Förundersökningen avseende jakter i Holmens regi läggs ner

Chefsåklagare Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption har idag beslutat lägga ner förundersökningen gällande jakter i Norrköpingsregionen arrangerade av Holmen.

   

- Det är givetvis mycket positivt att förundersökningen läggs ned. Vi lägger nu det här bakom oss och blickar med tillförsikt framåt, säger Henrik Sjölund, VD och koncernchef i Holmen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Sjölund, VD och koncernchef Holmen, tel 08 - 666 21 05

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2017 kl.11.15 CET.

About Us

Holmen is a forest industry group that manufactures paperboard, paper and wood products and runs forestry and energy production operations. In 2016 Holmen’s net sales were SEK 15.5 billion and the group has approx. 3 000 employees. Holmen’s shares are listed on Nasdaq Stockholm, Large Cap. For more information, visit holmen.com

Subscribe

Documents & Links