Förundersökningen avseende jakter i Holmens regi läggs ner

Chefsåklagare Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption har idag beslutat lägga ner förundersökningen gällande jakter i Norrköpingsregionen arrangerade av Holmen.

  

- Det är givetvis mycket positivt att förundersökningen läggs ned. Vi lägger nu det här bakom oss och blickar med tillförsikt framåt, säger Henrik Sjölund, VD och koncernchef i Holmen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Sjölund, VD och koncernchef Holmen, tel 08 - 666 21 05

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 juli 2017 kl.11.15 CET.

About Us

Holmen’s business concept is to own and add value to the forest. The forest holdings form the basis of the business – an ecocycle in which the raw material grows and is refined into everything from wood for climate-smart building to renewable packaging, magazines and books. The forest is managed to provide a good annual return and stable value growth while our production operations are run with a focus on profitability and greater value added. In 2017 Holmen’s net sales were just over SEK 16 billion and the group has approx. 3 000 employees. Holmen’s shares are listed on Nasdaq Stockholm, Large Cap. For more information, visit holmen.com.

Subscribe

Documents & Links