About Us

Musikerförbundet är ett fackförbund för professionella musiker och artister. Vi arbetar för att förbättra musikers och artisters upphovsrättsliga och arbetsrättsliga villkor genom en stark facklig organisation. Musikerförbundet uppbär kollektivavtal och företräder medlemmarnas rättigheter enligt upphovsrättslagen.