Nye styremedlemmer i LINK Mobility Group ASA

LINK Mobility Group ASA (LINK), Nordens ledende selskap inn mobile meldingstjenester og mobile løsninger for B2C markedet, rigger for videre vekst og henter inn nye erfarne styremedlemmer.

LINK som har hatt en formidabel vekst siden selskapet ble notert på Oslo Axess i desember 2013, har klare planer for videre vekst, både organisk og gjennom ytterligere oppkjøp i det sterkt voksende markedet for mobile tjenester. På selskapet generalforsmaling sist uke ble det valgt 2 nye styremedlemmer som med sin kompetanse og erfaring skal bidra til den ambisiøse videutviklingen av LINK, Erik Langaker og Ingeborg Liahjell.

Erik Langaker har lang fartstid fra norsk og internasjonal finans, og har bred erfaring fra fusjoner, oppkjøp og venture kapital. Han har siden slutten av 80-tallet vært med på oppstart av over 10 teknologiselskaper hvor samtlige fortsatt er i drift eller solgt til større konsern. Langaker har styreerfaring fra selskaper som StormGeo Group, GeoKnowledge, Data Respons og Viken Fibernett. ”Markedet for mobile tjenester er utrolig underutviklet med tanke på de muligheter som finnes, og LINK er i en veldig bra posisjon til å utvikle dette markedet stort fremover. Jeg gleder meg derfor til å være med på å utvikle LINK videre som del av styret i selskapet” sier Erik Langaker.

Ingeborg Liahjell er utdannet jurist fra Universitet i Oslo. Hun har vært ansatt som advokat i Norsk Hydro siden 1989, de seneste årene som direksjonssekretær for Hydros konsernledelse og styre. Liahjell har også erfaring som dommerfullmektig og fra ulike styreverv. “Det blir veldig spennende å være med å utvikle et selskap som står for morgendagens teknologi – både i Norge og utlandet. LINK har levert utrolig bra på fremtidsrettede mobile tjenester så langt, og har klart å samle et erfarent team som vil sikre at selskapet blir liggende i front fremover. Jeg ønsker selv å bidra med å sikre at selskapet blir stort internasjonalt og at strukturen for videre vekst legges nå” sier Ingeborg Liahjell.

”LINK er ett ambisiøst selskap som er veldig godt plassert i globale megatrender som Cloud og mobile services. Gjennom den kraftige veksten vi har hatt og fortsatt forventer å ha er det vesentlig for oss å ha styremedlemmer som komplimenterer og utvider styret og ledelsen kompetanse. Jeg er sikker på at Ingeborg og Erik vil bidra til å løfte oss ytterligere og gleder meg til å jobbe sammen med de begge” sier Jens Rugseth, styreleder og hovedaksjonær i LINK Mobilty Group ASA. 

For ytterligere informasjon kontakt:
IR Contact Siw Ødegaard, CFO
Link Mobility Group ASA
Siw.odegaard@linkmobility.com
Mob: 47 95 75 98 48
Havnelageret - Langkaia 2, NO-0150 Oslo, Norway

Subscribe