About Us

Serus Media Oy on asiantuntijayritysten markkinointitoimisto. Yhdistämme liiketoimintalähtöisellä otteella konsepti- ja sisältösuunnittelun uusimpiin markkinoinnin teknologioihin, tutkimukseen ja data-analytiikkaan. Kohderyhmää puhuttelemme sanoin, kuvin, graafein ja videoin kaikissa keskeisissä kanavissa.