Sea Shepherd Hong Kong ontdekt illegale ladingen haaienvinnen

Persbericht

31 mei 2018 

Op 11 mei 2018 ontdekte Sea Shepherd Hong Kong een grote lading haaienvinnen uit Sri Lanka bestemd voor Win Lee Fung Ltd. In Hong Kong. De totale zending bedroeg 980 kilogram en werd met een vlucht van Singapore Airlines naar Hong Kong gevlogen. Singapore Airlines was al lid van een groep verantwoordelijke luchtvaartmaatschappijen en verbiedt het vervoer van haaienvinnen op al zijn routes.

"Singapore Airlines is nog een slachtoffer van deze haaienvinnenmokkelaars, die de luchtvaartmaatschappij hebben misleid door de zending als "gedroogde vis" aan te geven, om zo de interne boekingscontroles van luchtvaartmaatschappijen te doorstaan," aldus Gary Stokes, directeur van Sea Shepherd Azië.

Vorig jaar voerde Sea Shepherd Global een drie maanden durend onderzoek uit in Hong Kong en ontdekte ladingen bij Maersk, Virgin Australia Cargo en Cathay Pacific, die allemaal het slachtoffer waren van de misleidende haaienvinnenindustrie. In alle gevallen werden de zendingen geboekt met vage beschrijvingen zoals "gedroogde visgerechten" of "mariene producten." 

Wat deze zaak nog erger maakt, is dat Sea Shepherd in deze zending ook walvishaaienvinnen en mogelijk Oceanische Witpunthaaienvinnen heeft gevonden. Dit zijn soorten die staan genoemd in CITES Bijlage 2 en deze moeten een exportvergunning hebben van CITES Sri Lanka. CITES staat voor Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna. CITES regelt de wereldwijde handel in zo’n 5.000 beschermde diersoorten en 30.000 beschermde plantensoorten. De walvishaaienvinnen en mogelijk Oceanische Witpunthaaienvinnen zijn beschermde soorten en waren verborgen tussen legale vinnen om ontdekking te voorkomen.

Door een vage beschrijving te gebruiken, laten de smokkelaars de lading vervoeren door een bedrijf dat een verbod heeft ingesteld, maar daarnaast zet de vage beschrijving hen ook op de prioriteitenlijst voor een al overbelaste Hong Kong-douane die nauwelijks 1% van alle aankomende containers kan controleren. Door de container aan te geven als "gedroogde vis" zal deze waarschijnlijk nooit worden gecontroleerd. En daarom kunnen de smokkelaars er van alles in plaatsen. 

Sea Shepherd Global heeft de regering van Hong Kong gevraagd om op het moment van boeking verplicht gebruik te maken van de internationale scheepvaartcodes voor alle producten van in het wild levende dieren, voor alle goederen die bestemd zijn voor Hong Kong. Alleen dan zouden Hong Kong Douane en AFCD (Agricultural, Fisheries & Conservation Department) een kans hebben op effectievere inspecties op containers, omdat ze de inhoud al kennen voordat de containers aankomen. Momenteel moeten de smokkelaars van haaienvinnen 14 dagen nadat de container in Hong Kong is aangekomen aangeven wat ze hebben verzonden, of een boete van HK $80 (US $10) betalen voor het te laat aangeven van de zending. Tegen de tijd dat ze de verklaring afgeven is de zending al verspreid en hebben er nooit inspecties uitgevoerd kunnen worden. 

"Ze zouden niet langer haaienvinnenhandelaren genoemd moeten worden, maar haaienvinnenmokkelaars, want dat is precies wat ze zijn. En ze moeten worden aangepakt als smokkelaars; het zijn criminelen," aldus Gary Stokes. "AFCD functionarissen moeten de macht krijgen om binnen te komen, te zoeken en te vervolgen, maar ze hebben niet de bevoegdheden of ze missen het initiatief en de motivatie om dit te doen." 

Sea Shepherd presenteerde deze zaak deze week aan de Wetgevende Raad van Hong Kong (Legco) als voorbeeld voor de regering van Hongkong van de huidige tekortkomingen en mazen in de wet die de transnationale faunacriminaliteit-syndicaten uitbuiten. Hong Kong heeft de kans om echt een enorm verschil te maken in het bestrijden van faunacriminaliteit op wereldniveau, als ze er maar voor koos om de juiste instrumenten te geven aan de douane en AFCD om hun werk efficiënt te kunnen doen (Gary Stokes begint op 46:45) https://youtu.be/_j0FMUTnZMw  

###

Hi-Res foto’s en video’s: https://minerva.seashepherdglobal.org/share.cgi?ssid=0n2UKgH 

Alle foto’s en video’s zijn gemaakt door Sea Shepherd Global 

20180511_122632   Grote zending van 980 kg haaienvinnen arriveert uit Sri Lanka

20180511_122803   Walvishaaienvinnen en mogelijk Oceanische Witpunthaai

20180511_124535   Zakken met haaienvinnen verzonden door Singapore Airlines vanuit Sri Lanka 

20180528_172046   Gary Stokes met foto’s genomen voor de Legco (Hong Kong)

Factuur van de vlucht toont de vlucht en de route

Zak met sticker van factuur van de vlucht en de gegevens van de zender/ontvanger

Gerelateerd artikel: " https://www.seashepherd.nl/nl/nieuws-en-events/sea-shepherd-investigation-reveals-huge-volume-of-/ " (6 maart 2017)  

Voor meer information, foto’s en interviews, neem contact op met: 
Heather Stimmler, Sea Shepherd Global Media Director 
E-mail: 
media@seashepherdglobal.org Tel: +339 7719 7742

Over Sea Shepherd Global

Sea Shepherd is een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het zeeleven. De organisatie maakt gebruik van innovatieve tactieken en directe acties om de oceanen en al het leven daarin wereldwijd te verdedigen, beschermen en behouden. Sea Shepherd is in 1977 opgericht door Paul Watson. Tegenwoordig is Sea Shepherd een wereldorganisatie met onafhankelijke nationale en regionale afdelingen in meer dan twintig landen. Met uitzondering van de in de VS gevestigde Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), zijn deze afdelingen met elkaar verbonden in een gemeenschappelijke missie door Sea Shepherd Global, gevestigd in Amsterdam. Sea Shepherd Global coördineert de communicatie, de logistiek en de vloot van vijf schepen tijdens campagnes overal ter wereld. Sea Shepherd onderzoekt overtredingen van nationale en internationale beschermingswetten, legt deze overtredingen vast en dwingt beschermende maatregelen af als dat wettelijk mogelijk is.

Tags:

About Us

* Français * Fondée en 1977, Sea Shepherd est une organisation internationale à but non lucratif de protection de la vie marine. Notre mission est de mettre fin à la destruction des habitats naturels et au massacre des espèces marines qui peuplent les océans du monde entier, afin de protéger et préserver les espèces et les écosystèmes. Sea Shepherd emploie des tactiques d’action directe pour enquêter, documenter et agir, lorsque la situation l’exige, dans le but d’exposer et de s’opposer aux activités illégales observées en haute mer. En sauvegardant la biodiversité et l’équilibre fragile des écosystèmes marins, Sea Shepherd a pour objectif d’en assurer la survie pour les générations futures. http://www.seashepherd.fr/ * Italiano * Costituita nel 1977, Sea Shepherd è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro la cui missione è quella di fermare la distruzione dell'habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani del mondo intero al fine di conservare e proteggere l'ecosistema e le differenti specie. Sea Shepherd utilizza innovative tattiche di azione diretta per investigare, documentare e agire quando è necessario per mostrare al mondo e impedire le attività illegali in alto mare. Salvaguardando la delicata biodiversità degli ecosistemi oceanici, Sea Shepherd opera per assicurarne la sopravvivenza per le generazioni future. http://www.seashepherd.it/ * Nederlands * Sea Shepherd is opgericht in 1977 als een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het leven in zee. Sea Shepherd’s missie is diersoorten en ecosystemen in de oceanen te beschermen en te behouden. Sea Shepherd gebruikt hiervoor innovatieve technieken. Sea Shepherd onderzoekt, registreert en documenteert illegale activiteiten op zee en komen zo nodig direct in actie. Door de delicate ecosystemen in de oceanen te beschermen, werkt Sea Shepherd aan het behoud van deze ecosystemen voor toekomstige generaties. http://www.seashepherd.nl/ * English * Established in 1977, Sea Shepherd is an international non-profit, marine wildlife conservation organization. Our mission is to end the destruction of habitat and slaughter of wildlife in the world's oceans in order to conserve and protect ecosystems and species. Sea Shepherd uses innovative direct-action tactics to investigate, document, and take action when necessary to expose and confront illegal activities on the high seas. By safeguarding the biodiversity of our delicately-balanced ocean ecosystems, Sea Shepherd works to ensure their survival for future generations. For more information, visit: http://www.seashepherdglobal.org