Intrum Justitia publishes its Annual Report 2012 on the corporate website

As of today, Wednesday April 3, the Swedish and English version of Intrum Justitia AB's Annual Report 2012 is available on the corporate website www.intrum.com.

The Swedish and English printed version of the Annual Report 2012 will be available from mid of April and can be ordered on www.intrum.com or by e-mail ir@intrum.com.

For further information, please contact:

Annika Billberg, IR- och Kommunikationschef
Tel: 08 546 102 03
Mobil: 070 267 97 91
E-post: a.billberg@intrum.com

Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster som ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 100 anställda i 22 länder. Koncernens omsättning uppgick 2010 till 3,8 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid NASDAQ OMX Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com

About Us

Intrum Justitia is Europe’s leading Credit Management Services (CMS) group, offering comprehensive services, including purchase of receivables, designed to measurably improve clients’ cash flows and long-term profitability. Founded in 1923, Intrum Justitia has some 3,850 employees in 19 markets. Consolidated revenues amounted to about SEK 5.6 billion in 2015. Intrum Justitia AB is listed on Nasdaq Stockholm since 2002. For further information, please visit www.intrum.com

Subscribe

Documents & Links