Länsförsäkringar Hypoteks delårsrapport januari-september 2005: Antalet bolånekunder ökar med 25 procent

Sammanfattning • Rörelseresultatet uppgick till 18,9 (19,2) Mkr. • Räntenettot ökade med 12 procent och uppgick till 127,0 (113,7) Mkr. • Räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt blev 1,3 (3,1) procent. • Utlåningen till allmänheten har ökat med 32 procent sedan september 2004 och uppgick till 29,1 (22,0) miljarder kronor. • Marknadsandelen avseende utlåning till småhus och bostadsrätter ökade till 2,8 (2,4) procent. • Kapitaltäckningsgraden uppgick till 11,6 (12,2) procent och primärkapitalrelationen till 9,4 (9,9) procent. • Kapitaltillskott om 315 Mkr erhölls i form av ovillkorade aktieägartillskott. • Antalet bolånekunder uppgick till 79 000 (63 000), vilket är en ökning med 25 procent. Uppgifterna inom parentes avser januari–september 2004. Du hittar hela rapporten på www.lansforsakringar.se/info För ytterligare information, kontakta: Anders Borgcrantz 08-588 412 51 vd Länsförsäkringar Hypotek 073-964 12 51 anders.borgcrantz@lansforsakringar.se Christer Baldhagen 08-588 415 01 Informationsdirektör Länsförsäkringar AB 070-579 70 66 christer.baldhagen@lansforsakringar.se

About Us

Länsförsäkringar is Sweden’s only customer-owned and locally established banking and insurance group. The customers in each of the counties in the country own their local and independent regional insurance company. The 23 regional bank and insurance companies cooperate in the jointly owned Länsförsäkringar AB, which conducts development and provides services within banking, life assurance, non-life insurance and animal insurance. Länsförsäkringar offers a broad range of insurance and banking services for individuals, companies and farming. All companies within the Länsförsäkringar Alliance are environmentally certified in accordance with ISO 14001.

Subscribe