Sea Shepherd assisteert Liberiaanse kustwacht bij arrestatie van vrachtschip op verdenking van identiteitsfraude en illegale visserij

FOR IMMEDIATE RELEASE

LIBERIA – 30 maart 2017

Sea Shepherd assisteert Liberiaanse kustwacht bij arrestatie van vrachtschip op verdenking van identiteitsfraude en illegale visserij

Op 21 maart, na de ontvangst van een bericht dat een koelschip nabij de haven van Monrovia ervan werd verdacht gebruik te maken van een frauduleuze identiteit, ging de Liberiaanse kustwacht geassisteerd door de bemanning van Sea Shepherd en maritieme adviseurs en natuurbeschermers uit Israël aan boord van het 93 meter lange schip, Lian Run, varend onder de vlag van Sierre Leone.

Het Automatische Identificatie Systeem (AIS), een navigatiehulp dat door een vaartuig wordt gebruikt om informatie over de identiteit uit te zenden (zoals naam en oproepsignaal), gaf een IMO-nummer door dat nergens is geregistreerd. Een IMO-nummer is uniek en blijft gedurende de hele levensduur van een vaartuig aan dat vaartuig gekoppeld om de veiligheid op zee te verbeteren en fraude tegen te gaan.

De Lian Run is in de afgelopen vijf jaar vijf keer eerder aangehouden en heeft een geschiedenis van illegale, ongereguleerde visserijactiviteiten (IUU). Tijdens de controle werd geconstateerd dat er 460 ton vis aan boord was en dat het de bedoeling was om deze lading in de haven van Monrovia te lossen.

De kapitein van de Lian Run kon niet de juiste papieren tonen voor deze lading. Zonder deze papieren is het onmogelijk om de herkomst van de vis te bepalen.

De kapitein verklaarde later dat de vis was overgenomen van vier vissersschepen die behoren tot de ‘vloot’ van de Lian Run. Maar hij kon ook geen kopieën leveren van de visvergunningen van deze vissersboten om deze verklaring te bevestigen.

 “Gekoelde vrachtschepen zijn een belangrijke schakel in de illegale visserij, omdat zij worden gebruikt om de vangst als het ware wit te wassen. Op deze koelschepen kan de legale vangst worden gemengd met illegale vangst en op die manier is het later onmogelijk om de herkomst te achterhalen. Het witwassen van vis is eenvoudiger dan het witwassen van geld. Schepen die op zee vis van andere schepen overnemen, zijn daarom verplicht de herkomst van de vis aan te tonen door middel van de visvergunningen van de vissersvaartuigen”, aldus campagneleider kapitein Peter Hammarstedt.

De Liberiaanse kustwacht heeft opdracht gegeven om het vaartuig te arresteren op verdenking van identiteitsfraude en illegale visserij, terwijl de oorsprong van de vis nog wordt onderzocht.

“Om de illegale visserijactiviteit aan te tonen, moeten wij de vaartuigen achterhalen die de vis daadwerkelijk hebben opgevist en de vaartuigen die de criminele activiteit hebben ondersteund. Ik heb de kustwacht van Liberia opdracht gegeven om elke schakel in deze criminele keten op te sporen, inclusief de moederschepen, die deze visserijcriminaliteit mogelijk maken”, aldus minister van Defensie Brownie Samukai.

Sinds februari 2017 assisteert Sea Shepherd, onder de naam Operation Sola Stella, de regering van Liberia bij het aanpakken van de illegale visserij door de Bob Barker in te zetten als burger patrouillevaartuig in de Liberiaanse kustwateren onder leiding van het Ministerie van Defensie. Deze patrouilles hebben tot op heden geresulteerd in de arrestatie van vier visserschepen. Ontwikkelingslanden zijn erg kwetsbaar voor illegale visserijactiviteiten, waarvan de omvang soms oploopt tot 40% van de vangst in de West-Afrikaanse wateren.

In 2016 heeft Sea Shepherd de regering van Gabon geholpen tijdens Operation Albacore. Dat heeft geresulteerd in de controle van meer dan 40 vissersboten op zee en de arrestatie van drie Congolese vistrawlers en een Spaanse longliner. Operation Sola Stella is een voortzetting van de inzet van Sea Shepherd om wereldwijd actief samen te werken met nationale overheden en hun opsporingsdiensten in hun strijd tegen illegale visserij.

###

Voor meer informatie, foto’s en het aanvragen van een interview kunt u contact opnemen met:

Heather Stimmler, Sea Shepherd media director
E-mail: heather@seashepherdglobal.org
Tel: +339 7719 7742

Meer over Operation Sola Stella:
http://bit.ly/2lP0Ann

Hi-res afbeeldingen: https://www.dropbox.com/sh/0as39guuba7nzvf/AAA6-j5ZAIdMC_IRraBqVDg2a?dl=0

Foto: titels/credits

170321-AG-LiberianCoastGuard-04656.jpg
Liberiaanse kustwacht met Lian Run op de achtergrond. Foto: Alejandra Gimeno/Sea Shepherd Global.

170321-AG-LiberianCoastGuardApproachingReefer-04649.jpg
Liberiaanse kustwacht nadert het koelschip Lian Run. Foto: Alejandra Gimeno/Sea Shepherd Global.

170321-MR-LianRun-Boarding-012-6817.jpg
Sea Shepherd en Liberiaanse kustwacht gaan aan boord van de Lian Run. Foto: Michael Rauch/Sea Shepherd Global.

170321-MR-LianRun-Boarding-039-6874.jpg
Het Task Force-team illegale visserij van Sea Shepherd en de Liberiaanse kustwacht ondervragen de bemanning van het koelschip. Foto: Michael Rauch/Sea Shepherd Global.

170322-MR-LianRun-Inspection-002-7048.jpg
Inspectie van de gekoelde vracht aan boord van de Lian Run. Foto: Michael Rauch/Sea Shepherd Global

170322-MR-LianRun-Inspection-026-7092.jpg
Inspectie van de Lian Run. Foto: Michael Rauch/Sea Shepherd Global

Over Sea Shepherd Global

Sea Shepherd is een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het zeeleven. De organisatie maakt gebruik van innovatieve tactieken en directe acties om de oceanen en al het leven daarin wereldwijd te verdedigen, beschermen en behouden. Sea Shepherd is in 1977 opgericht door Paul Watson. Tegenwoordig is Sea Shepherd een wereldorganisatie met onafhankelijke nationale en regionale afdelingen in meer dan twintig landen. Met uitzondering van de in de VS gevestigde Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), zijn deze afdelingen met elkaar verbonden in een gemeenschappelijke missie door Sea Shepherd Global, gevestigd in Amsterdam. Sea Shepherd Global coördineert de communicatie, de logistiek en de vloot van vijf schepen tijdens campagnes overal ter wereld. Sea Shepherd onderzoekt overtredingen van nationale en internationale beschermingswetten, legt deze overtredingen vast en dwingt beschermende maatregelen af als dat wettelijk mogelijk is.

Tags:

About Us

* Français * Fondée en 1977, Sea Shepherd est une organisation internationale à but non lucratif de protection de la vie marine. Notre mission est de mettre fin à la destruction des habitats naturels et au massacre des espèces marines qui peuplent les océans du monde entier, afin de protéger et préserver les espèces et les écosystèmes. Sea Shepherd emploie des tactiques d’action directe pour enquêter, documenter et agir, lorsque la situation l’exige, dans le but d’exposer et de s’opposer aux activités illégales observées en haute mer. En sauvegardant la biodiversité et l’équilibre fragile des écosystèmes marins, Sea Shepherd a pour objectif d’en assurer la survie pour les générations futures. http://www.seashepherd.fr/ * Italiano * Costituita nel 1977, Sea Shepherd è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro la cui missione è quella di fermare la distruzione dell'habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani del mondo intero al fine di conservare e proteggere l'ecosistema e le differenti specie. Sea Shepherd utilizza innovative tattiche di azione diretta per investigare, documentare e agire quando è necessario per mostrare al mondo e impedire le attività illegali in alto mare. Salvaguardando la delicata biodiversità degli ecosistemi oceanici, Sea Shepherd opera per assicurarne la sopravvivenza per le generazioni future. http://www.seashepherd.it/ * Nederlands * Sea Shepherd is opgericht in 1977 als een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het leven in zee. Sea Shepherd’s missie is diersoorten en ecosystemen in de oceanen te beschermen en te behouden. Sea Shepherd gebruikt hiervoor innovatieve technieken. Sea Shepherd onderzoekt, registreert en documenteert illegale activiteiten op zee en komen zo nodig direct in actie. Door de delicate ecosystemen in de oceanen te beschermen, werkt Sea Shepherd aan het behoud van deze ecosystemen voor toekomstige generaties. http://www.seashepherd.nl/ * English * Established in 1977, Sea Shepherd is an international non-profit, marine wildlife conservation organization. Our mission is to end the destruction of habitat and slaughter of wildlife in the world's oceans in order to conserve and protect ecosystems and species. Sea Shepherd uses innovative direct-action tactics to investigate, document, and take action when necessary to expose and confront illegal activities on the high seas. By safeguarding the biodiversity of our delicately-balanced ocean ecosystems, Sea Shepherd works to ensure their survival for future generations. For more information, visit: http://www.seashepherdglobal.org