Sea Shepherd assisteert Liberiaanse kustwacht bij arrestatie vrachtschip illegale vishandel

Persberichtjanuari 2019 

Tijdens Kerstmis heeft de Liberiaanse kustwacht, bijgestaan door de bemanning van Sea Shepherd, de onder Chinese vlag varende M/V Hai Feng 823 gearresteerd. Dit 74-meter lange koelschip, met een geschiedenis van illegale visserij, probeerde een lading overgeladen vis te lossen in de West-Afrikaanse haven van Monrovia.

Overladen is het overbrengen van vis van het ene vaartuig naar het andere - vaak gedaan op open zee tussen vissersvaartuigen en koelschepen, met als doel de oorsprong van de illegaal gevangen vis te verdoezelen.

De M/V Hai Feng 823 heeft al eerder overgeladen van twee andere gearresteerde schepen: de M/V Lian Run, gearresteerd door de Liberiaanse kustwacht met hulp van Sea Shepherd op 21 maart 2017 voor belasting- en douanefraude, en de F/V Seta 70, gearresteerd door de Liberiaanse kustwacht op 22 juli 2011, vanwege het zonder vergunning vissen in Liberiaanse wateren. De M/V Hai Feng 823 is tevens de toegang tot de haven van Las Palmas, Canarische Eilanden ontzegd. 

De bemanning van de Sam Simon assisteerde de Liberiaanse kustwacht bij het aan boord gaan van de M/V Hai Feng 823 met behulp van haar twee bijboten.

Tijdens de inspectie presenteerde de kapitein van de M/V Hai Feng 823 de Liberiaanse kustwacht een officiële reeks documenten waaruit bleek dat er aan boord van het schip 21.409 dozen met vis waren.

De Liberiaanse kustwacht vond echter een reeks onofficiële documenten waaruit bleek dat er aan boord van het schip in totaal 25.459 dozen vis waren, een verschil van meer dan 8 ton vis.

"Schepen die zich bezighouden met belasting- en douanecriminaliteit houden vaak twee sets administratie aan boord: een valse set die ze bij inspectie aan de autoriteiten presenteren en een andere, echte, boekhouding die wordt voorgelegd aan het bedrijf van het schip, maar die verborgen wordt gehouden voor wetshandhavingsinstanties. De presentatie van de Liberiaanse kustwacht met valse documentatie is een ernstig misdrijf in Liberia," zei de minister van Nationale Defensie van Liberia, Daniel Ziankahn.

De Liberiaanse kustwacht ontving ook een authorisatiebrief van Sierra Leone, waarmee de M/V Hai Feng 823 24.000 dozen vis kon exporteren die naar verluidt zijn overgeladen in de wateren van Sierra Leone. Dit betekent dat de hoeveelheid vis die werd vervoerd door de M/V Hai Feng 823 groter is dan de autorisatie die door Sierra Leone, hun laatste aanloophaven, werd verleend.

De M/V Hai Feng 823 werd gearresteerd op verdenking van liegen tegen een functionaris van de Liberiaanse kustwacht, het presenteren van vervalste documenten en het samenzweren om de belasting- en douanewetgeving van Liberia te schenden.

"Gekoelde vrachtschepen dragen in belangrijke mate bij aan illegale visserij omdat ze worden gebruikt om de vangst van criminele exploitanten wit te wassen. Op deze zogenaamde koelschepen kan legale vangst worden vermengd met illegale vangst en kan de herkomst onmogelijk te achterhalen zijn. Het witwassen van vis is gemakkelijker dan het witwassen van geld. Een belangrijk gevecht in de strijd tegen illegale visserij is om havens te kunnen sluiten voor dit soort criminelen. De arrestatie van de Hai Feng 823 is een duidelijke boodschap dat de Liberiaanse havens gesloten zijn voor de handel in illegale vis," zei Alistair Allan, kapitein van Sea Shepherd’s Sam Simon.

Gerelateerd artikel: https://www.seashepherdglobal.org/latest-news/sea-shepherd-assists-liberian-coast-guard-in-arres/

###

Hi-Res foto’s (zonder watermerk): https://minerva.seashepherdglobal.org/share.cgi?ssid=0VLl0yh

Foto bijschriften (Foto’s: Nicole Schafer/Sea Shepherd):

3626: Boarding van de Hai Feng 823 met behulp van de bijbare boten van de Sam Simon

3797: Lading vis aan boord van de Hai Feng 823

3854: Hai Feng 823 gedetineerd buiten de haven van Monrovia

3915: Liberiaanse Kustwacht gaat aan boord van Hai Feng 823

6719: Hai Feng 823 gedetineerd buiten de haven van Monrovia

6758: Kapitein van de Hai Feng 823 ondervraagd door Liberiaanse Kustwacht

6780: Kapitein Alistair Allan op de brug van de Hai Feng 823

Press Contact:

Heather Stimmler
Sea Shepherd Global Media Director
Email: media@seashepherdglobal.org
Tel: +339 7719 7742

Over Sea Shepherd Global

Sea Shepherd is een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het zeeleven. De organisatie maakt gebruik van innovatieve tactieken en directe acties om de oceanen en al het leven daarin wereldwijd te verdedigen, beschermen en behouden. Sea Shepherd is in 1977 opgericht door Paul Watson. Tegenwoordig is Sea Shepherd een wereldorganisatie met onafhankelijke nationale en regionale afdelingen in meer dan twintig landen. Met uitzondering van de in de VS gevestigde Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), zijn deze afdelingen met elkaar verbonden in een gemeenschappelijke missie door Sea Shepherd Global, gevestigd in Amsterdam. Sea Shepherd Global coördineert de communicatie, de logistiek en de vloot van vijf schepen tijdens campagnes overal ter wereld. Sea Shepherd onderzoekt overtredingen van nationale en internationale beschermingswetten, legt deze overtredingen vast en dwingt beschermende maatregelen af als dat wettelijk mogelijk is.

Tags:

About Us

* Français * Fondée en 1977, Sea Shepherd est une organisation internationale à but non lucratif de protection de la vie marine. Notre mission est de mettre fin à la destruction des habitats naturels et au massacre des espèces marines qui peuplent les océans du monde entier, afin de protéger et préserver les espèces et les écosystèmes. Sea Shepherd emploie des tactiques d’action directe pour enquêter, documenter et agir, lorsque la situation l’exige, dans le but d’exposer et de s’opposer aux activités illégales observées en haute mer. En sauvegardant la biodiversité et l’équilibre fragile des écosystèmes marins, Sea Shepherd a pour objectif d’en assurer la survie pour les générations futures. http://www.seashepherd.fr/ * Italiano * Costituita nel 1977, Sea Shepherd è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro la cui missione è quella di fermare la distruzione dell'habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani del mondo intero al fine di conservare e proteggere l'ecosistema e le differenti specie. Sea Shepherd utilizza innovative tattiche di azione diretta per investigare, documentare e agire quando è necessario per mostrare al mondo e impedire le attività illegali in alto mare. Salvaguardando la delicata biodiversità degli ecosistemi oceanici, Sea Shepherd opera per assicurarne la sopravvivenza per le generazioni future. http://www.seashepherd.it/ * Nederlands * Sea Shepherd is opgericht in 1977 als een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het leven in zee. Sea Shepherd’s missie is diersoorten en ecosystemen in de oceanen te beschermen en te behouden. Sea Shepherd gebruikt hiervoor innovatieve technieken. Sea Shepherd onderzoekt, registreert en documenteert illegale activiteiten op zee en komen zo nodig direct in actie. Door de delicate ecosystemen in de oceanen te beschermen, werkt Sea Shepherd aan het behoud van deze ecosystemen voor toekomstige generaties. http://www.seashepherd.nl/ * English * Established in 1977, Sea Shepherd is an international non-profit, marine wildlife conservation organization. Our mission is to end the destruction of habitat and slaughter of wildlife in the world's oceans in order to conserve and protect ecosystems and species. Sea Shepherd uses innovative direct-action tactics to investigate, document, and take action when necessary to expose and confront illegal activities on the high seas. By safeguarding the biodiversity of our delicately-balanced ocean ecosystems, Sea Shepherd works to ensure their survival for future generations. For more information, visit: http://www.seashepherdglobal.org

Subscribe