Sea Shepherd keert terug naar Gabon om te helpen bij bestrijding van illegale visserij in grootste beschermde zeegebied van Afrika

Persbericht 

7 juli 2017

De maandag nadat de president van Gabon negen nieuwe nationale zeeparken en elf nieuwe zeereservaten aankondigde tijdens de conferentie van de VN over de oceanen, is de natuurbeschermingsorganisatie Sea Shepherd door de regering uitgenodigd te helpen de illegale visserij te bestrijden in wat nu het grootste netwerk van beschermde zeegebieden in Afrika is.

Operation Albacore II is de tweede campagne van Sea Shepherd samen met de regering van Gabon om illegale visserij in Centraal West-Afrika aan te pakken. Gedurende het visseizoen op tonijn in 2017 zullen Gabonese mariniers en handhavingsambtenaren van het visserijagentschap aan boord van het schip van Sea Shepherd Bob Barker worden gestationeerd om samen met de bemanning in de Gabonese wateren te patrouilleren. Deze patrouilles bieden de mogelijkheid om de wet te handhaven en om het bedreigde leefgebied van de tonijn in Centraal West-Afrika vanaf juli tot en met september 2017 te beschermen.

De campagne werd officieel gelanceerd tijdens een persconferentie op 5 juli in de Gabonese hoofdstad Libreville door de Gabonese ministers van Defensie, de minister van Bos, Visserij en Milieu en de kapitein van de Bob Barker, Adam Meyerson.

Ook aanwezig was admiraal Giuseppe de Giorgi, voormalig hoofd van de Italiaanse marine, die de bemanning van Sea Shepherd tijdens de patrouilles vergezeld als stuurman.

‘Na 45 jaar bij de marine heb ik de aftakeling van het zeemilieu gezien, het verlies aan biodiversiteit en de dramatische effecten op het zeeleven van de niet aflatende exploitatie van de oceanen. Sea Shepherd voert een oorlog tegen hebzucht en wreedheid en ter bescherming van de oceanen en de bedreigde soorten. Ik ben graag bereid aan deze oorlog bij te dragen’, aldus admiraal Giuseppe de Giorgi.

De campagne heeft tot doel om de huidige inzet ten behoeve van monitoring, controle en surveillance uit te breiden, om illegale visserijactiviteiten op te sporen en af te schrikken en om ondertussen de legale activiteiten van vissers met vergunning te monitoren.

Elk jaar wordt naar schatting wereldwijd tussen de 11 en 26 miljoen ton vis illegaal gevangen. Ontwikkelingslanden zijn extra kwetsbaar voor dit soort praktijken. Tot wel 40% van de vis, die wordt gevangen in West en Centraal West-Afrikaanse wateren wordt gevangen door criminele vissers.

Campagneleider kapitein Peter Hammarstedt zei: ‘Het feit dat veel regionale kuststaten hun economische bronnen hebben uitgeput is een belangrijke oorzaak van de vele illegale visserijactiviteiten in de wateren voor de westkust van Afrika. Operation Albacore is een succesvol voorbeeld van samenwerking tussen een regering en een non-gouvernementele organisatie tegen illegale visserij. Sea Shepherd is heel trots op deze succesvolle samenwerking met Gabon, de wereldleider op het gebied van de bescherming van de zee.’

In 2016 werkte Sea Shepherd samen met de regering van Gabon tijdens de eerste Operation Albacore. Dit resulteerde in de inspectie van meer dan veertig schepen op zee en de arrestatie van drie illegale Congolese vistrawlers en een Spaanse longliner.

Meer informatie over Operation Albacore: https://www.seashepherdglobal.org/our-campaigns/operation-albacore/
Meer informatie over Gabons nieuwe zeereservaten:
http://news.nationalgeographic.com/2017/06/gabon-marine-protected-area-ocean-conservation/

Foto’s in hoge resolutie: http://minerva.seashepherdglobal.org:8080/share.cgi?ssid=06LAwo8

Foto’s:

170613-AG-OPA2-GaboneseMarinesAndSmallBoatCrew-08940: Gabonese mariniers op patrouille met Sea Shepherd. Foto: Sea Shepherd Global/Alejandra Gimeno

170613-AG-OPA2-GaboneseMarinesTrainingSmallBoat-08935: Gabonese mariniers op patrouille met Sea Shepherd. Foto: Sea Shepherd Global/Alejandra Gimeno

170613-OPA2-MR-RHIBTraining-044-7682: De Bob Barker arriveert in Libreville, Gabon. Foto: Sea Shepherd Global/Michael Rauch

170614-OPA2-MR-PurseSeinerInspection-004-1757: Gabonese visserij inspecteurs bereiden zich voor op de inspectie van een buitenlands vissersvaartuig. Foto: Sea Shepherd Global/Michael Rauch

170614-OPA2-MR-PurseSeinerInspection-015-1829-2: Gabonese autoriteiten bijgestaan door bemanning van Sea Shepherd gaan aan boord en inspecteren buitenlands vissersvaartuig. Foto: Sea Shepherd Global/Michael Rauch

170618-AG-OPA2-DeadHammerheadBycatchGuria2-09968: Dode hamerhaai als bijvangst weggegooid door een buitenlands vissersvaartuig tijdens inspectie. Foto: Sea Shepherd Global/Alejandra Gimeno

170621-AG-OPA2-FirstPatrolCrewPhoto-00057: Bemanning van Operation Albacore aan boord van de Bob Barker. Foto: Sea Shepherd Global/Alejandra Gimeno

Voor meer informatie, meer foto’s en interviews kunt u contact opnemen met:
Heather Stimmler, Sea Shepherd Global Media Director
E-mail: heather@seashepherdglobal.org Tel: +339 7719 7742

Over Sea Shepherd Global

Sea Shepherd is een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het zeeleven. De organisatie maakt gebruik van innovatieve tactieken en directe acties om de oceanen en al het leven daarin wereldwijd te verdedigen, beschermen en behouden. Sea Shepherd is in 1977 opgericht door Paul Watson. Tegenwoordig is Sea Shepherd een wereldorganisatie met onafhankelijke nationale en regionale afdelingen in meer dan twintig landen. Met uitzondering van de in de VS gevestigde Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), zijn deze afdelingen met elkaar verbonden in een gemeenschappelijke missie door Sea Shepherd Global, gevestigd in Amsterdam. Sea Shepherd Global coördineert de communicatie, de logistiek en de vloot van vijf schepen tijdens campagnes overal ter wereld. Sea Shepherd onderzoekt overtredingen van nationale en internationale beschermingswetten, legt deze overtredingen vast en dwingt beschermende maatregelen af als dat wettelijk mogelijk is.

Tags:

About Us

* Français * Fondée en 1977, Sea Shepherd est une organisation internationale à but non lucratif de protection de la vie marine. Notre mission est de mettre fin à la destruction des habitats naturels et au massacre des espèces marines qui peuplent les océans du monde entier, afin de protéger et préserver les espèces et les écosystèmes. Sea Shepherd emploie des tactiques d’action directe pour enquêter, documenter et agir, lorsque la situation l’exige, dans le but d’exposer et de s’opposer aux activités illégales observées en haute mer. En sauvegardant la biodiversité et l’équilibre fragile des écosystèmes marins, Sea Shepherd a pour objectif d’en assurer la survie pour les générations futures. http://www.seashepherd.fr/ * Italiano * Costituita nel 1977, Sea Shepherd è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro la cui missione è quella di fermare la distruzione dell'habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani del mondo intero al fine di conservare e proteggere l'ecosistema e le differenti specie. Sea Shepherd utilizza innovative tattiche di azione diretta per investigare, documentare e agire quando è necessario per mostrare al mondo e impedire le attività illegali in alto mare. Salvaguardando la delicata biodiversità degli ecosistemi oceanici, Sea Shepherd opera per assicurarne la sopravvivenza per le generazioni future. http://www.seashepherd.it/ * Nederlands * Sea Shepherd is opgericht in 1977 als een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het leven in zee. Sea Shepherd’s missie is diersoorten en ecosystemen in de oceanen te beschermen en te behouden. Sea Shepherd gebruikt hiervoor innovatieve technieken. Sea Shepherd onderzoekt, registreert en documenteert illegale activiteiten op zee en komen zo nodig direct in actie. Door de delicate ecosystemen in de oceanen te beschermen, werkt Sea Shepherd aan het behoud van deze ecosystemen voor toekomstige generaties. http://www.seashepherd.nl/ * English * Established in 1977, Sea Shepherd is an international non-profit, marine wildlife conservation organization. Our mission is to end the destruction of habitat and slaughter of wildlife in the world's oceans in order to conserve and protect ecosystems and species. Sea Shepherd uses innovative direct-action tactics to investigate, document, and take action when necessary to expose and confront illegal activities on the high seas. By safeguarding the biodiversity of our delicately-balanced ocean ecosystems, Sea Shepherd works to ensure their survival for future generations. For more information, visit: http://www.seashepherdglobal.org

Subscribe