Verlenging Samenwerking Sea Shepherd en de Postcode Loterij

Persbericht

De Nationale Postcode Loterij heeft de samenwerking met Sea Shepherd met vijf jaar verlengd. Sinds 2007 heeft Sea Shepherd in totaal een financiële bijdrage van €16,5 miljoen van de Postcode Loterij mogen ontvangen. Recentelijk is de samenwerking geëvalueerd en is, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen van de Nationale Postcode Loterij, besloten de structurele steun per 1 januari 2018 met 5 jaar, tot en met 2022, voort te zetten. 

In de maand van de bekendmaking van dit besluit heeft de Ocean Warrior, gebouwd door de steun van de Nationale Postcode Loterij, op uitnodiging van de autoriteiten succesvol gepatrouilleerd in de wateren van Oost Timor. Een gezamenlijke operatie uitgevoerd door Sea Shepherd en de nationale politie van Oost Timor (PNTL) resulteerde in de aanhouding van 15 schepen van de vissersvloot van Hong Long Fisheries en Pingtan Marine Enterprises.

Op verzoek van de PNTL bracht de Ocean Warrior de gewapende politie aan boord en werd er geassisteerd bij het verzamelen van bewijsmateriaal. De verdenking dat de vloot doelgericht, en zonder toestemming had gevist op haaien, werd bevestigd.
Het bewijs dat er haaisoorten aan boord waren die vallen binnen de CITES Appendix 1 en CITES Appendix 2 is overgedragen aan de autoriteiten.

“Sea Shepherd organiseert opzienbarende acties om onder andere de illegale visvangst en de enorme schaal waarop illegaal haaien worden gedood daadwerkelijk aan te pakken”, aldus Margriet Schreuders, Hoofd Goede Doelen van de Nationale Postcode Loterij. “Het is slecht gesteld met het leven in de oceanen en m.n. ook de omvang van het aantal gedode haaien wereldwijd is schok barend. De Postcode Loterij vindt het daarom belangrijk Sea Shepherd te blijven steunen en kijkt uit naar de voortzetting van de samenwerking.”

Geert Vons, directeur Sea Shepherd Nederland is zeer verheugd met dit voor Sea Shepherd zo belangrijke nieuws. “Het is fantastisch dat we ook de komende vijf jaar weer op de structurele steun van de Nationale Postcode Loterij mogen rekenen.”
Sea Shepherd is niet alleen enorm blij met de financiële steun, maar ook met de wijze waarop de Nationale Postcode Loterij Sea Shepherd promoot richting media en de maatschappij. “Wij hebben grote waardering en respect voor de Nationale Postcode Loterij. Zij heeft enorm veel bereikt en verleent structurele steun aan bijna 100 goede doelen.” aldus Vons.

###

Voor meer informatie, neem contact op met:

Drs. Geert Vons
Artistic Director Sea Shepherd Global
Director Sea Shepherd Netherlands

Tel: +31 (0)6 1259 3445

Email: geert@seashepherd.nl

Over Sea Shepherd Global

Sea Shepherd is een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het zeeleven. De organisatie maakt gebruik van innovatieve tactieken en directe acties om de oceanen en al het leven daarin wereldwijd te verdedigen, beschermen en behouden. Sea Shepherd is in 1977 opgericht door Paul Watson. Tegenwoordig is Sea Shepherd een wereldorganisatie met onafhankelijke nationale en regionale afdelingen in meer dan twintig landen. Met uitzondering van de in de VS gevestigde Sea Shepherd Conservation Society (SSCS), zijn deze afdelingen met elkaar verbonden in een gemeenschappelijke missie door Sea Shepherd Global, gevestigd in Amsterdam. Sea Shepherd Global coördineert de communicatie, de logistiek en de vloot van vijf schepen tijdens campagnes overal ter wereld. Sea Shepherd onderzoekt overtredingen van nationale en internationale beschermingswetten, legt deze overtredingen vast en dwingt beschermende maatregelen af als dat wettelijk mogelijk is.

Tags:

About Us

* Français * Fondée en 1977, Sea Shepherd est une organisation internationale à but non lucratif de protection de la vie marine. Notre mission est de mettre fin à la destruction des habitats naturels et au massacre des espèces marines qui peuplent les océans du monde entier, afin de protéger et préserver les espèces et les écosystèmes. Sea Shepherd emploie des tactiques d’action directe pour enquêter, documenter et agir, lorsque la situation l’exige, dans le but d’exposer et de s’opposer aux activités illégales observées en haute mer. En sauvegardant la biodiversité et l’équilibre fragile des écosystèmes marins, Sea Shepherd a pour objectif d’en assurer la survie pour les générations futures. http://www.seashepherd.fr/ * Italiano * Costituita nel 1977, Sea Shepherd è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro la cui missione è quella di fermare la distruzione dell'habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani del mondo intero al fine di conservare e proteggere l'ecosistema e le differenti specie. Sea Shepherd utilizza innovative tattiche di azione diretta per investigare, documentare e agire quando è necessario per mostrare al mondo e impedire le attività illegali in alto mare. Salvaguardando la delicata biodiversità degli ecosistemi oceanici, Sea Shepherd opera per assicurarne la sopravvivenza per le generazioni future. http://www.seashepherd.it/ * Nederlands * Sea Shepherd is opgericht in 1977 als een internationale non-profit organisatie ter bescherming van het leven in zee. Sea Shepherd’s missie is diersoorten en ecosystemen in de oceanen te beschermen en te behouden. Sea Shepherd gebruikt hiervoor innovatieve technieken. Sea Shepherd onderzoekt, registreert en documenteert illegale activiteiten op zee en komen zo nodig direct in actie. Door de delicate ecosystemen in de oceanen te beschermen, werkt Sea Shepherd aan het behoud van deze ecosystemen voor toekomstige generaties. http://www.seashepherd.nl/ * English * Established in 1977, Sea Shepherd is an international non-profit, marine wildlife conservation organization. Our mission is to end the destruction of habitat and slaughter of wildlife in the world's oceans in order to conserve and protect ecosystems and species. Sea Shepherd uses innovative direct-action tactics to investigate, document, and take action when necessary to expose and confront illegal activities on the high seas. By safeguarding the biodiversity of our delicately-balanced ocean ecosystems, Sea Shepherd works to ensure their survival for future generations. For more information, visit: http://www.seashepherdglobal.org

Subscribe