Van verwoesting oerwoud tot verwoesting oceaan: vervuiling palmolie nabij Hong Kong

Persbericht 

18 augustus 2017 

In de nacht van donderdag 3 augustus vond een aanvaring plaats tussen twee schepen ten zuiden van Hong Kong nabij de delta van de Parelrivier. Volgens informatie van Tradewinds News ging het om de Japanse chemische tanker ‘Global Apollon’ en het containerschip ‘Kota Ganteng’. De details over de aanvaring zijn beperkt en er is geen informatie over de schade. De ‘Kota Ganteng’ bleek later te zijn doorgevaren naar Singapore. De ‘Global Apollon’ ligt sindsdien voor anker nabij de Chinese Guishan Islands ten zuidwesten van Hong Kong.

De ‘Global Apollon’ vervoerde 9.000 ton ruwe palmolie en een onbekende, maar aanzienlijke, hoeveelheid daarvan is in zee gelekt. De lokale autoriteiten hebben negen schepen gestuurd om te assisteren bij het voorkomen van verdere verspreiding van de olie. De overheid van Hong Kong beweert dat ze niet eerder dan zaterdag 5 augustus werd geïnformeerd over de olievervuiling. Tegen die tijd waren grote hoeveelheden palmolie al op de zuidelijke stranden van Hong Kong aangespoeld.

Sea Shepherd hoorde zondag over de olievervuiling, nadat bezorgde burgers vragen stelden over het witte goedje op het strand en of het schadelijk was. De overheid van Hong Kong plaatste kleine berichten (A4-formaat) bij de betreffende stranden, maar heeft tot nu toe geen echte publieke waarschuwingen gegeven. Sterker nog, de nieuwe staatssecretaris van Milieu, Tse Chin-wan, verklaarde dat alles onder controle is en dat de palmolie geen gevaar vormt voor de volksgezondheid.

Bezorgde burgers die het spul zelf op de stranden hebben gezien, hebben twijfels bij deze verklaring. Terwijl de overheid dat zou moeten doen, zijn zij zelf gestart met het schoonmaken van de stranden. In 2012 waren de stranden van Hong Kong bezaaid met plastic korrels, nadat een schip zes containers was kwijtgeraakt tijdens een tyfoon. De bewoners van Hong Kong zijn zich bewust van de beperkingen van een overheid bij incidenten van deze omvang en zijn bereid om vrijwillig te helpen.

Op 8 augustus 2017 schreef directeur Gary Stokes van Sea Shepherd Global een open brief aan de directeur van het ministerie van Zeevaart en andere ministeries om vergelijkbare assistentie aan te bieden als in 2012. Tot nu toe heeft Sea Shepherd als enige reactie “dank u, wij komen hier nog op terug” ontvangen.

Gedurende een van de patrouilles door het schip ‘Amberjack’ constateerde Sea Shepherd dat vissen die van de palmolie aten bijna in een staat van uitzinnigheid verkeerden. Het is nog steeds niet duidelijk in hoeverre palmolie effect heeft op vis. Wel is het een feit dat er een toenemend aantal dode vissen op de stranden aanspoelt.

De palmolie zelf is niet gevaarlijk voor mensen. Het probleem wordt gevormd door de bacteriën die erop gedijen. De palmolie heeft een smeltpunt van 35°C, zodat het in het zeewater hard blijft. Als het op stranden of rotsen aanspoelt, kan het gaan smelten. Wij hebben gezien dat het tot 10 cm diep in het zand was doorgedrongen, waar het weer was gestold. Dit voorspelt niet veel goeds, aangezien het ongeveer 30 dagen nodig heeft om af te breken. Veel van de olie zal terugspoelen in zee waar het een olielaag zal vormen en het zuurstofgehalte van het water zal verlagen.

Vergelijkbare vervuilingen in Engeland leidden ertoe dat de Engelse regering het publiek waarschuwde om met kleine kinderen en honden de stranden te mijden. “In Hong Kong hebben wij kinderen tussen de palmolie zien spelen, De ouders zeiden dat ze van de overheid hadden gehoord dat het ‘volkomen veilig’ was”, aldus Gary Stokes. “De droevige realiteit is dat de vraag naar palmolie de regenwouden van Indonesië en Maleisië verwoest om tegemoet te komen aan onze verslaving aan snacks. Het gaat nu om een dubbele milieubedreiging. De palmolie verwoest niet alleen het leefgebied van de diersoorten in de regenwouden, maar vervuilt nu ook het zeemilieu en bedreigt op die manier het zeeleven van Hong Kong.”

De schoonmaakacties door vrijwilligers vanuit heel Hong Kong op de stranden van Lamma Island waar de vervuiling het ergst is, worden voortgezet. “Op dit soort momenten treden er elke dag helden naar voren. Speciale vermelding verdienen Robert Lockyer, Keilem Ng en Julia Leung die elke dag de vrijwillige schoonmaakactie coördineren”, aldus Stokes.

###

Artikel op de Sea Shepherd Global website: www.seashepherdglobal.org/latest-news/hong-kong-palm-oil/

Foto’shttps://minerva.seashepherdglobal.org/share.cgi?ssid=0tmYEDj 

Voor meer informatie, aanvullende foto’s en interviews kunt u contact opnemen met:
Heather Stimmler, Sea Shepherd Global Media Director
E-mail: heather@seashepherdglobal.org Tel: +339 7719 7742

Sea Shepherd Hong Kong Facebook-paginahttps://www.facebook.com/pg/SeaShepherdHK/

Over Sea Shepherd Global

Sea Shepherd is een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het zeeleven. De organisatie maakt gebruik van innovatieve tactieken en directe acties om de oceanen en al het leven daarin wereldwijd te verdedigen, beschermen en behouden. Sea Shepherd is in 1977 opgericht door Paul Watson. Tegenwoordig is Sea Shepherd een wereldorganisatie met onafhankelijke nationale en regionale afdelingen in meer dan twintig landen. Met uitzondering van de in de VS gevestigde Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), zijn deze afdelingen met elkaar verbonden in een gemeenschappelijke missie door Sea Shepherd Global, gevestigd in Amsterdam. Sea Shepherd Global coördineert de communicatie, de logistiek en de vloot van vijf schepen tijdens campagnes overal ter wereld. Sea Shepherd onderzoekt overtredingen van nationale en internationale beschermingswetten, legt deze overtredingen vast en dwingt beschermende maatregelen af als dat wettelijk mogelijk is.

Tags:

About Us

* Français * Fondée en 1977, Sea Shepherd est une organisation internationale à but non lucratif de protection de la vie marine. Notre mission est de mettre fin à la destruction des habitats naturels et au massacre des espèces marines qui peuplent les océans du monde entier, afin de protéger et préserver les espèces et les écosystèmes. Sea Shepherd emploie des tactiques d’action directe pour enquêter, documenter et agir, lorsque la situation l’exige, dans le but d’exposer et de s’opposer aux activités illégales observées en haute mer. En sauvegardant la biodiversité et l’équilibre fragile des écosystèmes marins, Sea Shepherd a pour objectif d’en assurer la survie pour les générations futures. http://www.seashepherd.fr/ * Italiano * Costituita nel 1977, Sea Shepherd è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro la cui missione è quella di fermare la distruzione dell'habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani del mondo intero al fine di conservare e proteggere l'ecosistema e le differenti specie. Sea Shepherd utilizza innovative tattiche di azione diretta per investigare, documentare e agire quando è necessario per mostrare al mondo e impedire le attività illegali in alto mare. Salvaguardando la delicata biodiversità degli ecosistemi oceanici, Sea Shepherd opera per assicurarne la sopravvivenza per le generazioni future. http://www.seashepherd.it/ * Nederlands * Sea Shepherd is opgericht in 1977 als een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het leven in zee. Sea Shepherd’s missie is diersoorten en ecosystemen in de oceanen te beschermen en te behouden. Sea Shepherd gebruikt hiervoor innovatieve technieken. Sea Shepherd onderzoekt, registreert en documenteert illegale activiteiten op zee en komen zo nodig direct in actie. Door de delicate ecosystemen in de oceanen te beschermen, werkt Sea Shepherd aan het behoud van deze ecosystemen voor toekomstige generaties. http://www.seashepherd.nl/ * English * Established in 1977, Sea Shepherd is an international non-profit, marine wildlife conservation organization. Our mission is to end the destruction of habitat and slaughter of wildlife in the world's oceans in order to conserve and protect ecosystems and species. Sea Shepherd uses innovative direct-action tactics to investigate, document, and take action when necessary to expose and confront illegal activities on the high seas. By safeguarding the biodiversity of our delicately-balanced ocean ecosystems, Sea Shepherd works to ensure their survival for future generations. For more information, visit: http://www.seashepherdglobal.org