Nog eens 228 dolfijnen op de Deense Faeröer-eilanden afgeslacht, terwijl Sea Shepherd de Europese Commissie confronteert

Persbericht

Op 25 september hebben juristen van Sea Shepherd een formeel antwoord aan de Europese Commissie gestuurd, waarin zij de slordige en gebrekkige reactie die de EC heeft gegeven op Sea Shepherd’s gedetailleerde en nauwkeurig onderzochte juridische argumenten om een inbreukprocedure tegen Denemarken te starten, veroordelen. Het bewijs, dat over een periode van twee jaar is verzameld, en in mei 2017 aan de Europese Commissie is voorgelegd, laat zien dat Denemarken de EU-wetten heeft geschonden door de dolfijnenslacht op de Faeröer-eilanden te ondersteunen. Het onvolledige antwoord van de EC waarin Sea Shepherd’s verzoek wordt afgewezen, geeft aan dat het toegezonden dossier niet zorgvuldig is gelezen.

In overeenstemming met de administratieve regels en principes van de Europese Unie eist Sea Shepherd dat de Europese Commissie op alle hoofdpunten die in het verzoek worden behandeld specifiek en (juridisch) onderbouwd reageert. Wij hebben de EC verzocht de gedetailleerde uiteenzetting binnen 15 werkdagen te verstrekken.

Op dezelfde dag werden 219 Atlantische witgestreepte dolfijnen gedood bij Skálabotnur op het Faeroerse eiland Eysturoy, en nog eens negen grienden in Hvalba. Dat zet de statistieken van 2017 nu op 1605 kleine walvisachtigen die tijdens 23 grindadraps zijn geslacht.

Sea Shepherd's missie is het stoppen van de dolfijnenslachtingen (inclusief de Atlantische witgestreepte dolfijnen, de butskopdolfijnen en de grienden) op de Faeröer-eilanden. De Faeröer-eilanden zijn onderdeel van het Koninkrijk Denemarken en de Deense marine en politie hebben direct ingegrepen tijdens acties van Sea Shepherd. Tevens faciliteerden en participeerden zij in de grindadraps. Operation Bloody Fjords is een campagne gericht op het aansprakelijk houden van de Deense regering voor hun acties die elk jaar resulteren in de dood van honderden dolfijnen.

"De Commissie heeft ons uitgenodigd te reageren op de beslissing en heeft gevraagd om ‘beschikbare informatie die aanwijzingen van inbreuk kunnen aantonen’. Hoewel wij de gelegenheid waarderen om het verslag te mogen aanvullen, wijzen we er met nadruk op dat de Commissie de uitgebreide juridische argumenten en het omvangrijke bewijsmateriaal aangaande een inbreukprocedure tegen Denemarken reeds in haar bezit heeft, maar helaas niet volledig heeft bestudeerd en overwogen. Sea Shepherd acht het niet nodig om aanvullend bewijsmateriaal in te dienen. De Commissie beschikt reeds over een volledig rapport en voldoende bewijzen." - Uit Sea Shepherd's brief aan de Europese Commissie.

###

Meer informatie over Operation Bloody Fjords: https://www.seashepherd.nl/nl/campagnes/pilot-whale-defense-campaign/ 

Voor foto’s en filmmateriaal, neem contact op met:
Heather Stimmler – Sea Shepherd Global Media Director
Tel +339 7719 7742
Email: heather@seashepherdglobal.org

Over Sea Shepherd Global

Sea Shepherd is een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het zeeleven. De organisatie maakt gebruik van innovatieve tactieken en directe acties om de oceanen en al het leven daarin wereldwijd te verdedigen, beschermen en behouden. Sea Shepherd is in 1977 opgericht door Paul Watson. Tegenwoordig is Sea Shepherd een wereldorganisatie met onafhankelijke nationale en regionale afdelingen in meer dan twintig landen. Met uitzondering van de in de VS gevestigde Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), zijn deze afdelingen met elkaar verbonden in een gemeenschappelijke missie door Sea Shepherd Global, gevestigd in Amsterdam. Sea Shepherd Global coördineert de communicatie, de logistiek en de vloot van vijf schepen tijdens campagnes overal ter wereld. Sea Shepherd onderzoekt overtredingen van nationale en internationale beschermingswetten, legt deze overtredingen vast en dwingt beschermende maatregelen af als dat wettelijk mogelijk is.

Tags:

About Us

* Français * Fondée en 1977, Sea Shepherd est une organisation internationale à but non lucratif de protection de la vie marine. Notre mission est de mettre fin à la destruction des habitats naturels et au massacre des espèces marines qui peuplent les océans du monde entier, afin de protéger et préserver les espèces et les écosystèmes. Sea Shepherd emploie des tactiques d’action directe pour enquêter, documenter et agir, lorsque la situation l’exige, dans le but d’exposer et de s’opposer aux activités illégales observées en haute mer. En sauvegardant la biodiversité et l’équilibre fragile des écosystèmes marins, Sea Shepherd a pour objectif d’en assurer la survie pour les générations futures. http://www.seashepherd.fr/ * Italiano * Costituita nel 1977, Sea Shepherd è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro la cui missione è quella di fermare la distruzione dell'habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani del mondo intero al fine di conservare e proteggere l'ecosistema e le differenti specie. Sea Shepherd utilizza innovative tattiche di azione diretta per investigare, documentare e agire quando è necessario per mostrare al mondo e impedire le attività illegali in alto mare. Salvaguardando la delicata biodiversità degli ecosistemi oceanici, Sea Shepherd opera per assicurarne la sopravvivenza per le generazioni future. http://www.seashepherd.it/ * Nederlands * Sea Shepherd is opgericht in 1977 als een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het leven in zee. Sea Shepherd’s missie is diersoorten en ecosystemen in de oceanen te beschermen en te behouden. Sea Shepherd gebruikt hiervoor innovatieve technieken. Sea Shepherd onderzoekt, registreert en documenteert illegale activiteiten op zee en komen zo nodig direct in actie. Door de delicate ecosystemen in de oceanen te beschermen, werkt Sea Shepherd aan het behoud van deze ecosystemen voor toekomstige generaties. http://www.seashepherd.nl/ * English * Established in 1977, Sea Shepherd is an international non-profit, marine wildlife conservation organization. Our mission is to end the destruction of habitat and slaughter of wildlife in the world's oceans in order to conserve and protect ecosystems and species. Sea Shepherd uses innovative direct-action tactics to investigate, document, and take action when necessary to expose and confront illegal activities on the high seas. By safeguarding the biodiversity of our delicately-balanced ocean ecosystems, Sea Shepherd works to ensure their survival for future generations. For more information, visit: http://www.seashepherdglobal.org

Subscribe

Media

Media