Sea Shepherd Duitsland kondigt campagne met een nieuw patrouilleschip in Oostzee aan

Met een nieuw patrouilleschip, door Dr. Bronner’s gedoneerd, is de nieuwe campagne van Sea Shepherd gericht op de bescherming van de zeer bedreigde bruinvis in de Oostzee. 

Persbericht 

8 juni 2017

De Oostzee-bruinvis is door de IUCN (International Union for Conservation of Nature) op de lijst met zeer bedreigde diersoorten geplaatst. De populatie werd in 2016 geschat op minder dan 500 dieren. De bruinvis is op grond van Europese regelgeving beschermd en lidstaten zijn verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat hun natuurlijke habitat behouden blijft.

Vanwege een vrijstelling op deze regelgeving mogen in Duitsland kieuwnetten worden gebruikt in Habitatrichtlijn-gebieden en in natuurreservaten. Regelmatig komen bruinvissen als bijvangst in dit soort netten terecht en verdrinken. Dit is strijdig met de Europese regelgeving.

Een van de beschermingsmaatregelen om dit te voorkomen, is het gebruik van ‘pingers’ (akoestische verjagingsmiddelen) die zijn bedoeld om kleine walvisachtigen bij de netten vandaan te jagen. Deze pingers worden echter onvoldoende toegepast. Bovendien veroorzaken ze ernstige verstoring van de bruinvissen en zou het er zelfs toe kunnen leiden dat deze dieren hun leefgebied verlaten.

Een nieuw schip voor onze missie op zee

Dankzij Dr. Bronner’s, een sociaal betrokken bedrijf dat organische zeep produceert en tevens begaan is met het milieu, heeft Sea Shepherd nu een schip om in de Oostzee te patrouilleren. De Emanuel Bronner draagt de naam van de oprichter van het bedrijf en werd op 1 juni gedoopt door zijn kleinzoon, Michael Bronner, in het havenmuseum van Bremen. De doop vond plaats in het kader van een groter evenement, waarbij de zomercampagne in de Oostzee werd aangekondigd. Als gasten waren onder andere aanwezig Sea Shepherd Global CEO kapitein Alex Cornelissen, de Duitse actrice en Sea Shepherd activiste Anne Menden en de band Jupiter Jones.

‘Wij danken Dr. Bronner’s voor de enorme steun. Het nieuwe schip zal een game changer betekenen voor onze missie om de bedreigde bruinvis te beschermen’, aldus Anne Kämmerling, directeur van Sea Shepherd Duitsland.

De Oostzee campagne

Van juli tot eind september zal Sea Shepherd Duitsland in de Oostzee patrouilleren en alle illegale netten registreren en rapporteren bij de lokale autoriteiten.

Sea Shepherd eist een onmiddellijk en totaal verbod op het gebruik van kieuwnetten in de Oostzee. Duitsland zou samen met de buurlanden Denemarken en Polen effectievere beschermingsmaatregelen moeten nemen voor deze bedreigde walvisachtigen en zou tevens beschermde zee reservaten moeten aanwijzen in de Oostzee.

Meer informatie over de Emanuel Bronner: http://bit.ly/MVEmanuelBronner 

Foto’s:

  1. Actrice en ambassadeur van Sea Shepherd Anne Menden; directeur van Sea Shepherd Duitsland Anne Kämmerling; Oostzee campagneleider Manuel Abraas; Sea Shepherd Global CEO kapitein Alex Cornelissen, Dr. Bronner’s Europese vertegenwoordiger Axel Rungweber en Dr. Bronner’s directeur Michael Bronner tijdens de persconferentie over de Oostzee campagne. Foto: Sea Shepherd Global
  2. Het nieuwe patrouilleschip, gedoneerd door Dr. Bronner’s, Emanuel Bronner, zal deze zomer worden gebruikt tijdens de Oostzee campagne. Foto: Sea Shepherd Global
  3. De zeer bedreigde Oostzee-bruinvis
  4. Het logo van de Oostzee-campagne

Voor meer informatie, interviews en beeldmateriaal:
Heather Stimmler, mediadirecteur Sea Shepherd Global
E-mail: media@seashepherdglobal.org
Tel: +339 7719 7742

Over Sea Shepherd Global

Sea Shepherd is een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het zeeleven. De organisatie maakt gebruik van innovatieve tactieken en directe acties om de oceanen en al het leven daarin wereldwijd te verdedigen, beschermen en behouden. Sea Shepherd is in 1977 opgericht door Paul Watson. Tegenwoordig is Sea Shepherd een wereldorganisatie met onafhankelijke nationale en regionale afdelingen in meer dan twintig landen. Met uitzondering van de in de VS gevestigde Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), zijn deze afdelingen met elkaar verbonden in een gemeenschappelijke missie door Sea Shepherd Global, gevestigd in Amsterdam. Sea Shepherd Global coördineert de communicatie, de logistiek en de vloot van vijf schepen tijdens campagnes overal ter wereld. Sea Shepherd onderzoekt overtredingen van nationale en internationale beschermingswetten, legt deze overtredingen vast en dwingt beschermende maatregelen af als dat wettelijk mogelijk is.

Tags:

About Us

* Français * Fondée en 1977, Sea Shepherd est une organisation internationale à but non lucratif de protection de la vie marine. Notre mission est de mettre fin à la destruction des habitats naturels et au massacre des espèces marines qui peuplent les océans du monde entier, afin de protéger et préserver les espèces et les écosystèmes. Sea Shepherd emploie des tactiques d’action directe pour enquêter, documenter et agir, lorsque la situation l’exige, dans le but d’exposer et de s’opposer aux activités illégales observées en haute mer. En sauvegardant la biodiversité et l’équilibre fragile des écosystèmes marins, Sea Shepherd a pour objectif d’en assurer la survie pour les générations futures. http://www.seashepherd.fr/ * Italiano * Costituita nel 1977, Sea Shepherd è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro la cui missione è quella di fermare la distruzione dell'habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani del mondo intero al fine di conservare e proteggere l'ecosistema e le differenti specie. Sea Shepherd utilizza innovative tattiche di azione diretta per investigare, documentare e agire quando è necessario per mostrare al mondo e impedire le attività illegali in alto mare. Salvaguardando la delicata biodiversità degli ecosistemi oceanici, Sea Shepherd opera per assicurarne la sopravvivenza per le generazioni future. http://www.seashepherd.it/ * Nederlands * Sea Shepherd is opgericht in 1977 als een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het leven in zee. Sea Shepherd’s missie is diersoorten en ecosystemen in de oceanen te beschermen en te behouden. Sea Shepherd gebruikt hiervoor innovatieve technieken. Sea Shepherd onderzoekt, registreert en documenteert illegale activiteiten op zee en komen zo nodig direct in actie. Door de delicate ecosystemen in de oceanen te beschermen, werkt Sea Shepherd aan het behoud van deze ecosystemen voor toekomstige generaties. http://www.seashepherd.nl/ * English * Established in 1977, Sea Shepherd is an international non-profit, marine wildlife conservation organization. Our mission is to end the destruction of habitat and slaughter of wildlife in the world's oceans in order to conserve and protect ecosystems and species. Sea Shepherd uses innovative direct-action tactics to investigate, document, and take action when necessary to expose and confront illegal activities on the high seas. By safeguarding the biodiversity of our delicately-balanced ocean ecosystems, Sea Shepherd works to ensure their survival for future generations. For more information, visit: http://www.seashepherdglobal.org

Subscribe

Media

Media