie van drie IOO-Congolese visserijtrawlers en één Spaanse longliner. Operation Sola Stella is een voortzetting van de toezegging van Sea Shepherd Global om actief samen te werken met nationale overheden en hun wetshandhavingsinstanties in de strijd tegen IOO-visserij.

Voor meer informatie over Operation Sola Stella: https://www.seashepherd.nl/nl/campagnes/operation-sola-stella-2/

###

Pers foto’s: https://minerva.seashepherdglobal.org/share.cgi?ssid=0re7H4y

Fotobijschriften/credits:

170313-AG-StarShrimperXXVfishing-03594: Star Shrimper XXV in Liberiaanse wateren. Foto: Alejandra Gimeno/Sea Shepherd.

170313-AG-ReadyToBoardTheStarShrimperXXV-035536760: Liberiaanse kustwacht bereidt zich voor om aan boord te gaan van de Star Shrimper XXV. Foto: Alejandra Gimeno/Sea Shepherd.

170313-MR-Approach-007-6261: Sea Shepherd bemanning documenteert de GPS coördinaten van het vissersschip in Liberiaanse wateren. Foto: Michael Rauch/Sea Shepherd.

170313-MR-Bridge-007-6306: Liberiaanse kustwacht op de brug van de Star Shrimper XXV. Foto: Michael Rauch/Sea Shepherd.

Voor meer information, foto’s en interviews, neem contact op met: 
Heather Stimmler, Sea Shepherd Global Media Director 
E-mail: 
media@seashepherdglobal.org Tel: +339 7719 7742

Over Sea Shepherd Global

Sea Shepherd is een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het zeeleven. De organisatie maakt gebruik van innovatieve tactieken en directe acties om de oceanen en al het leven daarin wereldwijd te verdedigen, beschermen en behouden. Sea Shepherd is in 1977 opgericht door Paul Watson. Tegenwoordig is Sea Shepherd een wereldorganisatie met onafhankelijke nationale en regionale afdelingen in meer dan twintig landen. Met uitzondering van de in de VS gevestigde Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), zijn deze afdelingen met elkaar verbonden in een gemeenschappelijke missie door Sea Shepherd Global, gevestigd in Amsterdam. Sea Shepherd Global coördineert de communicatie, de logistiek en de vloot van vijf schepen tijdens campagnes overal ter wereld. Sea Shepherd onderzoekt overtredingen van nationale en internationale beschermingswetten, legt deze overtredingen vast en dwingt beschermende maatregelen af als dat wettelijk mogelijk is.

Tags:

About Us

* Français * Fondée en 1977, Sea Shepherd est une organisation internationale à but non lucratif de protection de la vie marine. Notre mission est de mettre fin à la destruction des habitats naturels et au massacre des espèces marines qui peuplent les océans du monde entier, afin de protéger et préserver les espèces et les écosystèmes. Sea Shepherd emploie des tactiques d’action directe pour enquêter, documenter et agir, lorsque la situation l’exige, dans le but d’exposer et de s’opposer aux activités illégales observées en haute mer. En sauvegardant la biodiversité et l’équilibre fragile des écosystèmes marins, Sea Shepherd a pour objectif d’en assurer la survie pour les générations futures. http://www.seashepherd.fr/ * Italiano * Costituita nel 1977, Sea Shepherd è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro la cui missione è quella di fermare la distruzione dell'habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani del mondo intero al fine di conservare e proteggere l'ecosistema e le differenti specie. Sea Shepherd utilizza innovative tattiche di azione diretta per investigare, documentare e agire quando è necessario per mostrare al mondo e impedire le attività illegali in alto mare. Salvaguardando la delicata biodiversità degli ecosistemi oceanici, Sea Shepherd opera per assicurarne la sopravvivenza per le generazioni future. http://www.seashepherd.it/ * Nederlands * Sea Shepherd is opgericht in 1977 als een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het leven in zee. Sea Shepherd’s missie is diersoorten en ecosystemen in de oceanen te beschermen en te behouden. Sea Shepherd gebruikt hiervoor innovatieve technieken. Sea Shepherd onderzoekt, registreert en documenteert illegale activiteiten op zee en komen zo nodig direct in actie. Door de delicate ecosystemen in de oceanen te beschermen, werkt Sea Shepherd aan het behoud van deze ecosystemen voor toekomstige generaties. http://www.seashepherd.nl/ * English * Established in 1977, Sea Shepherd is an international non-profit, marine wildlife conservation organization. Our mission is to end the destruction of habitat and slaughter of wildlife in the world's oceans in order to conserve and protect ecosystems and species. Sea Shepherd uses innovative direct-action tactics to investigate, document, and take action when necessary to expose and confront illegal activities on the high seas. By safeguarding the biodiversity of our delicately-balanced ocean ecosystems, Sea Shepherd works to ensure their survival for future generations. For more information, visit: http://www.seashepherdglobal.org

Subscribe

Media

Media