Stadshypotek ändrar bolåneräntorna fr o m den 2 november 2006

 


Bindningstid
Förändring
Räntesats
3 mån
+0,25
3,68%
1 år
+0,20
4,18%
2 år
+0,05
4,25%
3 år
oförändrad
4,40%
5 år
oförändrad
4,60%
8 år
oförändrad
4,78%
10 år
oförändrad
4,84%
 
 
 
 
För ytterligare information:
Bengt Edholm, Finanschef, telefon 08-701 52 20 eller
Frank Vang-Jensen, VD Stadshypotek, telefon 08-701 36 16.

About Us

Handelsbanken

Subscribe