Sea Shepherd stopt stropers in Italiaans zeereservaat

FOR IMMEDIATE RELEASE

26 mei 2017

De lancering van Operation Siracusa markeert het vierde opeenvolgende jaar waarin vrijwilligers van Sea Shepherd zich dag en nacht inzetten om de bedreigde bruine tandbaarzen en zee-egels in het Plemmirio Zeereservaat (Area Marina Protetta del Plemmirio) in Siracuse, Italië, te beschermen. Sea Shepherd vrijwilligers hebben lokale functionarissen meerdere keren kunnen helpen met het aanhouden van mensen die zich bezighielden met illegale activiteiten in de “A-zone”, een deel van het reservaat waar absoluut niet gevist mag worden.

Laat in de avond van 16 mei zag een aantal patrouillerende vrijwilligers twee vissende personen in de “B-zone”. Vervolgens zagen ze een klein bootje. De eigenaar ervan werd daar in het donker op heterdaad betrapt bij het uitzetten van een beuglijn (longline) richting de A-zone. Een beuglijn is visgerei met honderden, soms wel duizenden haken. De kustwacht van Siracusa en de milieupolitie werden onmiddellijk op de hoogte gesteld en het militaire personeel heeft de stropers geïdentificeerd, hun uitrusting ingenomen, een boete uitgedeeld, en de nodige stappen ondernomen voor het indienen van een aanklacht. De Polizia Provinciale (provinciale politie)  en de militairen van de Guardia di Finanza (financiële politie) waren ook aanwezig.

Operation Siracusa begint gelijk met een groot succes. En het is dankzij het harde werk van de Italiaanse Sea Shepherd-vrijwilligers dat deze stropers beboet en aangegeven konden worden. De kustwacht heeft direct gereageerd, en nu zullen de stropers berecht worden voor hun misdaden,” aldus Peter Hammarstedt van Sea Shepherd Global.

Operation Siracusa is Sea Shepherd's eerste Italiaanse campagne, welke zorgvuldig gepland en georganiseerd is in nauw overleg met de nabestaanden en familie van de inmiddels overleden duiklegende en milieubeschermer, Enzo Maiorca. Het is een onderdeel van Sea Shepherd’s wereldwijde campagnes gericht op het verdedigen, behouden en beschermen  van het leven in de oceanen om, al 40 jaar lang, illegale praktijken waar dan ook aan te vechten.

##

Foto’s van Manfred Bartoli, Sea Shepherd Italie

Video (met Engels commentaar door Peter Hammarstedt): https://www.youtube.com/watch?v=BTb-iDcikQw 

For media requests:

Sea Shepherd Italie: media@seashepherd.it
Stefano Bianchi – 333.1321563 – stefano.b@seashepherd.it
Eugenio Fogli – 349.5082623 – eugenio.f@seashepherd.it

Over Sea Shepherd Global

Sea Shepherd is een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het zeeleven. De organisatie maakt gebruik van innovatieve tactieken en directe acties om de oceanen en al het leven daarin wereldwijd te verdedigen, beschermen en behouden. Sea Shepherd is in 1977 opgericht door Paul Watson. Tegenwoordig is Sea Shepherd een wereldorganisatie met onafhankelijke nationale en regionale afdelingen in meer dan twintig landen. Met uitzondering van de in de VS gevestigde Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), zijn deze afdelingen met elkaar verbonden in een gemeenschappelijke missie door Sea Shepherd Global, gevestigd in Amsterdam. Sea Shepherd Global coördineert de communicatie, de logistiek en de vloot van vijf schepen tijdens campagnes overal ter wereld. Sea Shepherd onderzoekt overtredingen van nationale en internationale beschermingswetten, legt deze overtredingen vast en dwingt beschermende maatregelen af als dat wettelijk mogelijk is.

Tags:

About Us

* Français * Fondée en 1977, Sea Shepherd est une organisation internationale à but non lucratif de protection de la vie marine. Notre mission est de mettre fin à la destruction des habitats naturels et au massacre des espèces marines qui peuplent les océans du monde entier, afin de protéger et préserver les espèces et les écosystèmes. Sea Shepherd emploie des tactiques d’action directe pour enquêter, documenter et agir, lorsque la situation l’exige, dans le but d’exposer et de s’opposer aux activités illégales observées en haute mer. En sauvegardant la biodiversité et l’équilibre fragile des écosystèmes marins, Sea Shepherd a pour objectif d’en assurer la survie pour les générations futures. http://www.seashepherd.fr/ * Italiano * Costituita nel 1977, Sea Shepherd è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro la cui missione è quella di fermare la distruzione dell'habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani del mondo intero al fine di conservare e proteggere l'ecosistema e le differenti specie. Sea Shepherd utilizza innovative tattiche di azione diretta per investigare, documentare e agire quando è necessario per mostrare al mondo e impedire le attività illegali in alto mare. Salvaguardando la delicata biodiversità degli ecosistemi oceanici, Sea Shepherd opera per assicurarne la sopravvivenza per le generazioni future. http://www.seashepherd.it/ * Nederlands * Sea Shepherd is opgericht in 1977 als een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het leven in zee. Sea Shepherd’s missie is diersoorten en ecosystemen in de oceanen te beschermen en te behouden. Sea Shepherd gebruikt hiervoor innovatieve technieken. Sea Shepherd onderzoekt, registreert en documenteert illegale activiteiten op zee en komen zo nodig direct in actie. Door de delicate ecosystemen in de oceanen te beschermen, werkt Sea Shepherd aan het behoud van deze ecosystemen voor toekomstige generaties. http://www.seashepherd.nl/ * English * Established in 1977, Sea Shepherd is an international non-profit, marine wildlife conservation organization. Our mission is to end the destruction of habitat and slaughter of wildlife in the world's oceans in order to conserve and protect ecosystems and species. Sea Shepherd uses innovative direct-action tactics to investigate, document, and take action when necessary to expose and confront illegal activities on the high seas. By safeguarding the biodiversity of our delicately-balanced ocean ecosystems, Sea Shepherd works to ensure their survival for future generations. For more information, visit: http://www.seashepherdglobal.org

Subscribe