Sea Shepherd maakt door Australische regering achtergehouden beeldmateriaal openbaar

Persbericht

1 december 2017 

Het heeft vijf jaar geduurd, maar uiteindelijk is het Sea Shepherd Australië gelukt filmbeelden naar buiten te brengen, waarvan de Australische regering niet wilde dat het eigen publiek deze te zien zou krijgen uit angst voor het verstoren van de relatie tussen Australië en Japan.

‘De Australische overheid heeft deze beelden jarenlang achtergehouden’, zei Jeff Hansen, directeur van Sea Shepherd Australië. ‘De belangrijkste reden die daarvoor werd gegeven, was dat de beelden van deze gruwelijke slachting de diplomatieke relatie met Japan zouden schaden. De Australische regering koos daarmee partij voor de stropers en niet voor de bescherming van de walvissen in de Zuidelijke Oceaan.’

Sea Shepherd werkte samen bij de actie om ervoor te zorgen dat de Australische regering de zeldzame beelden van de walvisjacht zou vrijgeven, die werden gemaakt tijdens een missie van de Australische douane bij Antarctica. ‘Via een procedure in het kader van Freedom of Information zorgden wij er samen met de Environmental Defenders Office NSW en de Humane Society International Australia voor dat het publiek uiteindelijk kon zien wat deze door de belastingbetaler gefinancierde operatie aan beelden heeft opgeleverd’, aldus Hansen.

De Japanse walvisjagers minachten het Australische gerechtshof, aangezien ze werden veroordeeld tot het betalen van een miljoen dollar boete, maar zij weigeren te betalen. De Japanse walvisjagers zijn door de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) en het Internationale Hof van Justitie veroordeeld. Het Hof van Justitie oordeelde dat de Japanse walvisvaart niet is gericht op wetenschappelijk onderzoek en dus illegaal is. Japan tart zowel het Internationale Hof van Justitie als het IWC en het Australische gerechtshof.

‘De beelden tonen de bloedige brutaliteit, wreedheid en het gevoelloze doden van prachtige, intelligente en majestueuze dieren. Deze walvissen worden achtervolgd, voordat ze worden geraakt door een met explosieven geladen harpoen, waardoor metaalscherven dwars door hun lichaam slaan. Grote weerhaken voorkomen dat de walvis kan ontsnappen. De dieren proberen weg te komen door naar de diepte te duiken, maar worden tegengehouden door de kabel die door de walvisjagers wordt teruggetrokken. Op die manier wordt de walvis, die veel pijn lijdt, langzaam naar de oppervlakte getrokken, waar het dier zijn moordenaar kan zien, voordat de dodelijke schoten worden gelost en de walvis minuten later in een zee van bloed sterft’, aldus Hansen.

‘Sea Shepherd is vastberaden in haar strijd tegen de Japanse walvisvloot, waarbij zij een taak verricht die anders blijft liggen en waarvan een meerderheid van de Australische bevolking wil dat deze wordt uitgevoerd. Het is nu tijd dat de Australische regering haar verkiezingsbeloften gaat waarmaken en een schip stuurt om de walvisjacht door Japan tegen te houden. Terwijl de walvisvloot nu aanwezig is in het jachtgebied is de vraag of de Australische regering zal voldoen aan de wensen van de bevolking van Australië of van Japan.’

Sea Shepherd vraagt de Australische regering er alles aan te doen om de walvisjacht te stoppen, niet alleen door een schip naar Antarctica te sturen, maar ook door Japan voor het Internationaal Zee Tribunaal te slepen. Daar zal Japan zich moeten verantwoorden voor haar activiteiten, aangezien Japan niet voldoet aan haar internationale verplichtingen om walvissen duurzaam te beschermen. Dit Tribunaal werkt met verplichte geschillenbeslechting. Een land kan zich daar moeilijk aan onttrekken en Japan kan hier dus weinig tegen uitrichten’, concludeert Hansen.

###

Beelden van de walvisjacht toegelicht door Jeff Hansen (ongeveer 3 min. 109MB): https://minerva.seashepherdglobal.org/share.cgi?ssid=0o77ZGx 

Het ruwe filmmateriaal (ongeveer 3 min. 307MB): https://minerva.seashepherdglobal.org/share.cgi?ssid=0sn0JnB 

De chronologische samenvatting:
https://www.seashepherd.org.au/news-and-commentary/news/australians-have-every-right-to-see-2008-customs-whaling-footage.html 

Voor meer informatie over de campagnes van Sea Shepherd voor de bescherming van walvissen:
http://bit.ly/2hXDxTz 

Voor vragen of interviews in Australië, neem contact op met:
Adam Burling
Sea Shepherd Australia Media
Tel
+61 409472922
Email:
adam@seashepherd.org.au 

Voor meer informatie, aanvullende beelden en interviews buiten Australië, neem contact op met:
Heather Stimmler, Sea Shepherd Global Media Director
E-mail:
heather@seashepherdglobal.org Tel: +339 7719 7742  

Over Sea Shepherd Global

Sea Shepherd is een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het zeeleven. De organisatie maakt gebruik van innovatieve tactieken en directe acties om de oceanen en al het leven daarin wereldwijd te verdedigen, beschermen en behouden. Sea Shepherd is in 1977 opgericht door Paul Watson. Tegenwoordig is Sea Shepherd een wereldorganisatie met onafhankelijke nationale en regionale afdelingen in meer dan twintig landen. Met uitzondering van de in de VS gevestigde Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), zijn deze afdelingen met elkaar verbonden in een gemeenschappelijke missie door Sea Shepherd Global, gevestigd in Amsterdam. Sea Shepherd Global coördineert de communicatie, de logistiek en de vloot van vijf schepen tijdens campagnes overal ter wereld. Sea Shepherd onderzoekt overtredingen van nationale en internationale beschermingswetten, legt deze overtredingen vast en dwingt beschermende maatregelen af als dat wettelijk mogelijk is.

Tags:

About Us

* Français * Fondée en 1977, Sea Shepherd est une organisation internationale à but non lucratif de protection de la vie marine. Notre mission est de mettre fin à la destruction des habitats naturels et au massacre des espèces marines qui peuplent les océans du monde entier, afin de protéger et préserver les espèces et les écosystèmes. Sea Shepherd emploie des tactiques d’action directe pour enquêter, documenter et agir, lorsque la situation l’exige, dans le but d’exposer et de s’opposer aux activités illégales observées en haute mer. En sauvegardant la biodiversité et l’équilibre fragile des écosystèmes marins, Sea Shepherd a pour objectif d’en assurer la survie pour les générations futures. http://www.seashepherd.fr/ * Italiano * Costituita nel 1977, Sea Shepherd è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro la cui missione è quella di fermare la distruzione dell'habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani del mondo intero al fine di conservare e proteggere l'ecosistema e le differenti specie. Sea Shepherd utilizza innovative tattiche di azione diretta per investigare, documentare e agire quando è necessario per mostrare al mondo e impedire le attività illegali in alto mare. Salvaguardando la delicata biodiversità degli ecosistemi oceanici, Sea Shepherd opera per assicurarne la sopravvivenza per le generazioni future. http://www.seashepherd.it/ * Nederlands * Sea Shepherd is opgericht in 1977 als een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het leven in zee. Sea Shepherd’s missie is diersoorten en ecosystemen in de oceanen te beschermen en te behouden. Sea Shepherd gebruikt hiervoor innovatieve technieken. Sea Shepherd onderzoekt, registreert en documenteert illegale activiteiten op zee en komen zo nodig direct in actie. Door de delicate ecosystemen in de oceanen te beschermen, werkt Sea Shepherd aan het behoud van deze ecosystemen voor toekomstige generaties. http://www.seashepherd.nl/ * English * Established in 1977, Sea Shepherd is an international non-profit, marine wildlife conservation organization. Our mission is to end the destruction of habitat and slaughter of wildlife in the world's oceans in order to conserve and protect ecosystems and species. Sea Shepherd uses innovative direct-action tactics to investigate, document, and take action when necessary to expose and confront illegal activities on the high seas. By safeguarding the biodiversity of our delicately-balanced ocean ecosystems, Sea Shepherd works to ensure their survival for future generations. For more information, visit: http://www.seashepherdglobal.org

Subscribe

Media

Media