Sea Shepherd sluit succesvolle campagne tegen illegale visserij in Liberia af

FOR IMMEDIATE RELEASE

22 mei 2017

Op 7 mei 2017 heeft Sea Shepherd Global Operation Sola Stella afgesloten, een gezamenlijke operatie in samenwerking met het Liberiaanse Ministerie van Nationale Defensie om de illegale, ongeregistreerde en ongereguleerde visserij (IOO) in de Republiek Liberia, West-Afrika, aan te pakken. Drie maanden van patrouilles op zee resulteerden in de arrestatie van vijf vaartuigen die in verband staan met IOO-visserij.

Sinds 2 februari 2017 controleerde het Sea Shepherd-schip MY Bob Barker, samen met de Liberiaanse Kustwacht onder coördinatie van minister Brownie Samukai, de kust van Liberia met tien matrozen van de Liberiaanse Kustwacht aan boord. De matrozen hadden het gezag om te controleren, te inspecteren en schepen die in strijd waren met de Liberiaanse wet te arresteren. Ook waren er twee Israëlische maritiem experts aan boord.

Vóór de aankomst van de MY Bob Barker in Liberia heeft de vissersgemeenschap van Harper, een Liberiaanse stad aan de grens met Ivoorkust, geklaagd over bijna dagelijkse invallen door buitenlandse industriële trawlers die illegaal vissen. 

"De Liberiaanse Kustwacht beantwoordde de oproep van Liberia's traditionele vissers, door samen te werken met Sea Shepherd Global om onze zeeën van de stropers terug te nemen. Met de arrestatie van vijf schepen hebben we een duidelijke boodschap gestuurd: als u naar Liberia komt om illegaal te vissen, dan wordt u gearresteerd," zei de geachte minister Brownie Samukai.

Een van de gearresteerde vaartuigen was de FV Star Shrimper XXV uit Nederland, varend onder de Nigeriaanse vlag, een garnalenschip dat door het Amerikaanse ministerie van Staten werd gecertificeerd om garnalen naar de VS te exporteren wegens hun gebruik van maatregelen om bijvangst (waaronder schildpadden) te verminderen. De FV Star Shrimper XXV werd aangetroffen in de Liberiaanse wateren zonder een geldige visvergunning en zonder de wettelijk vereiste Turtle Excluder Devices (TED's), die nodig zijn volgens het certificeringsschema.

Sea Shepherd heeft de Liberiaanse Kustwacht ook geholpen om een ​​gekoeld vrachtschip te arresteren voor identiteitsfraude en IOO-visserij. Dit vrachtschip werd gearresteerd voor het overleggen van een valse identiteit aan de Liberiaanse havenautoriteiten, met de intentie 460 ton ongedocumenteerde visvracht te ontladen.

Drie andere vaartuigen werden gearresteerd voor een lange lijst van overtredingen, variërend van vissen zonder vergunning tot illegale overlading en daarbij poging tot omkoping van een politieagent. 

"In de laatste maand van het patrouilleren van de Liberiaanse wateren heeft Sea Shepherd geen IOO-visserijactiviteiten aangetroffen, wat aangeeft dat de wetshandhaving op zee een afschrikkend effect heeft. De arrestatie van vijf schepen en de afschrikking van verdere criminaliteit spreekt tot het succes van Operation Sola Stella en de professionaliteit van de Liberiaanse Kustwacht. We zijn trots op ons succesvolle partnerschap met de regering van Liberia en zijn van plan om onze gemeenschappelijke strijd tegen de IOO-visserij in de toekomst verder voort te zetten," aldus campagneleider Peter Hammarstedt.

Ontwikkelingslanden zijn bijzonder kwetsbaar voor IOO-visserij, die wel tot 40% van de visvangst in West-Afrikaanse wateren uitmaakt. De campagne hielp Liberia te vechten tegen de illegale buitenlandse industriële vaartuigen die in haar wateren opereren en de zes zeemijlen vanaf de kust te beschermen, die zijn gereserveerd voor levensonderhoud, ambachtelijke en semi-ambachtelijke visserij, waar 33.000 Liberianen werkzaam in zijn.

In 2016 heeft Sea Shepherd samengewerkt met de regering van Gabon voor Operation Albacore, dat resulteerde in meer dan 40 vissersvaartuiginspecties op zee en de daaropvolgende arrestatie van drie IOO Congolese visserstrawlers en een Spaanse longliner. Operation Sola Stella is een voortzetting van de inzet van Sea Shepherd Global om samen te werken met nationale regeringen om de IOO-visserij te beëindigen. 

Meer informatie over Operation Sola Stella: http://bit.ly/2lP0Ann 

Foto’s (door Alejandra Gimeno/Sea Shepherd Global):

- 170313-AG-ReadyToBoardTheStarShrimperXXV-03553.jpg

- 170321-AG-LiberianCoastGuardBeforeLianRunBoarding-04663.jpg

- 170412-AG-OPSS-GonenTrainingLiberianCoastGuards-05622.jpg

- 170420-AG-OPSS-BobBarkerNearMonrovia-05760.jpg

- 170420-AG-OPSS-GeminiBoardingTeamIsReady-01-05931.jpg

Over Sea Shepherd Global

Sea Shepherd is een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het zeeleven. De organisatie maakt gebruik van innovatieve tactieken en directe acties om de oceanen en al het leven daarin wereldwijd te verdedigen, beschermen en behouden. Sea Shepherd is in 1977 opgericht door Paul Watson. Tegenwoordig is Sea Shepherd een wereldorganisatie met onafhankelijke nationale en regionale afdelingen in meer dan twintig landen. Met uitzondering van de in de VS gevestigde Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), zijn deze afdelingen met elkaar verbonden in een gemeenschappelijke missie door Sea Shepherd Global, gevestigd in Amsterdam. Sea Shepherd Global coördineert de communicatie, de logistiek en de vloot van vijf schepen tijdens campagnes overal ter wereld. Sea Shepherd onderzoekt overtredingen van nationale en internationale beschermingswetten, legt deze overtredingen vast en dwingt beschermende maatregelen af als dat wettelijk mogelijk is.

Tags:

About Us

* Français * Fondée en 1977, Sea Shepherd est une organisation internationale à but non lucratif de protection de la vie marine. Notre mission est de mettre fin à la destruction des habitats naturels et au massacre des espèces marines qui peuplent les océans du monde entier, afin de protéger et préserver les espèces et les écosystèmes. Sea Shepherd emploie des tactiques d’action directe pour enquêter, documenter et agir, lorsque la situation l’exige, dans le but d’exposer et de s’opposer aux activités illégales observées en haute mer. En sauvegardant la biodiversité et l’équilibre fragile des écosystèmes marins, Sea Shepherd a pour objectif d’en assurer la survie pour les générations futures. http://www.seashepherd.fr/ * Italiano * Costituita nel 1977, Sea Shepherd è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro la cui missione è quella di fermare la distruzione dell'habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani del mondo intero al fine di conservare e proteggere l'ecosistema e le differenti specie. Sea Shepherd utilizza innovative tattiche di azione diretta per investigare, documentare e agire quando è necessario per mostrare al mondo e impedire le attività illegali in alto mare. Salvaguardando la delicata biodiversità degli ecosistemi oceanici, Sea Shepherd opera per assicurarne la sopravvivenza per le generazioni future. http://www.seashepherd.it/ * Nederlands * Sea Shepherd is opgericht in 1977 als een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het leven in zee. Sea Shepherd’s missie is diersoorten en ecosystemen in de oceanen te beschermen en te behouden. Sea Shepherd gebruikt hiervoor innovatieve technieken. Sea Shepherd onderzoekt, registreert en documenteert illegale activiteiten op zee en komen zo nodig direct in actie. Door de delicate ecosystemen in de oceanen te beschermen, werkt Sea Shepherd aan het behoud van deze ecosystemen voor toekomstige generaties. http://www.seashepherd.nl/ * English * Established in 1977, Sea Shepherd is an international non-profit, marine wildlife conservation organization. Our mission is to end the destruction of habitat and slaughter of wildlife in the world's oceans in order to conserve and protect ecosystems and species. Sea Shepherd uses innovative direct-action tactics to investigate, document, and take action when necessary to expose and confront illegal activities on the high seas. By safeguarding the biodiversity of our delicately-balanced ocean ecosystems, Sea Shepherd works to ensure their survival for future generations. For more information, visit: http://www.seashepherdglobal.org

Subscribe