Föreläggande med vite för Nordanstigs kommuns grundskola, grundsärskola, förskola och fritidshem

Skolinspektionen har beslutat om föreläggande med vite på sammanlagt 600 000 kronor för att ansvariga politiker i Nordanstigs kommun skyndsamt ska rätta till brister i sitt kvalitetsarbete rörande kommunens grundskola, grundsärskola, förskola samt fritidshem.

Nordanstigs kommun har allvarliga brister i sitt systematiska kvalitetsarbete på central nivå. Ansvariga politiker saknar en tydlig bild av verksamheten vid kommunens grundskola, grundsärskola, förskola samt fritidshem. Barnen och eleverna riskerar därmed att inte få den utbildning och det stöd och utmaningar de har rätt till.

Skolinspektionen ser mycket allvarligt på situationen och kräver att ansvariga politiker och tjänstemän i Nordanstigs kommun rättar till bristerna före den 2 november 2015. I annat fall kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om att kommunen ska betala vite på 150 000 kronor för grundskolan, 150 000 kronor för grundsärskolan, 150 000 kronor för förskolan och 150 000 kronor för fritidshemmet.

Skolinspektionens beslut

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/nordanstig-vite

För information

Lotta Hedén, undervisningsråd, 08-586 080 88

Presskontakt

Carina Larsson, presschef, 08-586 082 50 

Tags:

Documents & Links