Sea Shepherd viert nieuwjaar met arrestatie van illegaal vissersschip in Liberia

Persbericht

10 januari 2018 

Op 2 januari werd de bemanning van het onder Chinese vlag varende vissersvaartuig Guo Ji 809 gearresteerd door de kustwacht van Liberia wegens het illegaal vissen. Dit gebeurde met assistentie van Sea Shepherd.

Het schip van Sea Shepherd Sam Simon ontdekte het vissersschip via de radar, terwijl het door Liberiaanse wateren voer met een snelheid die wees op het vissen met een sleepnet. Het team van de Liberiaanse kustwacht aan boord van de Sam Simon kwam snel in actie en begaf zich richting het vaartuig vlak nadat een net naar binnen was gehaald. Aan boord bevonden zich natte, losse netten, verse en levende vis en bemanning gekleed in waterdichte kleding, die wordt gebruikt tijdens het vissen.

Tijdens de inspectie werd vastgesteld dat het schip gebruikmaakte van een Liberiaanse visserijvergunning die op 31 december 2017 was verlopen. De Guo Ji 809 was in het nieuwe jaar doorgegaan met vissen, zowel op 1 als op 2 januari, tegen het advies in van de Liberiaanse toezichthouder voor visserij aan boord, die toegaf dat het vaartuig actief aan het vissen was geweest.

Vissen zonder een Liberiaanse visserijvergunning behoort tot de zwaarste overtredingen van de Liberiaanse visserijwetgeving, waar een maximale boete van 1 miljoen Amerikaanse dollar op staat. De Guo Ji 809 is opgebracht en is in bewaring gesteld in de haven van Monrovia in afwachting van het proces.

“De arrestatie van de bemanning van de Guo Ji 809 toont de noodzaak van constante waakzaamheid op zee. Hoewel Operation Sola Stella een eind heeft gemaakt aan de visserij-activiteiten van vele buitenlandse vissersvaartuigen zonder vergunning, moeten wij ook actief blijven inzetten op het controleren van vaartuigen die een vergunning hebben, of hebben gehad, om in de wateren van Liberia te mogen vissen”, aldus de heer Brownie Samukai, minister van Defensie van Liberia.

Sinds februari 2017 assisteert Sea Shepherd onder de naam Operation Sola Stella de overheid van Liberia bij het aanpakken van illegale, ongereguleerde visserij. Sea Shepherd levert daarvoor een patrouilleschip dat opereert in de Liberiaanse wateren onder gezag van het Liberiaanse ministerie van Defensie. Illegale visserij is verantwoordelijk voor ongeveer 40% van de vis die in de West-Afrikaanse wateren wordt gevangen.

“Sinds Operation Sola Stella van start ging ongeveer een jaar geleden, heeft Sea Shepherd de Liberiaanse kustwacht geassisteerd bij de arrestatie van de bemanning van acht vissersvaartuigen die illegaal aan het vissen waren. Het is een geweldige start van het nieuwe jaar, dat nu opnieuw een stroper voor het gerecht zal worden gebracht, dankzij de uitstekende samenwerking tussen Sea Shepherd en het ministerie van Defensie van Liberia”, aldus campagneleider Peter Hammarstedt.

In 2016 assisteerde Sea Shepherd de overheid van Gabon tijdens Operation Albacore, hetgeen resulteerde in de inspectie van meer dan 80 vissersvaartuigen en de arrestatie van de bemanning van vijf Congolese trawlers en een Spaanse longliner. Operation Sola Stella is een voortzetting van de wereldwijde missie van Sea Shepherd om actief samen te werken met nationale overheden en hun opsporingsdiensten in hun strijd tegen illegale visserij. Dit is in juni 2017 vastgelegd in onze ‘Voluntary Commitment for the Oceans’ tijdens de Oceanen Conferentie van de Verenigde Naties (#OceanAction17190).

### 

Foto’s in hoge resolutie: https://minerva.seashepherdglobal.org/share.cgi?ssid=0MA2vqv

Fotobijschriften: 

FUJI2557: Bemanning van Sea Shepherd assisteert Liberiaanse kustwacht bij het aan boord gaan van de Guo Ji 809. Foto - Melissa Romao/Sea Shepherd.

FUJI2571: Guo Ji 809 wordt opgebracht met hulp van Sam Simon. Foto - Melissa Romao/Sea Shepherd.

FUJI2373: Liberiaanse kustwacht gaat aan boord van de Guo Ji 809 met behulp van Sam Simon. Foto - Melissa Romao/Sea Shepherd.

FUJI2419: Illegaal gevangen vis ligt te drogen op het dek van de Guo Ji 809. Foto - Melissa Romao/Sea Shepherd.
 
FUJI2309: Liberiaanse kustwacht inspecteert de Guo Ji 809. Foto - Melissa Romao/Sea Shepherd.

FUJI2432: Liberiaanse kustwacht brengt de Guo Ji 809 op. Foto - Melissa Romao/Sea Shepherd.

FUJI2302: Illegale vangst aan boord van de Guo Ji 809. Foto - Melissa Romao/Sea Shepherd.

Ji809-004-DJI-0018: Guo Ji 809 wordt opgebracht met hulp van schip van Sea Shepherd en enkele kleine vaartuigen. Foto - Thomas Le Coz/Sea Shepherd.

Campagnepagina van Operatie Sola Stella: https://www.seashepherdglobal.org/our-campaigns/operation-sola-stella/

Voor meer information, foto’s en interviews, neem contact op met: 
Heather Stimmler, Sea Shepherd Global Media Director 
E-mail: 
media@seashepherdglobal.org Tel: +339 7719 7742

Over Sea Shepherd Global

Sea Shepherd is een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het zeeleven. De organisatie maakt gebruik van innovatieve tactieken en directe acties om de oceanen en al het leven daarin wereldwijd te verdedigen, beschermen en behouden. Sea Shepherd is in 1977 opgericht door Paul Watson. Tegenwoordig is Sea Shepherd een wereldorganisatie met onafhankelijke nationale en regionale afdelingen in meer dan twintig landen. Met uitzondering van de in de VS gevestigde Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), zijn deze afdelingen met elkaar verbonden in een gemeenschappelijke missie door Sea Shepherd Global, gevestigd in Amsterdam. Sea Shepherd Global coördineert de communicatie, de logistiek en de vloot van vijf schepen tijdens campagnes overal ter wereld. Sea Shepherd onderzoekt overtredingen van nationale en internationale beschermingswetten, legt deze overtredingen vast en dwingt beschermende maatregelen af als dat wettelijk mogelijk is.

Tags:

About Us

* Français * Fondée en 1977, Sea Shepherd est une organisation internationale à but non lucratif de protection de la vie marine. Notre mission est de mettre fin à la destruction des habitats naturels et au massacre des espèces marines qui peuplent les océans du monde entier, afin de protéger et préserver les espèces et les écosystèmes. Sea Shepherd emploie des tactiques d’action directe pour enquêter, documenter et agir, lorsque la situation l’exige, dans le but d’exposer et de s’opposer aux activités illégales observées en haute mer. En sauvegardant la biodiversité et l’équilibre fragile des écosystèmes marins, Sea Shepherd a pour objectif d’en assurer la survie pour les générations futures. http://www.seashepherd.fr/ * Italiano * Costituita nel 1977, Sea Shepherd è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro la cui missione è quella di fermare la distruzione dell'habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani del mondo intero al fine di conservare e proteggere l'ecosistema e le differenti specie. Sea Shepherd utilizza innovative tattiche di azione diretta per investigare, documentare e agire quando è necessario per mostrare al mondo e impedire le attività illegali in alto mare. Salvaguardando la delicata biodiversità degli ecosistemi oceanici, Sea Shepherd opera per assicurarne la sopravvivenza per le generazioni future. http://www.seashepherd.it/ * Nederlands * Sea Shepherd is opgericht in 1977 als een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het leven in zee. Sea Shepherd’s missie is diersoorten en ecosystemen in de oceanen te beschermen en te behouden. Sea Shepherd gebruikt hiervoor innovatieve technieken. Sea Shepherd onderzoekt, registreert en documenteert illegale activiteiten op zee en komen zo nodig direct in actie. Door de delicate ecosystemen in de oceanen te beschermen, werkt Sea Shepherd aan het behoud van deze ecosystemen voor toekomstige generaties. http://www.seashepherd.nl/ * English * Established in 1977, Sea Shepherd is an international non-profit, marine wildlife conservation organization. Our mission is to end the destruction of habitat and slaughter of wildlife in the world's oceans in order to conserve and protect ecosystems and species. Sea Shepherd uses innovative direct-action tactics to investigate, document, and take action when necessary to expose and confront illegal activities on the high seas. By safeguarding the biodiversity of our delicately-balanced ocean ecosystems, Sea Shepherd works to ensure their survival for future generations. For more information, visit: http://www.seashepherdglobal.org

Subscribe