Kvartalsrapport juli - september 2003

kvARTALSRAPPORT juli - september 2003 * Merck & Co., Inc. har beslutat att avbryta utvecklingen av en läkemedelskandidat i samarbetet. En andra läkemedelskandidat fortsätter i preklinisk utveckling. * Karo Bio och Bristol-Myers Squibb har publicerat data till stöd för fetmaprojektet i den vetenskapliga tidskriften P.N.A.S. (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America). * Ett nytt projekt med målsättningen att utveckla selektiva sköldkörtelhormonagonister för behandling av dyslipidemi (STADs) har startats. * Koncernens nettoomsättning uppgick till 10,5 (76,8) MSEK. * Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -38,2 (8,3) MSEK. * Resultatet för perioden, inklusive goodwillavskrivning, förbättrades till -34,3 (-37,4) MSEK. Rörelseresultatet exklusive goodwillavskrivning uppgick till -35,2 (21,2) MSEK. * Koncernens kassa och bank samt kortfristiga placeringar uppgick till 234,6 (235,2) MSEK vid periodens slut. * Resultat per aktie för perioden uppgick till -2,03 (-2,92) SEK. För ytterligare information, var vänlig kontakta Björn Nilsson, verkställande direktör, tel. 08-608 60 20, Per Otteskog, Senior Vice President, tel. 08-608 60 18, eller Bertil Jungmar, Chief Financial Officer, tel. 08-608 60 52. ------------------------------------------------------------ This information was brought to you by Waymaker http://www.waymaker.net The following files are available for download: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT00100/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT00100/wkr0002.pdf Hela rapporten

About Us

Karo Pharma is a specialty pharma company that develops and markets products to pharmacies and directly to healthcare providers. The share is listed on Nasdaq Stockholm in the Mid Cap segment.

Subscribe