GLOCALNET INGÅR SAMARBETE MED SERVICE PROVIDER I GREKLAND

GLOCALNET INGÅR SAMARBETE MED SERVICE PROVIDER I GREKLAND Glocalnet kan idag tillkännage att företaget har slutit ett avtal med Netnet Greece. Avtalet innebär att Netnet Greece ingår ett återförsäljaravtal med Glocalnet, som även erhåller en option att köpa 35% av den grekiska verksamheten. Netnet Greece har tidigare varit verksamt som agent för Netnet International och har under de senaste månaderna genomgått en stark expansion (mer än 15-20% tillväxt per månad). Den senaste månaden uppgick trafiken till mer än 300 000 minuter. Netnet Greece har ungefär 200 företagskunder. "Vi är väldigt glada över att ha Netnet Greece som partner. Företaget är väldigt välskött och den grekiska marknaden är mycket intressant," säger Stefan Krook, VD på Glocalnet." Samarbetet bekräftar vår strategi att agera som en tjänsteoperatör och ingå samarbeten med service providers. Transaktionen är även ett bra bevis på att Voice over IP kan skapa lönsamma affärsmöjligheter," sammanfattar Stefan Krook. "Vi har följt Glocalnets utveckling sedan grundandet 1997 och har under denna tid varit mycket imponerade av företagets förmåga att utnyttja nya teknologier till att skapa kommersiella tjänster. Vi är övertygade om att Voice over IP och Glocalnets avancerade support system kommer att ge oss möjligheten att differentiera oss på marknaden och dessutom ge våra kunder mer avancerade tjänster", säger Thanos Stamboulopoulos, VD på Netnet Greece. Information om samarbetet Netnet Greece är helägt av Thanos Stamboulopoulos och Costas Stamboulopoulos. Genom avtal med Thanos och Costas Stamboulopoulos, Netnet Greece och Netnet International har Glocalnet till fullo tagit över relationen med Netnet Greece. Netnet Greece kommer att agera som en distributör av Glocalnets tjänster på den grekiska marknaden och kommer att byta namn till Glocalnet Greece. Glocalnet kommer att implementera sin teknologi så fort som möjligt och kommer därmed ersätta den tekniska lösning som tidigare har tillhandahållits av Netnet International. Glocalnet har en option på 35% av både röster och kapital i Netnet Greece. Optionen löper fram till den 31 januari 2001. Glocalnet är ett nästa generationens telekomföretag som på ett innovativt sätt kombinerar telekom-och datanätverksteknologi för att producera mer flexibla och kostnadseffektiva tjänster. För närvarande håller företaget på att bygga upp ett europeiskt nätverk för Voice-over-IP tjänster. Glocalnet är initiativtagare till en Voice-over-IP allians som täcker fyra kontinenter. Glocalnet har sitt huvudkontor i Stockholm. Företagets aktie är noterad på Aragon Fondkommissions Reutersida. För ytterligare information vänligen kontakta: Stefan Krook Thanos Stamboulopoulos Verkställande Direktör Verkställande Direktör Hanna Bergholm Netnet Greece Informations ansvarig Tel: + 301 72 13 673 Glocalnet AB Fax: + 301 72 13 683 Tel: 08 - 566 34 103 E-mail: netnetgr@internet.gr Fax: 08 - 566 34 141 E-mail: info@glocalnet.com Hemsida: www.glocalnet.com =============================================== Hanna Bergholm Information and Marketing GLOCALNET AB Hälsingegatan 40, 113 43 Stockholm, Sweden Phone +46 8 5663 4100 Phone (dir.) +46 8 5663 4103 GSM +46 709 279 103 Fax +46 8 5663 4141 hanna.bergholm@glocalnet.com http://www.glocalnet.com ------------------------------------------------------------ Please visit http://www.bit.se for further information The following files are available for download: http://www.bit.se/bitonline/1999/01/25/19990125BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/01/25/19990125BIT00340/bit0002.pdf

Subscribe